[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

[dm-devel] Crash in dm-mod RHEL5,I performed cable pull test and hit this crash in RHEL 5

PID: 2752 TASK: ffff81023d018080 CPU: 3 COMMAND: "multipathd"
#0 [ffff81022f8efa60] crash_kexec at ffffffff800a959f
#1 [ffff81022f8efae8] dm_swap_table at ffffffff88363380
#2 [ffff81022f8efb20] __die at ffffffff80062e9d
#3 [ffff81022f8efb60] do_page_fault at ffffffff80064827
#4 [ffff81022f8efb90] physflat_send_IPI_allbutself at ffffffff800765f4
#5 [ffff81022f8efbf0] __smp_call_function at ffffffff800729b8
#6 [ffff81022f8efc50] error_exit at ffffffff8005be1d
   [exception RIP: dm_swap_table+119]
RIP: ffffffff88363380 RSP: ffff81022f8efd08 RFLAGS: 00010246 RAX: 0000000000000000 RBX: ffff81022dced600 RCX: 0000000000000000 RDX: 0000000000000000 RSI: 000000000740c620 RDI: ffff81021ee28200 RBP: 0000000001387b00 R8: 0000000000000003 R9: 000000000000003d R10: ffff81022f8efb58 R11: ffff810211681b80 R12: ffff81021ee28200 R13: ffff81022dced618 R14: ffff81020171c088 R15: ffffffff8836607e
   ORIG_RAX: ffffffffffffffff  CS: 0010  SS: 0018
#7 [ffff81022f8efd00] dm_swap_table at ffffffff88363356
#8 [ffff81022f8efd30] dev_suspend at ffffffff88366181
#9 [ffff81022f8efd60] ctl_ioctl at ffffffff883669d8
#10 [ffff81022f8efee0] do_ioctl at ffffffff8003fc73
#11 [ffff81022f8eff00] vfs_ioctl at ffffffff8002fa45
#12 [ffff81022f8eff40] sys_ioctl at ffffffff8004a24b
#13 [ffff81022f8eff80] tracesys at ffffffff8005b2c1
RIP: 00000030578c5fd7 RSP: 0000000040052bc8 RFLAGS: 00000246 RAX: ffffffffffffffda RBX: ffffffff8005b2c1 RCX: ffffffffffffffff RDX: 000000001868d7e0 RSI: 00000000c138fd06 RDI: 0000000000000008 RBP: 0000000000000000 R8: 0000003057c0c8da R9: 000000001868d810 R10: 0000003057c0c78c R11: 0000000000000246 R12: 0000003057c0c89e R13: 0000000000000000 R14: 0000003057c0c78c R15: 0000000000000000
   ORIG_RAX: 0000000000000010  CS: 0033  SS: 002b

Have anyone seen this crash before?

thanks,
   -vu


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]