[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

(1/32) Broken dependencies in EPEL - 2008-06-15======================================================================
The results in this summary consider Test Updates!
======================================================================

Summary of broken packages (by owner):

  Axel.Thimm AT ATrpms.net
    chrpath - 0.13-1.1.el5.1.ppc  
    fakechroot - 2.5-12.el5.1.ppc  
    fakeroot - 1.6.4-15.el5.1.ppc  
    gnustep-make - 1.12.0-5.el5.1.ppc  
    greylistd - 0.8.3.2-8.el5.noarch  
    ksmarttray - 0.52-51.el5.ppc  
    libFoundation - 1.1.3-10.el5.1.ppc  
    libFoundation-devel - 1.1.3-10.el5.1.ppc  
    libcdaudio - 0.99.12p2-8.el5.1.ppc  
    libcdaudio-devel - 0.99.12p2-8.el5.1.ppc  
    perl-Text-CharWidth - 0.04-2.el5.1.ppc  
    perl-Text-WrapI18N - 0.06-2.el5.noarch  
    smart - 0.52-51.el5.ppc  
    smart-gui - 0.52-51.el5.ppc  
    smart-update - 0.52-51.el5.ppc  

  Christian.Iseli AT licr.org
    crack - 5.0a-3.el5.ppc  

  Fedora AT FamilleCollet.com
    cups-pdf - 2.4.6-1.el5.ppc  
    glpi - 0.70.2-2.el5.noarch  
    glpi-mass-ocs-import - 1.1-1.el5.noarch  
    monitor-edid - 1.16-5.el5.ppc  
    ocsinventory-agent - 0.0.9.2-1.el5.noarch  
    perl-Apache-DBI - 1.07-1.el5.noarch  
    perl-Proc-Daemon - 0.03-1.el5.noarch  
    perl-XML-Entities - 0.03-1.el5.noarch  
    php-pear-Auth-SASL - 1.0.2-4.el5.noarch  
    php-pear-Cache-Lite - 1.7.4-1.el5.noarch  
    php-pear-Console-Getargs - 1.3.4-1.el5.noarch  
    php-pear-Console-Table - 1.1.1-1.el5.noarch  
    php-pear-File-Find - 1.3.0-1.el5.noarch  
    php-pear-HTML-QuickForm-advmultiselect - 1.4.1-1.el5.noarch  
    php-pear-HTTP - 1.4.0-7.el5.noarch  
    php-pear-Log - 1.10.1-1.el5.noarch  
    php-pear-Mail - 1.1.14-1.el5.noarch  
    php-pear-Mail-Mime - 1.4.0-1.el5.noarch  
    php-pear-Net-FTP - 1.3.4-1.el5.noarch  
    php-pear-Net-Ping - 2.4.3-1.el5.noarch  
    php-pear-Net-SMTP - 1.3.1-1.el5.noarch  
    php-pear-Net-Socket - 1.0.8-1.el5.noarch  
    php-pear-Net-Traceroute - 0.21.1-2.el5.noarch  
    php-pear-PHP-Compat - 1.5.0-1.el5.noarch  
    php-pear-PHP-CompatInfo - 1.4.3-1.el5.noarch  
    php-pear-XML-Parser - 1.2.8-1.el5.noarch  
    php-pecl-memcache - 2.2.3-1.el5.ppc  
    php-pecl-zip - 1.8.10-1.el5.ppc  
    yum-arch - 2.2.2-2.el5.noarch  

  Jochen AT herr-schmitt.de
    blender - 2.45-13.el5.ppc  
    inadyn - 1.96-3.el5.ppc  
    kyum - 0.7.5-10.el5.ppc  
    scons - 0.98.1-1.el5.noarch  

  Matt_Domsch AT dell.com
    aiccu - 2007.01.15-2.el5.ppc  
    dkms - 2.0.19.1-1.el5.noarch  
    perl-GnuPG-Interface - 0.33-10.el5.noarch  
    python-IPy - 0.60-1.el5.noarch  
    ttywatch - 0.14-7.el5.1.ppc  
    ttywatch-devel - 0.14-7.el5.1.ppc  

  UNKNOWN OWNER
    mash - 0.2.10-3.el5.noarch  
    php-pear-Structures-DataGrid - 0.8.3-1.el5.noarch  

  a.badger AT gmail.com
    bzr - 1.3.1-1.el5.1.ppc  
    bzr-gtk - 0.94.0-2.el5.ppc  
    bzrtools - 1.3.0-1.el5.ppc  
    pygpgme - 0.1-6.el5.ppc  
    python-cjson - 1.0.5-1.el5.ppc  
    python-decorator - 2.2.0-1.el5.noarch  
    python-docutils - 0.4-3.el5.noarch  
    python-fedora - 0.2.99.11.1-1.el5.noarch  
    python-sqlalchemy - 0.3.11-1.el5.noarch  
    python-toscawidgets - 0.9.1-1.el5.noarch  
    trac-bazaar-plugin - 0.2-5.20070829bzr182.el5.noarch  

  adel.gadllah AT gmail.com
    catdoc - 0.94.2-3.el5.ppc  

  adrian AT lisas.de
    antiword - 0.37-5.el5.ppc  
    bogofilter - 1.1.6-1.el5.ppc  
    jhead - 2.7-1.el5.ppc  
    libcdio - 0.78.2-5.el5.ppc  
    libcdio-devel - 0.78.2-5.el5.ppc  
    vnstat - 1.6-1.el5.ppc  
    wordpress - 2.5.1-1.el5.noarch  

  agospoda AT redhat.com
    wiggle - 0.6-3.el5.ppc  

  ahabig AT umn.edu
    yum-cron - 0.6-1.el5.noarch  

  allisson AT gmail.com
    tcputils - 0.6.2-2.el5.ppc  

  als AT regnet.cz
    fpm2 - 0.71-2.el5.ppc  

  andreas.bierfert AT lowlatency.de
    WindowMaker - 0.92.0-10.el5.ppc  
    WindowMaker-devel - 0.92.0-10.el5.ppc  
    claws-mail - 3.3.1-1.el5.ppc  
    claws-mail-devel - 3.3.1-1.el5.ppc  
    claws-mail-plugins-bogofilter - 3.3.1-1.el5.ppc  
    claws-mail-plugins-dillo - 3.3.1-1.el5.ppc  
    claws-mail-plugins-pgp - 3.3.1-1.el5.ppc  
    claws-mail-plugins-spamassassin - 3.3.1-1.el5.ppc  
    compface - 1.5.2-5.el5.ppc  
    dosbox - 0.72-1.el5.ppc  
    fluxbox - 1.0.0-1.el5.ppc  
    freealut - 1.1.0-5.el5.ppc  
    freealut-devel - 1.1.0-5.el5.ppc  
    imlib2 - 1.3.0-5.el5.ppc  
    imlib2-devel - 1.3.0-5.el5.ppc  
    libAfterImage - 1.15-2.el5.ppc  
    libAfterImage-devel - 1.15-2.el5.ppc  
    libetpan - 0.52-2.el5.ppc  
    libetpan-devel - 0.52-2.el5.ppc  
    libpqxx - 2.6.8-7.el5.ppc  
    libpqxx-devel - 2.6.8-7.el5.ppc  
    openal - 0.0.9-0.13.20060204cvs.el5.ppc  
    openal-devel - 0.0.9-0.13.20060204cvs.el5.ppc  
    perl-Tk - 804.028-2.el5.ppc  
    qiv - 2.0-8.el5.ppc  
    rxvt - 2.7.10-13.el5.ppc  
    rxvt-unicode - 8.9-1.el5.ppc  
    unshield - 0.5-6.el5.ppc  
    wv2 - 0.2.3-3.el5.ppc  
    wv2-devel - 0.2.3-3.el5.ppc  

  andreas AT bawue.net
    bacula-client - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-common - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-console - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-console-gnome - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-console-wxwidgets - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-director-common - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-director-mysql - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-director-postgresql - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-director-sqlite - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-storage-common - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-storage-mysql - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-storage-postgresql - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-storage-sqlite - 2.0.3-10.el5.ppc  
    bacula-traymonitor - 2.0.3-10.el5.ppc  
    dd_rescue - 1.12-6.el5.ppc  
    libident - 0.32-1.el5.ppc  
    libident-tools - 0.32-1.el5.ppc  
    libsndfile - 1.0.17-2.el5.ppc  
    libsndfile-devel - 1.0.17-2.el5.ppc  
    mod_suphp - 0.6.3-1.el5.ppc  
    ngircd - 0.11.0-1.el5.ppc  
    perl-CGI-Session - 4.20-2.el5.noarch  
    perl-Crypt-CBC - 2.22-1.el5.noarch  
    perl-FreezeThaw - 0.43-5.el5.noarch  
    perl-LockFile-Simple - 0.2.5-1.el5.noarch  
    perl-NetAddr-IP - 4.004-2.el5.ppc  
    perl-Text-Iconv - 1.4-5.el5.ppc  
    perl-XML-Filter-BufferText - 1.01-2.el5.noarch  
    perl-XML-SAX-Writer - 0.50-2.el5.noarch  
    pyzor - 0.4.0-11.el5.noarch  

  andy AT smile.org.ua
    jack-audio-connection-kit - 0.103.0-4.el5.ppc  
    jack-audio-connection-kit-devel - 0.103.0-4.el5.ppc  
    jack-audio-connection-kit-example-clients - 0.103.0-4.el5.ppc  
    python-alsa - 1.0.14-1.el5.ppc  
    qstat - 2.11-2.el5.ppc  

  ansilva AT redhat.com
    rpmrebuild - 2.2.2-1.el5.noarch  

  arnd AT arndb.de
    dtc - 1.1.0-1.el5.ppc  

  bjohnson AT symetrix.com
    dbmail - 2.2.9-1.el5.ppc  
    dbmail-auth-ldap - 2.2.9-1.el5.ppc  
    dbmail-mysql - 2.2.9-1.el5.ppc  
    dbmail-pgsql - 2.2.9-1.el5.ppc  
    dwatch - 0.1.1-3.el5.ppc  
    libsieve - 2.2.6-2.el5.ppc  
    queuegraph - 1.1-2.el5.noarch  
    queuegraph-selinux - 1.1-2.el5.noarch  
    tmda - 1.1.11-4.el5.noarch  
    tmda-emacs - 1.1.11-4.el5.noarch  
    tmda-ofmipd - 1.1.11-4.el5.noarch  
    unpaper - 0.3-1.el5.ppc  

  bojan AT rexursive.com
    viewvc - 1.0.5-1.el5.noarch  

  bpeck AT redhat.com
    conmux - 0.0-6.493svn.el5.noarch  
    conmux-client - 0.0-6.493svn.el5.noarch  

  buytenh AT wantstofly.org
    dropbear - 0.50-3.el5.ppc  

  candyz0416 AT gmail.com
    gcin - 1.3.9-1.el5.ppc  

  chris.stone AT gmail.com
    SOAPpy - 0.11.6-5.el5.noarch  
    cal3d - 0.11.0-6.el5.ppc  
    cal3d-devel - 0.11.0-6.el5.ppc  
    cksfv - 1.3.12-2.el5.ppc  
    perl-Digest-CRC - 0.14-1.el5.ppc  
    perl-MP3-Info - 1.23-1.el5.noarch  
    perl-Net-IRC - 0.75-2.el5.noarch  
    php-Smarty - 2.6.19-1.el5.noarch  
    php-channel-phpunit - 1.0-2.el5.noarch  
    php-pear-Benchmark - 1.2.7-1.el5.noarch  
    php-pear-Crypt-CHAP - 1.0.1-1.el5.1.noarch  
    php-pear-DB-DataObject - 1.8.8-1.el5.noarch  
    php-pear-DB-DataObject-FormBuilder - 1.0.0-0.5.RC7.el5.noarch  
    php-pear-DB-QueryTool - 1.1.2-1.el5.noarch  
    php-pear-Date - 1.4.7-2.el5.noarch  
    php-pear-Date-Holidays - 0.17.4-1.el5.noarch  
    php-pear-File - 1.2.2-1.el5.noarch  
    php-pear-File-Passwd - 1.1.6-2.el5.noarch  
    php-pear-File-SMBPasswd - 1.0.2-1.el5.noarch  
    php-pear-HTML-Common - 1.2.4-1.el5.noarch  
    php-pear-HTML-QuickForm - 3.2.10-1.el5.noarch  
    php-pear-HTML-QuickForm-ElementGrid - 0.1.1-1.el5.noarch  
    php-pear-HTML-Table - 1.7.5-1.el5.noarch  
    php-pear-HTTP-Request - 1.4.2-1.el5.noarch  
    php-pear-HTTP-Upload - 0.9.1-2.el5.noarch  
    php-pear-Image-Canvas - 0.3.1-1.el5.noarch  
    php-pear-Image-Color - 1.0.2-3.el5.noarch  
    php-pear-Image-Graph - 0.7.2-2.el5.noarch  
    php-pear-Image-GraphViz - 1.2.1-2.el5.noarch  
    php-pear-MDB2 - 2.4.1-2.el5.noarch  
    php-pear-MDB2-Driver-mysql - 1.4.1-3.el5.noarch  
    php-pear-Math-Stats - 0.9.0-0.1.beta3.el5.noarch  
    php-pear-Net-Curl - 1.2.5-1.el5.noarch  
    php-pear-Net-POP3 - 1.3.6-2.el5.noarch  
    php-pear-Net-URL - 1.0.15-1.el5.noarch  
    php-pear-Net-URL-Mapper - 0.9.0-2.el5.1.noarch  
    php-pear-Net-UserAgent-Detect - 2.3.0-1.el5.noarch  
    php-pear-Numbers-Roman - 1.0.2-2.el5.noarch  
    php-pear-Numbers-Words - 0.15.0-2.el5.noarch  
    php-pear-Pager - 2.4.6-1.el5.noarch  
    php-pear-Payment-Process - 0.6.6-1.el5.noarch  
    php-pear-Structures-DataGrid-DataSource-Array - 0.1.3-1.el5.noarch  
    php-pear-Structures-DataGrid-DataSource-DataObject - 0.1.2-1.el5.noarch  
    php-pear-Structures-DataGrid-DataSource-MDB2 - 0.1.10-1.el5.noarch  
    php-pear-Structures-DataGrid-DataSource-RSS - 0.1.1-1.el5.noarch  
    php-pear-Structures-DataGrid-Renderer-Pager - 0.1.2-1.el5.noarch  
    php-pear-Validate - 0.8.1-1.el5.noarch  
    php-pear-Validate-Finance-CreditCard - 0.5.2-1.el5.noarch  
    php-pear-XML-Beautifier - 1.1-2.el5.noarch  
    php-pear-XML-RSS - 0.9.10-3.el5.noarch  
    php-pear-XML-Serializer - 0.18.0-3.el5.noarch  
    php-pear-XML-Util - 1.1.4-2.el5.noarch  
    php-pecl-radius - 1.2.5-4.el5.ppc  
    php-pecl-xdebug - 2.0.3-1.el5.ppc  
    python-fpconst - 0.7.3-3.el5.1.noarch  
    spambayes - 1.0.4-5.el5.noarch  

  chris AT chrisgrau.com
    perl-Time-Piece - 1.09-2.el5.ppc  
    perl-Time-Piece-MySQL - 0.05-5.el5.noarch  

  chrisw AT redhat.com
    asciidoc - 8.1.0-1.el5.noarch  
    emacs-git - 1.5.5.1-2.el5.ppc  
    git - 1.5.5.1-2.el5.ppc  
    git-cvs - 1.5.5.1-2.el5.ppc  
    git-daemon - 1.5.5.1-2.el5.ppc  
    git-email - 1.5.5.1-2.el5.ppc  
    git-gui - 1.5.5.1-2.el5.ppc  
    git-svn - 1.5.5.1-2.el5.ppc  
    gitk - 1.5.5.1-2.el5.ppc  
    gitweb - 1.5.5.1-2.el5.ppc  
    perl-Git - 1.5.5.1-2.el5.ppc  

  cweyl AT alumni.drew.edu
    perl-Data-Dump - 1.08-3.el5.noarch  
    perl-DateTime-Format-Mail - 0.30-4.el5.noarch  
    perl-Readonly - 1.03-6.el5.noarch  
    perl-Readonly-XS - 1.04-7.el5.1.ppc  
    perl-Sub-Identify - 0.02-2.el5.noarch  
    perl-Sub-Install - 0.924-1.el5.noarch  
    perl-Sub-Name - 0.03-1.el5.ppc  

  dakingun AT gmail.com
    gparted - 0.3.3-4.el5.ppc  
    nautilus-actions - 1.4.1-1.el5.ppc  

  dan AT danny.cz
    codeblocks - 8.02-1.el5.ppc  
    codeblocks-contrib - 8.02-1.el5.ppc  
    codeblocks-contrib-libs - 8.02-1.el5.ppc  
    codeblocks-devel - 8.02-1.el5.ppc  
    codeblocks-libs - 8.02-1.el5.ppc  
    qgit - 1.5.8-1.el5.ppc  
    wxBase - 2.8.7-2.el5.ppc  
    wxGTK - 2.8.7-2.el5.ppc  
    wxGTK-devel - 2.8.7-2.el5.ppc  
    wxGTK-gl - 2.8.7-2.el5.ppc  
    zabbix - 1.4.5-2.el5.ppc  
    zabbix-agent - 1.4.5-2.el5.ppc  
    zabbix-web - 1.4.5-2.el5.ppc  

  danken AT cs.technion.ac.il
    hspell - 1.0-7.el5.ppc  
    hunspell-he - 1.0-7.el5.ppc  

  dcm AT acm.org
    libiptcdata - 1.0.2-1.el5.ppc  
    libiptcdata-devel - 1.0.2-1.el5.ppc  
    libiptcdata-python - 1.0.2-1.el5.ppc  

  debarshi.ray AT gmail.com
    libedit - 2.10-4.20070831cvs.el5.ppc  
    libedit-devel - 2.10-4.20070831cvs.el5.ppc  

  denis AT poolshark.org
    NetworkManager-vpnc - 1:0.6.4-3.el5.ppc  
    brasero - 0.6.1-1.el5.ppc  
    glibmm24 - 2.12.10-1.el5.ppc  
    glibmm24-devel - 2.12.10-1.el5.ppc  
    gstreamer-python - 0.10.9-1.el5.ppc  
    gtkmm24 - 2.10.10-1.el5.ppc  
    gtkmm24-devel - 2.10.10-1.el5.ppc  
    inkscape - 0.46-2.el5.1.ppc  
    libsigc++20 - 2.0.18-1.el5.ppc  
    libsigc++20-devel - 2.0.18-1.el5.ppc  
    plotutils - 2.5-5.el5.ppc  
    pstoedit - 3.45-2.el5.ppc  
    pstoedit-devel - 3.45-2.el5.ppc  

  dennis AT ausil.us
    dbus-qt - 0.70-2.el5.ppc  
    dbus-qt-devel - 0.70-2.el5.ppc  
    fedora-packager - 0.3.0-1.el5.noarch  
    konversation - 1.0.1-3.el5.ppc  
    mercurial - 0.9.3-1.el5.ppc  

  dev AT nigelj.com
    SDL_mixer - 1.2.7-2.el5.ppc  
    SDL_mixer-devel - 1.2.7-2.el5.ppc  
    SDL_net - 1.2.6-2.el5.ppc  
    SDL_net-devel - 1.2.6-2.el5.ppc  
    SDL_ttf - 2.0.8-3.el5.ppc  
    SDL_ttf-devel - 2.0.8-3.el5.ppc  

  devrim AT commandprompt.com
    pgfouine - 1.0-1.el5.noarch  
    phpPgAdmin - 4.2-1.el5.noarch  
    postgis - 1.3.2-1.el5.ppc  
    postgis-utils - 1.3.2-1.el5.ppc  
    postgresql-dbi-link - 2.0.0-3.el5.noarch  
    postgresql-ip4r - 1.03-1.el5.ppc  
    postgresql-odbcng - 0.90.101-2.el5.ppc  
    postgresql-pgpool-II - 2.0.1-2.el5.ppc  
    postgresql-pgpoolAdmin - 1.0.0-7.el5.noarch  
    postgresql-plruby - 0.5.1-5.el5.ppc  
    postgresql-table_log - 0.4.4-2.el5.ppc  
    python-psycopg2 - 2.0.7-1.el5.ppc  

  dgregor AT redhat.com
    perl-Class-MethodMaker - 2.08-4.el5.ppc  

  dlutter AT redhat.com
    facter - 1.3.8-1.el5.noarch  
    puppet - 0.24.4-1.el5.noarch  
    puppet-server - 0.24.4-1.el5.noarch  
    rubygem-gem2rpm - 0.5.3-1.el5.noarch  
    rubygem-rake - 0.7.3-2.el5.noarch  
    rubygems - 0.9.4-1.el5.noarch  

  dmalcolm AT redhat.com
    perl-Class-CSV - 1.03-3.el5.noarch  

  dmitry AT butskoy.name
    dvdisaster - 0.70.4-1.el5.ppc  
    enca - 1.9-3.el5.ppc  
    enca-devel - 1.9-3.el5.ppc  
    freetds - 0.64-6.el5.ppc  
    mail-notification - 4.0-3.el5.ppc  
    nail - 12.3-1.el5.ppc  
    php-dbase - 5.1.6-4.el5.ppc  
    php-mcrypt - 5.1.6-4.el5.ppc  
    php-mhash - 5.1.6-4.el5.ppc  
    php-mssql - 5.1.6-4.el5.ppc  
    php-readline - 5.1.6-4.el5.ppc  
    php-tidy - 5.1.6-4.el5.ppc  
    phpldapadmin - 1.0.1-1.el5.noarch  

  ebmunson AT us.ibm.com
    libvpd - 2.0.1-1.el5.ppc  
    libvpd-devel - 2.0.1-1.el5.ppc  
    lsvpd - 1.6.3-1.el5.ppc  

  ed AT eh3.com
    netcdf - 3.6.1-4.el5.ppc  

  enrico.scholz AT informatik.tu-chemnitz.de
    fedora-usermgmt-core - 0.8.91-1.el5.noarch  
    fedora-usermgmt-devel - 0.8.91-1.el5.noarch  
    fedora-usermgmt-shadow-utils - 0.8.91-1.el5.noarch  

  eric.tanguy AT univ-nantes.fr
    drgeo - 1.1.0-11.el5.ppc  
    freehdl - 0.0.6-1.el5.ppc  
    gperiodic - 2.0.10-1.el5.ppc  
    ircd-hybrid - 7.2.3-5.el5.ppc  
    libupnp - 1.6.6-1.el5.ppc  
    qucs - 0.0.14-1.el5.ppc  
    ushare - 1.0-4.el5.ppc  

  esandeen AT redhat.com
    blktrace - 0.0-0.9.20080103162505.el5.ppc  
    guilt - 0.30-1.el5.noarch  
    seekwatcher - 0.12-1.el5.noarch  

  extras-orphan AT fedoraproject.org
    SDL_image - 1.2.5-4.el5.ppc  
    SDL_image-devel - 1.2.5-4.el5.ppc  
    abcde - 2.3.99.6-4.el5.noarch  
    aget - 0.4-3.el5.ppc  
    cd-discid - 0.9-7.el5.ppc  
    cvs2cl - 2.67-1.el5.noarch  
    cvsps - 2.1-4.el5.ppc  
    gkrellm - 2.3.0-4.el5.1.ppc  
    gkrellm-daemon - 2.3.0-4.el5.1.ppc  
    gkrellm-devel - 2.3.0-4.el5.1.ppc  
    gkrellm-volume - 2.1.13-6.el5.ppc  
    gtkhtml38 - 3.12.3-6.el5.ppc  
    gtkhtml38-devel - 3.12.3-6.el5.ppc  
    libid3tag - 0.15.1b-5.el5.ppc  
    libid3tag-devel - 0.15.1b-5.el5.ppc  
    libmodplug - 1:0.8.4-1.el5.ppc  
    libmodplug-devel - 1:0.8.4-1.el5.ppc  
    mach - 0.9.2-3.el5.1.ppc  
    otrs - 2.1.7-2.el5.noarch  
    python-dateutil - 1.2-1.el5.noarch  
    python-libgmail - 0.1.8-2.el5.noarch  
    python-libgmail-docs - 0.3-6.el5.noarch  
    pytz - 2006p-1.el5.noarch  
    redet - 8.22-4.el5.noarch  
    svn2cl - 0.9-1.el5.noarch  
    windowlab - 1.34-6.el5.ppc  

  fedora-packaging AT dw-perspective.org.uk
    mod_auth_shadow - 2.2-4.el5.1.ppc  

  fedora AT leemhuis.info
    atomix - 2.14.0-2.el5.ppc  
    enigma - 1.01-3.el5.ppc  
    ghex - 2.8.2-4.el5.ppc  
    ghex-devel - 2.8.2-4.el5.ppc  
    gmime - 2.2.3-3.1.el5.ppc  
    gmime-devel - 2.2.3-3.1.el5.ppc  
    gqview - 2.0.4-2.el5.ppc  
    gweled - 0.7-8.el5.ppc  
    kcbench - 0.1-2.1.el5.noarch  
    kcbench-data-2.6.20 - 0.1.el5-2.noarch  
    python-crypto - 2.0.1-4.el5.ppc  
    python-html2text - 2.26-2.el5.noarch  
    revelation - 0.4.11-2.el5.ppc  
    rss2email - 2.60-3.el5.noarch  
    tiobench - 0.3.3-6.el5.ppc  
    websec - 1.9.0-3.5.noarch  

  felix.schwarz AT oss.schwarz.eu
    pyPdf - 1.10-4.el5.noarch  
    python-zope-interface - 3.0.1-10.el5.ppc  

  foolish AT guezz.net
    DMitry - 1.3a-2.el5.ppc  
    arp-scan - 1.6-1.el5.ppc  
    bottlerocket - 0.04c-1.el5.ppc  
    gtranslator - 1.1.7-7.el5.ppc  
    halberd - 0.2.1-1.el5.noarch  
    ike-scan - 1.9-3.el5.ppc  
    nbtscan - 1.5.1-1.el5.ppc  
    nikto - 1.36-3.el5.noarch  
    onesixtyone - 0.3.2-3.el5.ppc  
    perl-Math-Base85 - 0.2-2.el5.noarch  
    perl-Net-IPv4Addr - 0.10-2.el5.noarch  
    perl-Net-IPv6Addr - 0.2-3.el5.noarch  
    perl-Net-Pcap - 0.14-2.el5.ppc  
    perl-Nmap-Parser - 1.05-3.el5.noarch  
    perl-libwhisker2 - 2.4-3.el5.noarch  
    tcptraceroute - 1.5-0.2.beta7.el5.ppc  

  frank-buettner AT gmx.net
    ctapi-common - 1.1-3.el5.ppc  
    ctapi-cyberjack - 3.0.5-1.el5.ppc  
    ctapi-cyberjack-pcsc - 3.0.5-1.el5.ppc  
    ctapi-cyberjack-tools - 3.0.5-1.el5.ppc  
    muParser - 1.27-5.el5.ppc  
    muParser-devel - 1.27-5.el5.ppc  
    qwt - 5.0.2-5.el5.ppc  
    qwt-devel - 5.0.2-5.el5.ppc  

  garrick AT usc.edu
    aalib - 1.4.0-0.11.rc5.el5.ppc  
    aalib-devel - 1.4.0-0.11.rc5.el5.ppc  

  gauret AT free.fr
    amarok - 1.4.9.1-2.el5.1.ppc  
    amarok-konqueror - 1.4.9.1-2.el5.1.ppc  
    taglib - 1.5-1.el5.ppc  
    taglib-devel - 1.5-1.el5.ppc  

  ghenry AT suretecsystems.com
    rdiff-backup - 1.0.5-2.el5.ppc  

  gilboad AT gmail.com
    cgdb - 0.6.4-2.el5.ppc  
    gmrun - 0.9.2-12.el5.ppc  
    icewm - 1.2.35-1.el5.ppc  
    icewm-gnome - 1.2.35-1.el5.ppc  
    icewm-xdgmenu - 1.2.35-1.el5.ppc  
    idesk - 0.7.5-7.el5.ppc  

  gouldwp AT auburn.edu
    perl-Net-NBName - 0.26-2.el5.noarch  
    perl-SNMP-Info - 1.04-3.el5.noarch  

  green AT redhat.com
    hydrogen - 0.9.3-13.el5.1.ppc  
    liblrdf - 0.4.0-13.el5.ppc  
    raptor - 1.4.16-2.el5.ppc  
    raptor-devel - 1.4.16-2.el5.ppc  

  grenier AT cgsecurity.org
    testdisk - 6.9-1.el5.ppc  

  huzaifas AT redhat.com
    lzo - 2.02-2.el5.1.ppc  
    lzo-devel - 2.02-2.el5.1.ppc  
    psiconv - 0.9.8-1.el5.ppc  
    psiconv-devel - 0.9.8-1.el5.ppc  
    python-lzo - 1.08-2.el5.ppc  

  i AT stingr.net
    pam_mysql - 1:0.7-0.4.rc1.el5.2.ppc  
    roundup - 1.4.4-1.el5.noarch  
    rzip - 2.1-1.el5.ppc  

  ianburrell AT gmail.com
    ack - 1.78-1.el5.noarch  
    jigdo - 0.7.3-4.el5.ppc  
    perl-Algorithm-Annotate - 0.10-6.el5.noarch  
    perl-Data-Hierarchy - 0.34-4.el5.noarch  
    perl-File-Next - 1.02-1.el5.noarch  
    perl-File-chdir - 0.09-2.el5.noarch  
    perl-Module-Depends - 0.13-2.el5.noarch  
    perl-Path-Class - 0.16-3.el5.noarch  
    perl-PerlIO-eol - 0.14-4.el5.ppc  
    perl-PerlIO-via-dynamic - 0.12-4.el5.noarch  
    perl-PerlIO-via-symlink - 0.05-5.el5.noarch  
    perl-SVN-Simple - 0.27-6.el5.noarch  

  ianweller AT gmail.com
    flam3 - 2.7.13-1.el5.ppc  
    flam3-devel - 2.7.13-1.el5.ppc  
    nettle - 1.15-5.el5.ppc  
    xautolock - 2.2-5.el5.ppc  

  jafo AT tummy.com
    cronolog - 1.6.2-5.el5.ppc  
    python-mechanoid - 0.6.9-9.el5.noarch  
    python-memcached - 1.40-2.el5.noarch  
    python-pydns - 2.3.1-1.el5.noarch  

  jamatos AT fc.up.pt
    fftw2 - 2.1.5-15.el5.ppc  
    fftw2-devel - 2.1.5-15.el5.ppc  
    grace - 5.1.21-8.el5.ppc  
    t1lib - 5.1.1-7.el5.ppc  

  james.antill AT redhat.com
    ustr - 1.0.4-6.el5.ppc  
    ustr-debug - 1.0.4-6.el5.ppc  
    ustr-devel - 1.0.4-6.el5.ppc  

  jbowes AT redhat.com
    mod_wsgi - 1.3-2.el5.ppc  
    pwgen - 2.06-2.el5.ppc  
    python-elixir - 0.5.0-1.el5.noarch  
    stgit - 0.12.1-2.el5.noarch  

  jdieter AT gmail.com
    deltarpm - 3.4-8.el5.ppc  

  jeff.gilchrist AT gmail.com
    pbzip2 - 1.0.2-2.el5.ppc  

  jeff AT ocjtech.us
    babel - 0.9.2-1.el5.noarch  
    bcfg2 - 0.9.5.7-1.el5.noarch  
    bcfg2-server - 0.9.5.7-1.el5.noarch  
    glump - 0.9.11-3.el5.noarch  
    iksemel - 1.2-13.el5.ppc  
    iksemel-devel - 1.2-13.el5.ppc  
    iksemel-utils - 1.2-13.el5.ppc  
    libpri - 1.4.3-1.el5.ppc  
    mISDN - 1.1.5-1.el5.ppc  
    pyflakes - 0.2.1-3.el5.noarch  
    python-babel - 0.9.2-1.el5.noarch  
    python-genshi - 0.4.4-1.el5.noarch  
    python-isprelink - 0.1.2-2.el5.ppc  
    python-lxml - 2.0.6-1.el5.ppc  
    python-openid - 2.1.1-3.el5.noarch  
    python-pycurl - 7.15.5.1-4.el5.ppc  
    radiusclient-ng - 0.5.6-3.el5.ppc  
    radiusclient-ng-utils - 0.5.6-3.el5.ppc  
    rtpproxy - 1.1-0.3.beta.200804031.el5.ppc  
    spandsp - 0.0.4-0.7.pre15.el5.ppc  
    spandsp-devel - 0.0.4-0.7.pre15.el5.ppc  
    zaptel - 1.4.11-1.el5.ppc  
    zaptel-lib - 1.4.11-1.el5.ppc  
    zaptel-utils - 1.4.11-1.el5.ppc  

  jeff AT osuosl.org
    cfengine - 2.1.22-2.el5.ppc  
    fortune-mod - 1.99.1-7.el5.ppc  
    recode - 3.6-24.el5.ppc  

  jeremy AT hinegardner.org
    haproxy - 1.3.14.4-1.el5.ppc  
    nginx - 0.6.31-3.el5.ppc  
    tinyproxy - 1.6.3-2.el5.ppc  

  jfearn AT redhat.com
    perl-ParseLex - 2.15-12.el5.noarch  
    perl-XML-TreeBuilder - 3.09-9.el5.noarch  
    publican - 0.33-0.el5.noarch  

  jhrozek AT redhat.com
    mod_bw - 0.8-1.el5.ppc  
    pv - 0.9.9-1.el5.ppc  

  jima AT beer.tclug.org
    bwm-ng - 0.5-9.el5.ppc  
    graphviz - 2.12-8.el5.ppc  
    graphviz-devel - 2.12-8.el5.ppc  
    graphviz-gd - 2.12-8.el5.ppc  
    graphviz-perl - 2.12-8.el5.ppc  
    graphviz-php - 2.12-8.el5.ppc  
    graphviz-ruby - 2.12-8.el5.ppc  
    graphviz-tcl - 2.12-8.el5.ppc  
    libstatgrab - 0.13-4.el5.ppc  
    libstatgrab-devel - 0.13-4.el5.ppc  
    libstatgrab-examples - 0.13-4.el5.ppc  
    statgrab-tools - 0.13-4.el5.ppc  
    vblade - 14-3.el5.ppc  

  jjohnstn AT redhat.com
    eclipse-cdt - 1:3.1.2-8.el5.ppc  

  jkeating AT redhat.com
    cdrskin - 0.4.0-1.el5.ppc  
    clearsilver - 0.10.4-4.el5.ppc  
    email2trac - 0.13-3.el5.ppc  
    java-clearsilver - 0.10.4-4.el5.ppc  
    koji - 1.2.3-1.el5.noarch  
    koji-builder - 1.2.3-1.el5.noarch  
    koji-hub - 1.2.3-1.el5.noarch  
    koji-utils - 1.2.3-1.el5.noarch  
    koji-web - 1.2.3-1.el5.noarch  
    libburn - 0.4.0-1.el5.ppc  
    libburn-devel - 0.4.0-1.el5.ppc  
    mock - 0.9.7-1.el5.noarch  
    perl-clearsilver - 0.10.4-4.el5.ppc  
    python-clearsilver - 0.10.4-4.el5.ppc  
    python-ctypes - 1.0.2-1.el5.ppc  
    ruby-clearsilver - 0.10.4-4.el5.ppc  
    trac - 0.10.4-1.el5.noarch  
    trac-git-plugin - 0.0.1-5.20070705svn1536.el5.noarch  
    trac-iniadmin-plugin - 0.1-2.20071126svn2824.el5.noarch  
    trac-mercurial-plugin - 0.10.0.2-3.20070705svn5798.el5.noarch  
    trac-spamfilter-plugin - 0.2.1-0.1.20080603svn6990.el5.noarch  
    trac-ticketdelete-plugin - 1.1.4-1.20071126svn2825.el5.noarch  
    trac-webadmin - 0.1.2-0.3.dev_r4429.el5.noarch  

  jlaska AT redhat.com
    snake - 0.11-0.4.el5.noarch  

  jmoskovc AT redhat.com
    hexedit - 1.2.12-9.el5.ppc  

  jnovy AT redhat.com
    bsdiff - 4.3-3.el5.ppc  
    nedit - 5.5-16.el5.ppc  
    timidity++ - 2.13.2-2.ppc  

  john AT ncphotography.com
    bugzilla - 3.0.2-0.el5.noarch  
    bugzilla-contrib - 3.0.2-0.el5.noarch  
    bugzilla-doc - 3.0.2-0.el5.noarch  

  jonathansteffan AT gmail.com
    plone - 3.1.1-1.el5.ppc  
    zope - 2.10.6-1.el5.ppc  

  jonstanley AT gmail.com
    brettfont-fonts - 20080506-3.el5.noarch  
    cowsay - 3.03-4.el5.noarch  
    roadstencil-fonts - 1.0-2.el5.noarch  

  josh.kayse AT gtri.gatech.edu
    perl-File-LibMagic - 0.85-4.el5.ppc  

  joshuadfranklin AT yahoo.com
    alpine - 1.10-4.el5.ppc  

  jpazdziora AT redhat.com
    perl-DBD-XBase - 0.241-5.el5.noarch  

  jpo AT di.uminho.pt
    libcgi - 1.0-5.el5.ppc  
    perl-DBD-SQLite - 1.14-2.el5.ppc  
    perl-Error - 1:0.17010-1.el5.noarch  
    perl-ExtUtils-CBuilder - 0.18-1.el5.noarch  
    perl-ExtUtils-ParseXS - 2.18-1.el5.noarch  
    perl-GD - 2.35-2.el5.ppc  
    perl-GDGraph - 1:1.44-1.el5.noarch  
    perl-GDTextUtil - 0.86-8.el5.noarch  
    perl-MLDBM - 2.01-5.el5.1.noarch  
    perl-Pod-Coverage - 0.18-2.el5.noarch  
    perl-Pod-Escapes - 1.04-5.el5.noarch  
    perl-Pod-Simple - 3.04-3.el5.noarch  
    perl-Test-Pod - 1.26-2.el5.noarch  
    perl-Test-Pod-Coverage - 1.08-3.1.el5.noarch  
    perl-Text-Template - 1.44-4.el5.noarch  
    perl-pmtools - 1.01-2.el5.noarch  

  jspaleta AT gmail.com
    python-basemap - 0.9.5-1.el5.ppc  
    python-matplotlib - 0.90.1-1.el5.ppc  
    python-matplotlib-tk - 0.90.1-1.el5.ppc  
    scipy - 0.6.0-6.el5.ppc  

  jwboyer AT gmail.com
    quilt - 0.46-1.el5.ppc  

  jwilson AT redhat.com
    dircproxy - 1.2.0-0.6beta2.el5.1.ppc  
    ganglia - 3.0.6-1.el5.ppc  
    ganglia-devel - 3.0.6-1.el5.ppc  
    ganglia-gmetad - 3.0.6-1.el5.ppc  
    ganglia-gmond - 3.0.6-1.el5.ppc  
    ganglia-web - 3.0.6-1.el5.ppc  
    isic - 0.07-2.el5.ppc  
    numpy - 1.0.4-1.el5.ppc  
    powerman - 1.0.25-3.el5.ppc  

  k.georgiou AT imperial.ac.uk
    ruby-shadow - 1.4.1-7.el5.ppc  

  kaboom AT oobleck.net
    fping - 2.4b2-7.el5.ppc  
    rrdtool - 1.2.27-3.el5.ppc  
    rrdtool-devel - 1.2.27-3.el5.ppc  
    rrdtool-perl - 1.2.27-3.el5.ppc  
    rrdtool-php - 1.2.27-3.el5.ppc  
    rrdtool-python - 1.2.27-3.el5.ppc  
    rrdtool-ruby - 1.2.27-3.el5.ppc  
    rrdtool-tcl - 1.2.27-3.el5.ppc  

  kairoaraujo AT gmail.com
    atop - 1.23-7.el5.ppc  

  kanarip AT kanarip.com
    perl-GO-TermFinder - 0.82-2.el5.ppc  
    perl-GraphViz - 2.02-3.el5.noarch  
    perl-SQL-Statement - 1.15-4.el5.noarch  

  kevin AT tummy.com
    apg - 2.3.0b-5.el5.ppc  
    fontforge - 20061025-2.el5.ppc  
    fwrestart - 1.04-2.el5.noarch  
    libuninameslist - 0.0-7.20060907.el5.ppc  
    munin - 1.2.5-4.el5.noarch  
    munin-node - 1.2.5-4.el5.noarch  
    mussh - 0.7-1.el5.noarch  
    perl-Net-Server - 0.96-2.el5.noarch  
    rkhunter - 1.3.2-3.el5.noarch  

  key AT linux.vnet.ibm.com
    trousers - 0.3.1-5.el5.ppc  

  kraxel AT redhat.com
    amtterm - 1.0-1.el5.ppc  

  kwizart AT gmail.com
    ftgl - 2.1.2-5.el5.ppc  
    ftgl-devel - 2.1.2-5.el5.ppc  
    ftgl-utils - 2.1.2-5.el5.ppc  

  lemenkov AT gmail.com
    chmlib - 0.39-7.el5.ppc  
    ejabberd - 2.0.1-2.el5.ppc  
    erlang - R11B-2.3.el5.ppc  
    openser - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-acc_radius - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-auth_diameter - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-auth_radius - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-avp_radius - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-carrierroute - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-cpl-c - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-db_berkeley - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-group_radius - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-h350 - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-jabber - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-ldap - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-mysql - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-perl - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-perlvdb - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-postgresql - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-presence - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-presence_mwi - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-presence_xml - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-pua - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-pua_bla - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-pua_mi - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-pua_usrloc - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-pua_xmpp - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-rls - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-seas - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-sms - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-tlsops - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-unixodbc - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-uri_radius - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-xcap_client - 1.3.2-2.el5.ppc  
    openser-xmpp - 1.3.2-2.el5.ppc  
    sipp - 3.1-1.el5.ppc  
    sipsak - 0.9.6-1.el5.ppc  
    wavpack - 4.41-1.el5.ppc  
    wavpack-devel - 4.41-1.el5.ppc  
    xerces-c - 2.7.0-7.el5.ppc  

  limb AT jcomserv.net
    archivemail - 0.7.0-6.el5.noarch  
    calcurse - 1.8-2.el5.ppc  
    drupal - 5.6-1.el5.noarch  
    ettercap - 0.7.3-19.el5.ppc  
    ettercap-common - 0.7.3-19.el5.ppc  
    ettercap-gtk - 0.7.3-19.el5.ppc  
    libconfuse - 2.5-4.el5.ppc  
    libconfuse-devel - 2.5-4.el5.ppc  
    limph - 1.9.4-7.el5.noarch  
    mhash - 0.9.2-6.el5.ppc  
    mimetex - 1.60-3.el5.ppc  
    moodle - 1.8.2-1.el5.noarch  
    pcapdiff - 0.1-2.el5.noarch  
    pcapy - 0.10.5-1.el5.ppc  
    roundcubemail - 0.1.1-3.el5.noarch  
    tiquit - 2.5-1.el5.noarch  
    vym - 1.10.0-4.el5.ppc  

  lindner AT inuus.com
    memcached - 1.2.3-7.el5.ppc  

  lists AT forevermore.net
    dar - 2.3.4-2.el5.ppc  
    libdar - 2.3.4-2.el5.ppc  
    rsnapshot - 1.3.0-1.el5.noarch  
    sec - 2.4.1-1.el5.noarch  
    yafc - 1.1.1-6.el5.ppc  

  lkundrak AT v3.sk
    NetworkManager-pptp - 0.6.4-2.el5.ppc  
    centerim - 1:4.22.4-1.el5.ppc  
    debootstrap - 1.0.7-2.el5.noarch  
    flumotion - 0.4.2-2.el5.ppc  
    gstreamer-plugins-pulse - 0.9.5-0.5.svn20070924.el5.ppc  
    isync - 1.0.3-3.el5.ppc  
    java-1.6.0-openjdk - 1:1.6.0.0-0.7.b08.el5.2.ppc  
    java-1.6.0-openjdk-demo - 1:1.6.0.0-0.7.b08.el5.2.ppc  
    java-1.6.0-openjdk-devel - 1:1.6.0.0-0.7.b08.el5.2.ppc  
    java-1.6.0-openjdk-javadoc - 1:1.6.0.0-0.7.b08.el5.2.ppc  
    java-1.6.0-openjdk-plugin - 1:1.6.0.0-0.7.b08.el5.2.ppc  
    koules-sound - 1.4-1.el5.ppc  
    koules-x11 - 1.4-1.el5.ppc  
    ladspa - 1.12-8.el5.ppc  
    libffi - 3.0.1-1.el5.ppc  
    libffi-devel - 3.0.1-1.el5.ppc  
    libsamplerate - 0.1.2-8.el5.ppc  
    libsamplerate-devel - 0.1.2-8.el5.ppc  
    libvisual - 0.4.0-3.el5.ppc  
    loudmouth - 1.3.4-1.el5.ppc  
    loudmouth-devel - 1.3.4-1.el5.ppc  
    meld - 1.1.5-5.el5.noarch  
    netbsd-iscsi - 20071205-1.el5.ppc  
    nss-mdns - 0.10-4.el5.ppc  
    ovaldi - 5.3-5.el5.ppc  
    padevchooser - 0.9.4-0.4.svn20070925.el5.1.ppc  
    perl-File-Slurp - 9999.13-3.el5.noarch  
    perl-HTML-Template-Pro - 0.69-1.el5.ppc  
    perl-Object-MultiType - 0.05-1.el5.noarch  
    perl-TAP-Harness - 3.10-1.el5.noarch  
    perl-XML-Atom-SimpleFeed - 0.8-1.el5.noarch  
    perl-XML-Smart - 1.6.9-1.el5.noarch  
    pulseaudio - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-core-libs - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-esound-compat - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-libs - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-libs-devel - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-libs-glib2 - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-libs-zeroconf - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-module-bluetooth - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-module-gconf - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-module-jack - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-module-x11 - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-module-zeroconf - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pulseaudio-utils - 0.9.10-1.el5.1.ppc  
    pure-ftpd - 1.0.21-15.el5.ppc  
    pure-ftpd-selinux - 1.0.21-15.el5.ppc  
    python-twisted-core - 2.4.0-6.el5.ppc  
    python-twisted-core-zsh - 2.4.0-6.el5.ppc  
    python-twisted-names - 0.3.0-3.el5.ppc  
    python-twisted-web - 0.6.0-4.el5.ppc  
    sunbird - 0.8-3.el5.2.ppc  
    thunderbird-lightning - 0.8-3.el5.2.ppc  
    xalan-c - 1.10.0-2.el5.ppc  
    xalan-c-doc - 1.10.0-2.el5.ppc  
    xmltoman - 0.3-2.el5.noarch  

  lmacken AT redhat.com
    TurboGears - 1.0.4.4-1.el5.noarch  
    bodhi-client - 0.4.10-2.el5.noarch  
    bodhi-server - 0.4.10-2.el5.noarch  
    dclib - 0.3.8-1.el5.1.ppc  
    dclib-devel - 0.3.8-1.el5.1.ppc  
    gobby - 0.4.4-1.el5.ppc  
    naim - 0.11.8.3-1.el5.1.ppc  
    net6 - 1.3.5-1.el5.ppc  
    net6-devel - 1.3.5-1.el5.ppc  
    nethack - 3.4.3-12.el5.1.ppc  
    obby - 0.4.4-2.el5.ppc  
    obby-devel - 0.4.4-2.el5.ppc  
    pork - 0.99.8.1-6.el5.1.ppc  
    python-TestGears - 0.2-4.el5.noarch  
    python-TurboMail - 2.1-2.el5.noarch  
    python-cherrypy - 2.3.0-3.el5.noarch  
    python-cherrytemplate - 1.0.0-5.el5.noarch  
    python-clientform - 0.2.6-1.el5.noarch  
    python-configobj - 4.4.0-2.el5.noarch  
    python-decoratortools - 1.6-1.el5.noarch  
    python-formencode - 0.7.1-2.el5.noarch  
    python-irclib - 0.4.6-3.el5.noarch  
    python-json - 3.4-3.el5.noarch  
    python-mechanize - 0.1.6-0.1.b.el5.noarch  
    python-myghty - 1.1-3.el5.noarch  
    python-nose - 0.10.0-2.el5.noarch  
    python-paste - 1.6-1.el5.noarch  
    python-paste-deploy - 1.3.1-1.el5.noarch  
    python-paste-script - 1.6.2-1.el5.noarch  
    python-ruledispatch - 0.5a0-0.8.svnr2306.el5.ppc  
    python-simplejson - 1.7.3-1.el5.ppc  
    python-sqlobject - 0.9.2-1.el5.noarch  
    python-tgcaptcha - 0.11-3.el5.noarch  
    python-tgfastdata - 0.9a6-6.el5.noarch  
    python-turbocheetah - 1.0-4.el5.noarch  
    python-turboflot - 0.1.0-1.el5.noarch  
    python-turbojson - 1.1.2-3.el5.noarch  
    python-turbokid - 1.0.4-1.el5.noarch  
    sobby - 0.4.3-2.el5.ppc  
    xprobe2 - 0.3-8.el5.1.ppc  

  loganjerry AT gmail.com
    perl-Text-Aspell - 0.09-1.el5.ppc  

  lvillani AT binaryhelix.net
    bip - 0.7.2-8.el5.ppc  

  lxtnow AT gmail.com
    gammu - 1.17.0-1.el5.ppc  
    gammu-devel - 1.17.0-1.el5.ppc  
    gammu-libs - 1.17.0-1.el5.ppc  
    gshutdown - 0.2-1.el5.ppc  
    guile-cairo - 1.4.0-4.el5.ppc  
    guile-cairo-devel - 1.4.0-4.el5.ppc  
    guile-lib - 0.1.6-1.el5.noarch  
    libgdiplus - 1.2.6-1.el5.ppc  
    libgdiplus-devel - 1.2.6-1.el5.ppc  
    mono-core - 1.2.6-6.1.el5.ppc  
    mono-data - 1.2.6-6.1.el5.ppc  
    mono-data-sqlite - 1.2.6-6.1.el5.ppc  
    mono-devel - 1.2.6-6.1.el5.ppc  
    mono-extras - 1.2.6-6.1.el5.ppc  
    mono-jscript - 1.2.6-6.1.el5.ppc  
    mono-nunit - 1.2.6-6.1.el5.ppc  
    mono-nunit-devel - 1.2.6-6.1.el5.ppc  
    mono-web - 1.2.6-6.1.el5.ppc  
    perl-Cache-Simple-TimedExpiry - 0.27-3.el5.noarch  
    perl-Calendar-Simple - 1.17-2.el5.noarch  
    perl-Class-ReturnValue - 0.55-1.el5.noarch  
    perl-DBIx-DBSchema - 0.35-1.el5.noarch  
    perl-DBIx-SearchBuilder - 1.48-1.el5.noarch  
    perl-Devel-StackTrace - 1.15-2.el5.noarch  
    perl-ExtUtils-AutoInstall - 0.63-6.el5.noarch  
    perl-HTTP-Server-Simple-Mason - 0.09-5.el5.noarch  
    perl-Locale-Maketext-Lexicon - 0.62-1.el5.noarch  
    perl-Mail-GnuPG - 0.08-5.el5.noarch  
    perl-Regexp-Common - 2.120-6.el5.noarch  
    perl-Sort-Versions - 1.5-7.el5.noarch  
    perl-Text-Wrapper - 1.01-2.el5.noarch  
    perl-Tree-Simple - 1.17-2.el5.noarch  
    perl-Want - 0.15-2.el5.ppc  
    perl-capitalization - 0.03-5.el5.noarch  
    perltidy - 20070801-1.el5.noarch  
    python-gammu - 0.24-1.el5.ppc  
    python-sqlite2 - 1:2.3.3-1.el5.ppc  


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]