[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

docs-common/common/entities entities-nl.ent, NONE, 1.1 entities-nl.xml, NONE, 1.1 nl.po, NONE, 1.1 Makefile, 1.20, 1.21 entities-it.ent, 1.14, 1.15 entities-it.xml, 1.10, 1.11 entities-pt.ent, 1.1, 1.2 entities-pt.xml, 1.1, 1.2Author: couf

Update of /cvs/docs/docs-common/common/entities
In directory cvs-int.fedora.redhat.com:/tmp/cvs-serv31494

Modified Files:
	Makefile entities-it.ent entities-it.xml entities-pt.ent 
	entities-pt.xml 
Added Files:
	entities-nl.ent entities-nl.xml nl.po 
Log Message:
Added dutch entities file


--- NEW FILE entities-nl.ent ---
<!-- Group: Automatic Entities -->
<!ENTITY FDPCOMMONDIR "../../docs-common/common" > <!-- Base directory -->
 <!-- Deze gemeenschappelijke entiteiten zijn bruikbare termen en namen, die op elk tijdstip kunnen aangepast worden. Dit is een belangrijke waarde die de entiteit bevat: een enkele plaats om termen en veelvoorkomende namen te updaten. -->

 <!-- Group: Fedora common entries -->

  <!ENTITY FED "Fedora" > <!-- Algemene standaard term -->
  <!ENTITY CORE "Core" > <!-- Algemene standaard term -->
  <!ENTITY FC "&FED; &CORE;" > <!-- Naam van het hoofdproject -->
  <!ENTITY DISTRO "&FC;" > <!-- Verouderde entiteit -->
  <!ENTITY FCX "FC" > <!-- Korte projectnaam -->
  <!ENTITY FP "&FED; Project" > <!-- Globale projectnaam -->
  <!ENTITY FDP "&FED; Documentatie Project" > <!-- Algemene naam documentatie project -->
  <!ENTITY FDPX "&FED; Documentatie Project" > <!-- Korte naam documentatie project -->
  <!ENTITY EX "Extras" > <!-- cfr. Core -->
  <!ENTITY FEX "&FED; &EX;" > <!-- cfr. Fedora Core -->
  <!ENTITY FDP-URL "<ulink url='http://fedora.redhat.com/projects/docs/'/>" > <!-- Fedora Documentatie Project URL -->
  <!ENTITY FP-URL "<ulink url='http://fedora.redhat.com/'/>" > <!-- Fedora Project URL -->
  <!ENTITY FDPDOCS-URL "<ulink url='http://fedora.redhat.com/docs/'/>" > <!-- Fedora Documenatie (bewaarplaats) URL -->
  <!ENTITY BZ "Bugzilla" > <!-- Bugzilla -->
  <!ENTITY BZ-URL "<ulink url='http://bugzilla.redhat.com'/>" > <!-- Bugzilla URL -->
  <!ENTITY BZ-PROD "&FED; Documentatie" > <!-- Bugzilla product voor Fedora Documentatie -->
 
 <!-- Group: Fedora Version Numbers -->

  <!ENTITY FCVER "4" > <!-- Huidige versie van het hoofdproject -->
  <!ENTITY TESTVER "test3" > <!-- Nummer huidige test van het hoofdproject -->
  <!ENTITY FCTESTVER "5 &TESTVER;" > <!-- Huidige testversie van het hoofdproject -->
 
 <!-- Group: Other common names -->

  <!ENTITY RH "Red Hat" > <!-- De algemene term "Red Hat" -->
  <!ENTITY FORMAL-RHI "&RH; Inc." > <!-- De algemene term "Red Hat, Inc." -->
  <!ENTITY RHL "&RH; Linux" > <!-- De algemene term "Red Hat Linux" -->
  <!ENTITY RHN "&RH; Network" > <!-- De algemene term "Red Hat Network" -->
  <!ENTITY RHEL "&RH; Enterprise Linux" > <!-- De algemene term "Red Hat Enterprise Linux" -->
 
 <!-- Group: Technology terms -->

  <!ENTITY SEL "SELinux" > <!-- Algemene term technologie -->
 
 <!-- Group: Common doc files -->

  <!ENTITY LEGALNOTICE SYSTEM "../../docs-common/common/legalnotice-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY LEGALNOTICE-CONTENT SYSTEM "../../docs-common/common/legalnotice-content-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY LEGALNOTICE-OPL SYSTEM "../../docs-common/common/legalnotice-opl-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY LEGALNOTICE-OPL-CONTENT SYSTEM "../../docs-common/common/opl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY LEGALNOTICE-RELNOTES SYSTEM "../../docs-common/common/legalnotice-relnotes-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY LEGALNOTICE-SECTION SYSTEM "../../docs-common/common/legalnotice-section-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY BUG-REPORTING SYSTEM "../../docs-common/common/bugreporting-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
 
 <!-- Group: Common applications -->

 
 <!-- Group: Required by build scripts -->

  <!ENTITY PROJECT "&FP;" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
 
 <!-- Group: Tutorial Titles -->

  <!ENTITY IG "Installatie Gids" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY DOCG "Documentatie Gids" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
 
 <!-- Group: Tutorial URL's -->

  <!ENTITY IG-URL "<ulink url='http://fedora.redhat.com/docs/fedora-install-guide-en/'/>" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY DOCG-URL "<ulink url='http://fedora.redhat.com/participate/documentation-guide/'/>" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
 
 <!-- Group: Status notices -->

  <!ENTITY DRAFTNOTICE SYSTEM "draftnotice-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY LEGACYNOTICE SYSTEM "legacynotice-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY OBSOLETENOTICE SYSTEM "obsoletenotice-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
  <!ENTITY DEPRECATEDNOTICE SYSTEM "deprecatednotice-nl.xml" > <!-- FIXME: PLEASE DEFINE ME -->
 --- NEW FILE entities-nl.xml ---
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE entities SYSTEM "entities.dtd">
<entities>
 <title>Deze gemeenschappelijke entiteiten zijn bruikbare termen en namen, die op elk tijdstip kunnen aangepast worden. Dit is een belangrijke waarde die de entiteit bevat: een enkele plaats om termen en veelvoorkomende namen te updaten.</title>
 <group name="Fedora common entries">
  <entity name="FED">
   <comment>Algemene standaard term</comment>
   <text>Fedora</text>
  </entity>
  <entity name="CORE">
   <comment>Algemene standaard term</comment>
   <text>Core</text>
  </entity>
  <entity name="FC">
   <comment>Naam van het hoofdproject</comment>
   <text><use entity="FED"/> <use entity="CORE"/></text>
  </entity>
  <entity name="DISTRO">
   <comment>Verouderde entiteit</comment>
   <text><use entity="FC"/></text>
  </entity>
  <entity name="FCX">
   <comment>Korte projectnaam</comment>
   <text>FC</text>
  </entity>
  <entity name="FP">
   <comment>Globale projectnaam</comment>
   <text><use entity="FED"/> Project</text>
  </entity>
  <entity name="FDP">
   <comment>Algemene naam documentatie project</comment>
   <text><use entity="FED"/> Documentatie Project</text>
  </entity>
  <entity name="FDPX">
   <comment>Korte naam documentatie project</comment>
   <text><use entity="FED"/> Documentatie Project</text>
  </entity>
  <entity name="EX">
   <comment>cfr. Core</comment>
   <text>Extras</text>
  </entity>
  <entity name="FEX">
   <comment>cfr. Fedora Core</comment>
   <text><use entity="FED"/> <use entity="EX"/></text>
  </entity>
  <entity name="FDP-URL">
   <comment>Fedora Documentatie Project URL</comment>
   <text><ulink url="http://fedora.redhat.com/projects/docs/"/></text>
  </entity>
  <entity name="FP-URL">
   <comment>Fedora Project URL</comment>
   <text><ulink url="http://fedora.redhat.com/"/></text>
  </entity>
  <entity name="FDPDOCS-URL">
   <comment>Fedora Documenatie (bewaarplaats) URL</comment>
   <text><ulink url="http://fedora.redhat.com/docs/"/></text>
  </entity>
  <entity name="BZ">
   <comment>Bugzilla</comment>
   <text>Bugzilla</text>
  </entity>
  <entity name="BZ-URL">
   <comment>Bugzilla URL</comment>
   <text><ulink url="http://bugzilla.redhat.com"/></text>
  </entity>
  <entity name="BZ-PROD">
   <comment>Bugzilla product voor Fedora Documentatie</comment>
   <text><use entity="FED"/> Documentatie</text>
  </entity>
 </group>
 <group name="Fedora Version Numbers">
  <entity name="FCVER">
   <comment>Huidige versie van het hoofdproject</comment>
   <text>4</text>
  </entity>
  <entity name="TESTVER">
   <comment>Nummer huidige test van het hoofdproject</comment>
   <text>test3</text>
  </entity>
  <entity name="FCTESTVER">
   <comment>Huidige testversie van het hoofdproject</comment>
   <text>5 <use entity="TESTVER"/></text>
  </entity>
 </group>
 <group name="Other common names">
  <entity name="RH">
   <comment>De algemene term "Red Hat"</comment>
   <text>Red Hat</text>
  </entity>
  <entity name="FORMAL-RHI">
   <comment>De algemene term "Red Hat, Inc."</comment>
   <text><use entity="RH"/> Inc.</text>
  </entity>
  <entity name="RHL">
   <comment>De algemene term "Red Hat Linux"</comment>
   <text><use entity="RH"/> Linux</text>
  </entity>
  <entity name="RHN">
   <comment>De algemene term "Red Hat Network"</comment>
   <text><use entity="RH"/> Network</text>
  </entity>
  <entity name="RHEL">
   <comment>De algemene term "Red Hat Enterprise Linux"</comment>
   <text><use entity="RH"/> Enterprise Linux</text>
  </entity>
 </group>
 <group name="Technology terms">
  <entity name="SEL">
   <comment>Algemene term technologie</comment>
   <text>SELinux</text>
  </entity>
 </group>
 <group name="Common doc files">
  <entity name="LEGALNOTICE" kind="fdpcommon">
   <comment/>
   <text>legalnotice-nl.xml</text>
  </entity>
  <entity name="LEGALNOTICE-CONTENT" kind="fdpcommon">
   <comment/>
   <text>legalnotice-content-nl.xml</text>
  </entity>
  <entity name="LEGALNOTICE-OPL" kind="fdpcommon">
   <comment/>
   <text>legalnotice-opl-nl.xml</text>
  </entity>
  <entity name="LEGALNOTICE-OPL-CONTENT" kind="fdpcommon">
   <comment/>
   <text>opl.xml</text>
  </entity>
  <entity name="LEGALNOTICE-RELNOTES" kind="fdpcommon">
   <comment/>
   <text>legalnotice-relnotes-nl.xml</text>
  </entity>
  <entity name="LEGALNOTICE-SECTION" kind="fdpcommon">
   <comment/>
   <text>legalnotice-section-nl.xml</text>
  </entity>
  <entity name="BUG-REPORTING" kind="fdpcommon">
   <comment/>
   <text>bugreporting-nl.xml</text>
  </entity>
 </group>
 <group name="Common applications">
 </group>
 <group name="Required by build scripts">
  <entity name="PROJECT">
   <comment/>
   <text><use entity="FP"/></text>
  </entity>
 </group>
 <group name="Tutorial Titles">
  <entity name="IG">
   <comment/>
   <text>Installatie Gids</text>
  </entity>
  <entity name="DOCG">
   <comment/>
   <text>Documentatie Gids</text>
  </entity>
 </group>
 <group name="Tutorial URL's">
  <entity name="IG-URL">
   <comment/>
   <text><ulink url="http://fedora.redhat.com/docs/fedora-install-guide-en/"/></text>
  </entity>
  <entity name="DOCG-URL">
   <comment/>
   <text><ulink url="http://fedora.redhat.com/participate/documentation-guide/"/></text>
  </entity>
 </group>
 <group name="Status notices">
  <entity name="DRAFTNOTICE" kind="system">
   <comment/>
   <text>draftnotice-nl.xml</text>
  </entity>
  <entity name="LEGACYNOTICE" kind="system">
   <comment/>
   <text>legacynotice-nl.xml</text>
  </entity>
  <entity name="OBSOLETENOTICE" kind="system">
   <comment/>
   <text>obsoletenotice-nl.xml</text>
  </entity>
  <entity name="DEPRECATEDNOTICE" kind="system">
   <comment/>
   <text>deprecatednotice-nl.xml</text>
  </entity>
 </group>
</entities>


--- NEW FILE nl.po ---
# translation of nl.po to
# Bart Couvreur <couf fedoraproject org>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nl\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-05 18:07-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-27 21:47+0200\n"
"Last-Translator: Bart Couvreur <couf fedoraproject org>\n"
"Language-Team: <nl li org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

#: entities-en_US.xml:4(title)
msgid "These common entities are useful shorthand terms and names, which may be subject to change at anytime. This is an important value the the entity provides: a single location to update terms and common names."
msgstr "Deze gemeenschappelijke entiteiten zijn bruikbare termen en namen, die op elk tijdstip kunnen aangepast worden. Dit is een belangrijke waarde die de entiteit bevat: een enkele plaats om termen en veelvoorkomende namen te updaten."

#: entities-en_US.xml:7(comment) entities-en_US.xml:11(comment)
msgid "Generic root term"
msgstr "Algemene standaard term"

#: entities-en_US.xml:8(text)
msgid "Fedora"
msgstr "Fedora"

#: entities-en_US.xml:12(text)
msgid "Core"
msgstr "Core"

#: entities-en_US.xml:15(comment)
msgid "Generic main project name"
msgstr "Naam van het hoofdproject"

#: entities-en_US.xml:19(comment)
msgid "Legacy Entity"
msgstr "Verouderde entiteit"

#: entities-en_US.xml:23(comment)
msgid "Short project name"
msgstr "Korte projectnaam"

#: entities-en_US.xml:24(text)
msgid "FC"
msgstr "FC"

#: entities-en_US.xml:27(comment)
msgid "Generic overall project name"
msgstr "Globale projectnaam"

#: entities-en_US.xml:28(text)
msgid "<use entity=\"FED\"/> Project"
msgstr "<use entity=\"FED\"/> Project"

#: entities-en_US.xml:31(comment)
msgid "Generic docs project name"
msgstr "Algemene naam documentatie project"

#: entities-en_US.xml:32(text) entities-en_US.xml:36(text)
msgid "<use entity=\"FED\"/> Docs Project"
msgstr "<use entity=\"FED\"/> Documentatie Project"

#: entities-en_US.xml:35(comment)
msgid "Short docs project name"
msgstr "Korte naam documentatie project"

#: entities-en_US.xml:39(comment)
msgid "cf. Core"
msgstr "cfr. Core"

#: entities-en_US.xml:40(text)
msgid "Extras"
msgstr "Extras"

#: entities-en_US.xml:43(comment)
msgid "cf. Fedora Core"
msgstr "cfr. Fedora Core"

#: entities-en_US.xml:47(comment)
msgid "Fedora Docs Project URL"
msgstr "Fedora Documentatie Project URL"

#: entities-en_US.xml:51(comment)
msgid "Fedora Project URL"
msgstr "Fedora Project URL"

#: entities-en_US.xml:55(comment)
msgid "Fedora Documentation (repository) URL"
msgstr "Fedora Documenatie (bewaarplaats) URL"

#: entities-en_US.xml:59(comment) entities-en_US.xml:60(text)
msgid "Bugzilla"
msgstr "Bugzilla"

#: entities-en_US.xml:63(comment)
msgid "Bugzilla URL"
msgstr "Bugzilla URL"

#: entities-en_US.xml:67(comment)
msgid "Bugzilla product for Fedora Docs"
msgstr "Bugzilla product voor Fedora Documentatie"

#: entities-en_US.xml:68(text)
msgid "<use entity=\"FED\"/> Documentation"
msgstr "<use entity=\"FED\"/> Documentatie"

#: entities-en_US.xml:73(comment)
msgid "Current release version of main project"
msgstr "Huidige versie van het hoofdproject"

#: entities-en_US.xml:74(text)
msgid "4"
msgstr "4"

#: entities-en_US.xml:77(comment)
msgid "Current test number of main project"
msgstr "Nummer huidige test van het hoofdproject"

#: entities-en_US.xml:78(text)
msgid "test3"
msgstr "test3"

#: entities-en_US.xml:81(comment)
msgid "Current test version of main project"
msgstr "Huidige testversie van het hoofdproject"

#: entities-en_US.xml:82(text)
msgid "5 <use entity=\"TESTVER\"/>"
msgstr "5 <use entity=\"TESTVER\"/>"

#: entities-en_US.xml:87(comment)
msgid "The generic term \"Red Hat\""
msgstr "De algemene term \"Red Hat\""

#: entities-en_US.xml:88(text)
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"

#: entities-en_US.xml:91(comment)
msgid "The generic term \"Red Hat, Inc.\""
msgstr "De algemene term \"Red Hat, Inc.\""

#: entities-en_US.xml:92(text)
msgid "<use entity=\"RH\"/> Inc."
msgstr "<use entity=\"RH\"/> Inc."

#: entities-en_US.xml:95(comment)
msgid "The generic term \"Red Hat Linux\""
msgstr "De algemene term \"Red Hat Linux\""

#: entities-en_US.xml:96(text)
msgid "<use entity=\"RH\"/> Linux"
msgstr "<use entity=\"RH\"/> Linux"

#: entities-en_US.xml:99(comment)
msgid "The generic term \"Red Hat Network\""
msgstr "De algemene term \"Red Hat Network\""

#: entities-en_US.xml:100(text)
msgid "<use entity=\"RH\"/> Network"
msgstr "<use entity=\"RH\"/> Network"

#: entities-en_US.xml:103(comment)
msgid "The generic term \"Red Hat Enterprise Linux\""
msgstr "De algemene term \"Red Hat Enterprise Linux\""

#: entities-en_US.xml:104(text)
msgid "<use entity=\"RH\"/> Enterprise Linux"
msgstr "<use entity=\"RH\"/> Enterprise Linux"

#: entities-en_US.xml:109(comment)
msgid "Generic technology term"
msgstr "Algemene term technologie"

#: entities-en_US.xml:110(text)
msgid "SELinux"
msgstr "SELinux"

#: entities-en_US.xml:116(text)
msgid "legalnotice-en.xml"
msgstr "legalnotice-nl.xml"

#: entities-en_US.xml:120(text)
msgid "legalnotice-content-en.xml"
msgstr "legalnotice-content-nl.xml"

#: entities-en_US.xml:124(text)
msgid "legalnotice-opl-en.xml"
msgstr "legalnotice-opl-nl.xml"

#: entities-en_US.xml:128(text)
msgid "opl.xml"
msgstr "opl.xml"

#: entities-en_US.xml:132(text)
msgid "legalnotice-relnotes-en.xml"
msgstr "legalnotice-relnotes-nl.xml"

#: entities-en_US.xml:136(text)
msgid "legalnotice-section-en.xml"
msgstr "legalnotice-section-nl.xml"

#: entities-en_US.xml:140(text)
msgid "bugreporting-en.xml"
msgstr "bugreporting-nl.xml"

#: entities-en_US.xml:154(text)
msgid "Installation Guide"
msgstr "Installatie Gids"

#: entities-en_US.xml:158(text)
msgid "Documentation Guide"
msgstr "Documentatie Gids"

#: entities-en_US.xml:174(text)
msgid "draftnotice-en.xml"
msgstr "draftnotice-nl.xml"

#: entities-en_US.xml:178(text)
msgid "legacynotice-en.xml"
msgstr "legacynotice-nl.xml"

#: entities-en_US.xml:182(text)
msgid "obsoletenotice-en.xml"
msgstr "obsoletenotice-nl.xml"

#: entities-en_US.xml:186(text)
msgid "deprecatednotice-en.xml"
msgstr "deprecatednotice-nl.xml"

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
#: entities-en_US.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "translator-credits"Index: Makefile
===================================================================
RCS file: /cvs/docs/docs-common/common/entities/Makefile,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.20 -r1.21
--- Makefile	16 Apr 2006 14:16:32 -0000	1.20
+++ Makefile	27 May 2006 20:09:30 -0000	1.21
@@ -1,5 +1,5 @@
 PRI_LANG=en_US
-OTHERS =de en it pa pt_BR ru zh_CN ja_JP pt pl
+OTHERS =de en it pa pt_BR ru zh_CN ja_JP pt pl nl
 
 #######################################################################
 # PLEASE:


Index: entities-it.ent
===================================================================
RCS file: /cvs/docs/docs-common/common/entities/entities-it.ent,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -r1.14 -r1.15
--- entities-it.ent	6 Mar 2006 02:14:22 -0000	1.14
+++ entities-it.ent	27 May 2006 20:09:30 -0000	1.15
@@ -15,7 +15,7 @@
   <!ENTITY EX "Extras" > <!-- cf. Core -->
   <!ENTITY FEX "&FED; &EX;" > <!-- cf. Fedora Core -->
   <!ENTITY FDP-URL "<ulink url='http://fedora.redhat.com/projects/docs/'/>" > <!-- URL del Progetto di documentazione Fedora -->
-  <!ENTITY FP-URL "<ulink url='http://fedora.redhat.com/'/>" > <!-- Fedora Project URL -->
+  <!ENTITY FP-URL "<ulink url='http://fedora.redhat.com/'/>" > <!-- URL del Progetto Fedora -->
   <!ENTITY FDPDOCS-URL "<ulink url='http://fedora.redhat.com/docs/'/>" > <!-- URL della documentazione Fedora (repositorio) -->
   <!ENTITY BZ "Bugzilla" > <!-- Bugzilla -->
   <!ENTITY BZ-URL "<ulink url='http://bugzilla.redhat.com'/>" > <!-- URL di bugzilla -->


Index: entities-it.xml
===================================================================
RCS file: /cvs/docs/docs-common/common/entities/entities-it.xml,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -r1.10 -r1.11
--- entities-it.xml	4 Mar 2006 10:33:59 -0000	1.10
+++ entities-it.xml	27 May 2006 20:09:30 -0000	1.11
@@ -48,7 +48,7 @@
    <text><ulink url="http://fedora.redhat.com/projects/docs/"/></text>
   </entity>
   <entity name="FP-URL">
-   <comment>Fedora Project URL</comment>
+   <comment>URL del Progetto Fedora</comment>
    <text><ulink url="http://fedora.redhat.com/"/></text>
   </entity>
   <entity name="FDPDOCS-URL">


Index: entities-pt.ent
===================================================================
RCS file: /cvs/docs/docs-common/common/entities/entities-pt.ent,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- entities-pt.ent	7 Apr 2006 00:55:36 -0000	1.1
+++ entities-pt.ent	27 May 2006 20:09:30 -0000	1.2
@@ -37,7 +37,7 @@
  
  <!-- Group: Technology terms -->
 
-  <!ENTITY SEL "SELinux" > <!-- Termo tecnológico genércio -->
+  <!ENTITY SEL "SELinux" > <!-- Termo tecnológico genérico -->
  
  <!-- Group: Common doc files -->
 


Index: entities-pt.xml
===================================================================
RCS file: /cvs/docs/docs-common/common/entities/entities-pt.xml,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- entities-pt.xml	7 Apr 2006 00:55:36 -0000	1.1
+++ entities-pt.xml	27 May 2006 20:09:30 -0000	1.2
@@ -106,7 +106,7 @@
  </group>
  <group name="Technology terms">
   <entity name="SEL">
-   <comment>Termo tecnológico genércio</comment>
+   <comment>Termo tecnológico genérico</comment>
    <text>SELinux</text>
   </entity>
  </group>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]