[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

Fedora EPEL Package Build Report 2007-04-19Packages built and released for Fedora EPEL 5: 42 

   aiccu-2007.01.15-2.el5
   apcupsd-3.14.0-2.el5
   firmware-tools-1.2.4-1.el5.1
NEW gpsbabel-1.3.3-1.el5
   konversation-1.0.1-3.el5
   libnet-1.1.2.1-11.el5
NEW libsieve-2.2.5-1.el5
   libsmbios-0.13.5-1.el5.1
NEW mimedefang-2.62-1.el5
   nagios-2.7-2.1.el5
NEW nagios-plugins-1.4.6-3.el5
NEW otrs-2.1.5-1.el5
NEW perl-Crypt-PasswdMD5-1.3-2.el5
NEW perl-Date-Pcalc-1.2-4.el5
NEW perl-File-ReadBackwards-1.04-2.el5
NEW perl-HTTP-BrowserDetect-0.98-3.el5
NEW perl-MIME-Lite-3.01-5.el5
NEW perl-Pod-Escapes-1.04-5.el5
NEW perl-Pod-Simple-3.04-3.el5
NEW perl-SOAP-Lite-0.68-4.el5
NEW perl-Spiffy-0.30-6.el5
NEW perl-String-ShellQuote-1.03-4.el5
NEW perl-Test-Pod-1.26-1.el5
NEW perl-Unix-Syslog-0.100-9.el5
NEW php-pear-Auth-SASL-1.0.2-4.el5
NEW php-pear-Console-Getargs-1.3.3-1.el5
NEW php-pear-Console-Table-1.0.6-1.el5
NEW php-pear-HTTP-1.4.0-7.el5
NEW php-pear-Mail-1.1.14-1.el5
NEW php-pear-Net-SMTP-1.2.10-1.el5
NEW php-pear-Net-Socket-1.0.7-1.el5
NEW php-pear-XML-Parser-1.2.8-1.el5
   php-pecl-zip-1.8.8-1.el5.1
NEW queuegraph-1.1-1.el5
   rbldnsd-0.996a-2.el5.1
NEW rpl-1.5.3-4.el5
   ssmtp-2.61-11.1.el5.1
   tiobench-0.3.3-6.el5
NEW tmda-1.1.11-3.el5
NEW uuid-1.5.1-3.el5
NEW whatmask-1.2-4.el5
   yumex-1.9.6-1.0.el5


Packages built and released for Fedora EPEL 4: 9 

NEW perl-File-ReadBackwards-1.04-2.el4
NEW perl-HTTP-BrowserDetect-0.98-3.el4
NEW perl-Pod-Escapes-1.04-5.el4
NEW perl-Pod-Simple-3.04-3.el4
NEW perl-Spiffy-0.30-6.el4
NEW perl-String-ShellQuote-1.03-4.el4
NEW perl-Unix-Syslog-0.100-9.el4
NEW rpl-1.5.3-4.el4
NEW whatmask-1.2-4.el4
For more information about the built packages please see the repository
or the Fedora Info Feed: http://fedoraproject.org/infofeed/[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]