[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

release-notes/F-7/po sv.po,1.4,1.5Author: raada

Update of /cvs/docs/release-notes/F-7/po
In directory cvs-int.fedora.redhat.com:/tmp/cvs-serv610

Modified Files:
	sv.po 
Log Message:Index: sv.po
===================================================================
RCS file: /cvs/docs/release-notes/F-7/po/sv.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -r1.4 -r1.5
--- sv.po	25 Jun 2007 00:56:11 -0000	1.4
+++ sv.po	13 Jul 2007 16:48:09 -0000	1.5
@@ -6,7 +6,7 @@
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-06-24 20:53-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-05-06 14:09-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-07-13 12:47-0400\n"
 "Last-Translator: Magnus Larsson <fedoratrans gmail com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -39,7 +39,7 @@
 
 #: en_US/rpm-info.xml:26(details)
 msgid "Zero-day update"
-msgstr ""
+msgstr "Samma-dag-uppdatering"
 
 #: en_US/rpm-info.xml:30(details)
 msgid "Push new version for final"
@@ -360,9 +360,8 @@
 "använda samma verktyg för båda oavsett vilken de väljer."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:23(para)
-#, fuzzy
 msgid "Xen in Fedora 7 is based on version 3.1.0."
-msgstr "Xen i Fedora 7  based on version 3.0.4."
+msgstr "Xen i Fedora 7  based on version 3.1.0."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:24(para)
 msgid "KVM in Fedora 7 is based on version 19-1."
@@ -401,7 +400,6 @@
 msgstr "Gästoperativsystem"
 
 #: en_US/Virtualization.xml:46(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Fedora 7 development team has tested Xen with Fedora Core 6, Fedora 7, "
 "and Red Hat Enterprise Linux 4.5 and 5.0 guests. Other guests have not been "
@@ -409,11 +407,11 @@
 "larger variety of operating systems, including some proprietary operating "
 "systems."
 msgstr ""
-"Utvecklingslaget för Fedora 7 har testat Xen med gästerna Fedora 6, Fedora 7 "
-"och Red Hat Enterprise Linux 4.5 och 5.0. Andra gäster har inte testats. Med "
-"full virtualisering kan användare förvänta sig någorlunda framgång med "
-"större variation av operativsystem, inklusive en del patentskyddade "
-"operativsystem."
+"Utvecklingslaget för Fedora 7 har testat Xen med gästerna Fedora Core 6, "
+"Fedora 7 och Red Hat Enterprise Linux 4.5 och 5.0. Andra gäster har inte "
+"testats. Med full virtualisering kan användare förvänta sig någorlunda "
+"framgång med större variation av operativsystem, inklusive en del "
+"patentskyddade operativsystem."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:56(title)
 msgid "Changes to the Virtualization Packages"
@@ -450,15 +448,17 @@
 #: en_US/Virtualization.xml:82(para)
 msgid "32-bit paravirtualized guests can run on a 64-bit hypervisor."
 msgstr ""
+"32-bitars paravirtualiserade gäster kan köras på en 64-bitars hypervisor."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:86(para)
 msgid "Fully virtualized guests support save, restore, and migration."
 msgstr ""
+"Fullt virtualiserade gäster stöder sparning, återställning och migrering."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:90(para)
 msgid ""
 "When migrating guests, the guest config is saved on the destinaton host."
-msgstr ""
+msgstr "När gäster migreras sparas gästkonfigen på destionationsvärden."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:94(para)
 msgid ""
@@ -468,6 +468,11 @@
 "<systemitem>xenbr0</systemitem>. The physical device is still renamed to "
 "<systemitem>peth0</systemitem>."
 msgstr ""
+"Xen-skriptet <command>network-bridge</command> använder inte längre "
+"kärnmodulen <systemitem>netloop</systemitem>. Standardbryggenheten kallas "
+"numera <systemitem>eth0</systemitem> istället för <systemitem>xenbr0</"
+"systemitem>. Den fysiska enheten är fortfarande omdöpt till "
+"<systemitem>peth0</systemitem>."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:102(para)
 msgid ""
@@ -475,24 +480,34 @@
 "network enabling NAT for guests on laptops, instead of the Xen "
 "<command>network-bridge</command> script."
 msgstr ""
+"Verktyget <application>virt-manager</application> ger ett virtuellt nätverk "
+"som möjliggör NAT för gäster på bärbara datorer, istället för Xen-skriptet "
+"<command>network-bridge</command>."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:108(para)
 msgid ""
 "The <application>virt-manager</application> utility is translated into more "
 "languages."
 msgstr ""
+"Verktyget <application>virt-manager</application> är översatt till fler "
+"språk."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:112(para)
 msgid ""
 "The <application>virt-manager</application> can add and remove disks and "
 "interfaces to existing guests."
 msgstr ""
+"<application>virt-manager</application> kan lägga till och ta bort diskar "
+"och har gränssnitt mot existerande gäster."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:116(para)
 msgid ""
 "The <application>virt-manager</application> utility provides progress "
 "feedback when downloading images, creating disks, and starting guests."
 msgstr ""
+"Verktyget <application>virt-manager</application> ger återkoppling om hur "
+"nerladdning av bilder, skapande av diskar och startande av gäster "
+"fortskrider."
 
 #: en_US/Security.xml:5(title)
 msgid "Security"
@@ -884,7 +899,7 @@
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:99(title)
 msgid "Zope and Plone Not Yet Available"
-msgstr ""
+msgstr "Zope och Plone ej ännu tillgängliga"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:100(para)
 msgid ""
@@ -900,10 +915,21 @@
 "methodologies to support their <application>Zope</application> and "
 "<application>Plone</application> needs."
 msgstr ""
+"Denna utgåva av Fedora innehåller Python 2.5, som inte stöder "
+"<application>Zope</application>. Som ett resultat av detta har paketen "
+"<package>zope</package> och <package>plone</package> tagits bort från denna "
+"utgåva. Arbete pågår för att fixa detta problem för <application>Zope 3</"
+"application> och möjligen skapa en begränsad implementation av "
+"<application>Zope 2</application> för Python 2.5 . Gå till <ulink url="
+"\"http://wiki.zope.org/zope3/Zope3UsingPython25\"/> för mer information. "
+"Användare som kräver paketen <package>zope</package> eller <package>plone</"
+"package> varnas att planera i förväg och använda virtualiserade värdar eller "
+"andra metoder för att stöda sina behov av <application>Zope</application> "
+"och <application>Plone</application>."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:116(title)
 msgid "Unstable liferea x86_64 Package"
-msgstr ""
+msgstr "Instabilt paket liferea för x86_64"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:117(para)
 msgid ""
@@ -915,10 +941,17 @@
 "<package>firefox.i386</package> package as well. For more information, refer "
 "to this bug report:"
 msgstr ""
+"RSS/RDF-flödesläsaren <application>liferea</application> har ett känt "
+"problem när den kompilerats på plattformen x86_64. Detta problem gör att den "
+"tar 100% av CPU-tiden och svarar inte. Som en tillfällig fix tills felet "
+"hittats och fixats, ta bort paketet <package>liferea.x86_64</package> från "
+"ditt system och installera i386-versionen. Detta paket kräver också paketet "
+"<package>firefox.i386</package>. För mer information, gå till denna "
+"felrapport:"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:129(title)
 msgid "Xfce URL opening focus issue"
-msgstr ""
+msgstr "Xfce-problem med URL-öppningsfokus"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:130(para)
 msgid ""
@@ -930,6 +963,14 @@
 "<filename>~/.config/xfce4/mcs_settings/wmtweaks.xml</filename> file and add "
 "a line like the following:"
 msgstr ""
+"Om du använder skrivbordet Xfce och klickar på en URL för att öppna den i "
+"din läsare kommer det aktiva läsarfönstret att flyttas till din aktuella "
+"arbetsyta. En gömd flagga kallad <option>ActivateAction</option> justerar "
+"detta beteende. Sätt detta stängvärde till <literal>bring</literal> "
+"(default), <literal>switch</literal> eller <literal>none</literal>. För att "
+"lägga till detta alternativ till dina inställningar, redigera din fil "
+"<filename>~/.config/xfce4/mcs_settings/wmtweaks.xml</filename> och lägg till "
+"en rad enligt följande:"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:140(para)
 msgid ""
@@ -939,12 +980,19 @@
 "literal> option opens the URL in your browser in the background and keeps "
 "your focus in the current application."
 msgstr ""
+"Flaggan <literal>bring</literal> flyttar din läsare till din aktuella "
+"arbetsyta och fokuserar på den. Flaggan <literal>switch</literal> flyttar "
+"dig till arbetsytan med din läsare i den och fokuserar på den. Flaggan "
+"<literal>none</literal> öppnar URL:en i din läsare i bakgrunden och behåller "
+"ditt fokus på detnuvarande programmet."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:146(para)
 msgid ""
 "Refer to <ulink url=\"http://bugzilla.xfce.org/show_bug.cgi?id=2961\"/> for "
 "more information on this issue."
 msgstr ""
+"Gå till <ulink url=\"http://bugzilla.xfce.org/show_bug.cgi?id=2961\"/> för "
+"mer information om problemet."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:151(title)
 msgid "System Tools"
@@ -952,7 +1000,7 @@
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:153(title)
 msgid "Yum kernel handling plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Yum-insticksmodul för kärnhantering"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:154(para)
 msgid ""
@@ -962,6 +1010,12 @@
 "this feature to retain more or fewer kernels, or disable it entirely, edit "
 "the <filename>/etc/yum/pluginconf.d/installonlyn.conf</filename> file."
 msgstr ""
+"Som standard inkluderar Fedora och aktiverar ett insticksmodulpaket för yum "
+"<package>yum-installonlyn</package>. Denna insticksmodul behåller de två "
+"senaste kärnorna, inklusive den som kör, när du utför uppdateringarna på "
+"ditt system. För att finjustera denna funktion att behålla färre eller fler "
+"kärnor, eller inaktivera den helt, redigera filen <filename>/etc/yum/"
+"pluginconf.d/installonlyn.conf</filename>."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:163(package)
 msgid "apcupsd"
@@ -1318,7 +1372,6 @@
 "dessutom sparar resurser."
 
 #: en_US/OverView.xml:151(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora now integrates the experimental <package>nouveau</package> driver "
 "within <application>Xorg</application> and the kernel. The <package>nouveau</"
@@ -1328,8 +1381,9 @@
 "further the goal of having fully functional 3D drivers by default."
 msgstr ""
 "Fedora integrerar nu den experimentella drivrutinen <package>nouveau</"
-"package> inom Xorg och kärnan. Drivrutinen <package>nouveau</package> "
-"försöker tillhandahålla en fri, öppen-källkod 3D-drivrutin för nVidia-kort. "
+"package> inom <application>Xorg</application> och kärnan. Drivrutinen "
+"<package>nouveau</package>, som är inaktiv som standard, försöker "
+"tillhandahålla en fri, öppen-källkod 3D-drivrutin för nVidia-kort. "
 "Slutanvändare uppmanas att ge återkoppling på denna funktion till "
 "projektutvecklarna, för att komma närmare målet att fullt fungerande 3D-"
 "drivrutiner som standard."
@@ -1430,6 +1484,10 @@
 "Internet. These fonts give users better results when viewing and printing "
 "shared or downloaded documents."
 msgstr ""
+"Denna utgåva av Fedora innehåller typsnitten Liberation, som är metriska "
+"varianter för flera välkända och skyddade typsnitt som finns på Internet. "
+"Dessa typssnitt ger användare bättre resultat för att visa och skriva ut "
+"delade eller nerladdade dokument."
 
 #: en_US/OverView.xml:243(title)
 msgid "Road Map"
@@ -1667,7 +1725,7 @@
 
 #: en_US/MailServers.xml:20(title)
 msgid "Sendmail"
-msgstr ""
+msgstr "Sendmail"
 
 #: en_US/MailServers.xml:21(para)
 msgid ""
@@ -1681,6 +1739,16 @@
 "regenerate <filename>/etc/mail/sendmail.cf</filename> by running the "
 "following commands:"
 msgstr ""
+"Som standard acceptera inte eposttransportprogrammet <application>Sendmail</"
+"application> (MTA) inte nätverksanslutningar från vilken värd som helst "
+"förutom de från den lokala datorn. För att konfigurera "
+"<application>Sendmail</application> som en server för andra klienter, "
+"redigera <filename>/etc/mail/sendmail.mc</filename> och ändra raden "
+"<option>DAEMON_OPTIONS</option> till att också lyssna på andra "
+"nätverksenheter, eller kommentera ut denna flagga helt genom använda "
+"kommentarsbegränsaren <literal>dnl</literal>. Installera sedan paketet "
+"<package>sendmail-cf</package> och återskapa <filename>/etc/mail/sendmail."
+"cf</filename> genom att köra följande kommandon:"
 
 #: en_US/MailServers.xml:36(title)
 msgid "exim-sa"
@@ -1752,30 +1820,27 @@
 msgstr "Det finns tre live-avbilder tillgängliga för Fedora 7."
 
 #: en_US/Live.xml:30(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 7 i686 Desktop CD. This is a CD sized image for i686 machines. It "
 "includes the GNOME desktop environment, integrates all supported Fedora "
 "locales, and features a basic set of the productivity applications available "
 "in Fedora."
 msgstr ""
-"Fedora 7 i386 Desktop CD. Detta är en avbild i CD-storlek för i386-maskiner. "
+"Fedora 7 i386 Desktop CD. Detta är en avbild i CD-storlek för i686-maskiner. "
 "Den innehåller skrivbordsmiljön GNOME, har stöd för alla Fedora-lokaler och "
 "ett bas-set av de produktivitetsprogram som finns i Fedora."
 
 #: en_US/Live.xml:37(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 7 x86_64 Desktop DVD. This is a DVD sized image for x86_64 machines. "
 "The feature set is the same as in the i686 Desktop CD and includes multilib "
 "packages."
 msgstr ""
 "Fedora 7 x86_64 Desktop DVD. Detta är en avbild i DVD-storlek för x86_64-"
-"maskiner. Funktionssetet är detsamma som för i386 Desktop CD och inkluderar "
+"maskiner. Funktionssetet är detsamma som för i686 Desktop CD och inkluderar "
 "multilib-paket."
 
 #: en_US/Live.xml:42(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 7 i686 KDE Desktop CD. This is a CD sized image for i686 machines. It "
 "includes the KDE Desktop environment and a large set of KDE applications. "
@@ -1788,7 +1853,7 @@
 "an <systemitem>i586</systemitem>, you must use the classic installation "
 "method."
 msgstr ""
-"Fedora 7 i386 KDE Desktop CD. Detta är en avbild i CD-storlek för i386-"
+"Fedora 7 i386 KDE Desktop CD. Detta är en avbild i CD-storlek för i686-"
 "maskiner. Den innehåller skrivbordsmiljön KDE och ett stort antal av KDE-"
 "program. Denna avbild har fullt stöd för det engelska språket De GNOME-"
 "baserade Live-avbilderna innehåller inte kontorssviten "
@@ -1800,14 +1865,13 @@
 "måste du använda klassisk installationsmetod."
 
 #: en_US/Live.xml:58(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 7 x86_64 KDE Desktop DVD. This is a DVD sized image for x86_64 "
 "machines. The feature set is the same as in the i686 KDE Desktop CD and "
 "includes multilib packages."
 msgstr ""
 "Fedora 7 x86_64 Desktop DVD. Detta är en avbild i DVD-storlek för x86_64-"
-"maskiner. Funktionssetet är detsamma som för i386 Desktop CD och inkluderar "
+"maskiner. Funktionssetet är detsamma som för i686 Desktop CD och inkluderar "
 "multilib-paket."
 
 #: en_US/Live.xml:66(title)
@@ -1815,7 +1879,6 @@
 msgstr "Användarinformation"
 
 #: en_US/Live.xml:67(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To boot from the Live image, insert it into your computer and restart. To "
 "log in and use the desktop environment, enter the username <systemitem class="
@@ -1826,28 +1889,28 @@
 "drive, click on the <guilabel>Install to Hard Drive</guilabel> icon on the "
 "desktop."
 msgstr ""
-"Live-avbilderna ska starta på alla maskiner som stöder start från CD. När "
-"CDn startas , kan du logga in och använda skrivbordsmiljön som användaren "
-"<systemitem class=\"username\">fedora</systemitem>. Lämna lösenordsprompten "
-"blank för att logga in. Live-avbilden loggar inte in automatiskt så "
-"användare kan välja önskat språk först. Efter du loggat in kan du, om du "
-"vill, installera live-avbilden på din hårddisk genom att klicka på "
+"För att starta från Live-avbilden sätt i skivan i din dator och starta om. "
+"För att logga in och använda skrivbordsmiljön ange användarnamnet "
+"<systemitem class=\"username\">fedora</systemitem>. Tryck <keycap>Retur</"
+"keycap>på lösenordsprompten, eftersom det inte finns något lösenord för "
+"detta konto. Live-avbilden loggar inte in automatiskt så att användare kan "
+"välja önskat språk först. Efter du loggat in kan du, om du vill, installera "
+"innehållet från live-avbilden till din hårddisk, genom att klicka på "
 "skrivbordsikonen <guilabel>Installera till hårddisk</guilabel>."
 
 #: en_US/Live.xml:79(title)
 msgid "No i586 Support"
-msgstr ""
+msgstr "Inget i586-stöd"
 
 #: en_US/Live.xml:80(para)
 msgid "The i686 Live images will not boot on an i586 machine."
-msgstr ""
+msgstr "i686 Live-avbilderna kan inte startas på en i586-maskin."
 
 #: en_US/Live.xml:86(title)
 msgid "USB Booting"
-msgstr ""
+msgstr "Start från USB"
 
 #: en_US/Live.xml:87(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Another way to use these Live images is to put them on a USB stick. To do "
 "this, install the <package>livecd-tools</package> package from the "
@@ -1857,7 +1920,7 @@
 "Ett annat sätt att använda dessa Live-avbilder är att lägga dem på en USB-"
 "minnessticka. För att göra detta, installera paketet <package>livecd-tools</"
 "package> från utvecklingsdatalagret. Kör sedan skriptet <command>livecd-iso-"
-"to-stick</command>:"
+"to-disk</command>:"
 
 #: en_US/Live.xml:94(para)
 msgid ""
@@ -2511,7 +2574,6 @@
 "fedoraproject.org/</ulink>."
 
 #: en_US/Installer.xml:50(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<application>Anaconda</application> tests the integrity of installation "
 "media by default. This function works with the CD, DVD, hard drive ISO, and "
@@ -2560,7 +2622,6 @@
 msgstr "BitTorrent verifierar filintegriteten automatiskt"
 
 #: en_US/Installer.xml:80(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you use <application>BitTorrent</application>, any files you download are "
 "automatically validated. If your file completes downloading, you do not need "
@@ -2568,12 +2629,11 @@
 "<command>mediacheck</command> to test the integrity of the media."
 msgstr ""
 "Om du använder <application>BitTorrent</application>, valideras alla filer "
-"du laddar ner automatiskt.  Om nerladdningen av din fil lyckas, behöver du "
-"inte kontrollera den. När du har bränt din CD, däremot, ska du fortfarande "
-"använda <command>mediacheck</command>."
+"du laddar ner automatiskt. Om nerladdningen av din fil lyckas, behöver du "
+"inte kontrollera den. När du har bränt din CD däremot, ska du fortfarande "
+"använda <command>mediacheck</command> för att validera integriteten av media."
 
 #: en_US/Installer.xml:89(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You may perform memory testing before you install Fedora by pressing "
 "<keycap>Esc</keycap> twice, then entering <option>memtest86</option> at the "
@@ -2583,23 +2643,23 @@
 "memory testing continues until the <keycap>Esc</keycap> key is pressed."
 msgstr ""
 "Du kan utföra minnestester innan du börjar installera Fedora genom att "
-"skriva <option>memtest86</option> på <prompt>boot:</prompt>-prompten. Detta "
-"alternativ kör <application>Memtest86</application> fristående istället för "
+"trycka <keycap>Esc</keycap> två gånger och sedan skriva <option>memtest86</"
+"option> på <prompt>boot:</prompt>-prompten. Detta alternativ kör "
+"<application>Memtest86</application> fristående istället för "
 "<application>Anaconda</application>. <application>Memtest86</application> "
-"minnestest fortsätter tills <keycap>escape</keycap>-tangenten tryckts ned."
+"minnestest fortsätter tills <keycap>Esc</keycap>-tangenten tryckts ned."
 
 #: en_US/Installer.xml:99(title)
 msgid "Memtest86 Availability"
 msgstr "Memtest86 Tillgänglighet"
 
 #: en_US/Installer.xml:100(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You must boot from Installation Disc 1, the DVD, or a rescue CD in order to "
 "use this feature."
 msgstr ""
-"Du måste starta från installationsskiva 1 eller en räddningsskiva för att "
-"kunna använda denna funktion."
+"Du måste starta från installationsskiva 1, DVD eller en räddningsskiva för "
+"att kunna använda denna funktion."
 
 #: en_US/Installer.xml:105(para)
 msgid ""
@@ -2649,9 +2709,8 @@
 "olika områden i världen när man ska välja sin geografiska plats"
 
 #: en_US/Installer.xml:137(para)
-#, fuzzy
 msgid "Improved Live images support"
-msgstr "F;rb'ttrat st;d f;r LiveCD"
+msgstr "Förbättrat stöd för Live-avbilder"
 
 #: en_US/Installer.xml:140(para)
 msgid "Ability to install from Live image running from RAM or USB stick"
@@ -2678,10 +2737,14 @@
 #: en_US/Installer.xml:156(para)
 msgid ""
 "Use of <filename class=\"devicefile\">/dev/hdX</filename> is deprecated on "
-"i386 and and x86_64 for IDE drives, and has changed to <filename class="
+"i386 and x86_64 for IDE drives, and has changed to <filename class="
 "\"devicefile\">/dev/sdX</filename> except on PPC. See note about the "
 "importance of labeling devices for upgrades from FC6."
 msgstr ""
+"Användning av <filename class=\"devicefile\">/dev/hdX</filename> är "
+"deprecerat på i386 och x86_64 för IDE-enheter och har ändrats till <filename "
+"class=\"devicefile\">/dev/sdX</filename> förutom på PPC. Se notis om hur "
+"viktigt det är att märka enheter för uppgradering från FC6."
 
 #: en_US/Installer.xml:166(title)
 msgid "Installation Related Issues"
@@ -2761,9 +2824,8 @@
 "nätverksenhet den hittar som är länkad till en nätverks-switch."
 
 #: en_US/Installer.xml:217(title)
-#, fuzzy
 msgid "HP ProLiant DL360 with Smart Array"
-msgstr "Compaq DL360 med Smart Array"
+msgstr "HP ProLiant DL360 med Smart Array"
 
 #: en_US/Installer.xml:218(para)
 msgid ""
@@ -2791,7 +2853,7 @@
 
 #: en_US/Installer.xml:234(title)
 msgid "Disk partitions must be labeled"
-msgstr ""
+msgstr "Diskpartitioner måste märkas"
 
 #: en_US/Installer.xml:235(para)
 msgid ""
@@ -2804,42 +2866,55 @@
 "can not proceed. Systems that use Logical Volume Management (LVM) and the "
 "device mapper usually do not require relabeling."
 msgstr ""
+"En ändring i sättet som linux-kärnan hanterar lagringsenheter betyder att "
+"enhetsnamn som <filename class=\"devicefile\">/dev/hdX</filename> eller "
+"<filename class=\"devicefile\">/dev/sdX</filename> kan skilja från värden "
+"som används i tidigare utgåvor. Anaconda löser detta problem genom att "
+"förlita sig på partitionsmärkningar. Om dessa märkningar inte finns, så "
+"kommer Anaconda ge en varning som visar att partitioner behöver märkas och "
+"att uppgraderingen inte kan fortsätta. System som använder Logical Volume "
+"Management (LVM) och enhetskartläggaren behöver oftast inte utföra "
+"ommärkning."
 
 #: en_US/Installer.xml:246(title)
 msgid "To check disk partition labels"
-msgstr ""
+msgstr "Kontroll av diskpartitionsmärkningar"
 
 #: en_US/Installer.xml:247(para)
 msgid ""
 "To view partition labels, boot the existing Fedora installation, and enter "
 "the following at a terminal prompt:"
 msgstr ""
+"För att visa partitionsmärkningar, starta befintlig Fedora-installation och "
+"ange följande på en terminal-prompt:"
 
 #: en_US/Installer.xml:251(para)
 msgid ""
 "Confirm that each volume line in the list has a <option>LABEL=</option> "
 "value, as shown below:"
 msgstr ""
+"Verifiera att varje volymrad i listan har en <option>LABEL=</option> -värde, "
+"enligt nedanstående:"
 
 #: en_US/Installer.xml:256(title)
-#, fuzzy
 msgid "Update the file system mount entries"
-msgstr "Skapa ett filsystem på den krypterade volymen"
+msgstr "Uppdatera filsystemets monteringspunkter"
 
 #: en_US/Installer.xml:257(para)
 msgid ""
 "If any filesystem labels were added or modified, then the device entries in "
 "<filename>/etc/fstab</filename> must be adjusted to match:"
 msgstr ""
+"Om några filsystemsmärkningar lagts till eller ändrats så måste enhetsnamnen "
+"i <filename>/etc/fstab</filename> ändras så att de matchar:"
 
 #: en_US/Installer.xml:262(para)
 msgid "An example of a mount by label entry is:"
-msgstr ""
+msgstr "Ett exempel på en montering genom märkningsnamn är:"
 
 #: en_US/Installer.xml:266(title)
-#, fuzzy
 msgid "Update the <filename>grub.conf</filename> kernel root entry"
-msgstr "Sätt upp en <filename>/etc/fstab</filename> rad"
+msgstr "Uppdatera <filename>grub.conf</filename> kärnrot"
 
 #: en_US/Installer.xml:268(para)
 msgid ""
@@ -2847,14 +2922,17 @@
 "filesystem was modified, the kernel boot parameter in the grub configuration "
 "file must also be modified:"
 msgstr ""
+"Om märkning för <filename class=\"partition\">/</filename> (root)-"
+"filsystemet ändrats, måste även kärnstarts parametern i grub-konfigurationen "
+"ändras:"
 
 #: en_US/Installer.xml:273(para)
 msgid "A matching example kernel grub line is:"
-msgstr ""
+msgstr "En matchande exempel för en kärn-grub-rad är:"
 
 #: en_US/Installer.xml:277(title)
 msgid "Test changes made to labels"
-msgstr ""
+msgstr "Testa ändringar gjorda för märkningar"
 
 #: en_US/Installer.xml:278(para)
 msgid ""
@@ -2864,10 +2942,15 @@
 "reboot with the installation media to start the installer and begin the "
 "upgrade."
 msgstr ""
+"Om partitionsmärkningar justerats eller filen <filename>/etc/fstab</"
+"filename> ändrats, starta befintlig Fedora-installation för att verifiera "
+"att alla partitioner fortfarande monteras normalt och inloggning lyckas. När "
+"det är klart starta om med installationsmedia för att starta "
+"installationsprogrammet och börja uppgraderingen."
 
 #: en_US/Installer.xml:287(title)
 msgid "Upgrades versus fresh installations"
-msgstr ""
+msgstr "Uppgradering jämfört med nyinstallation"
 
 #: en_US/Installer.xml:288(para)
 msgid ""
@@ -2917,7 +3000,6 @@
 msgstr "Efter du slutfört uppgraderingeringen, kör följande kommando:"
 
 #: en_US/Installer.xml:322(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Inspect the end of the output for packages that pre-date the upgrade. Remove "
 "or upgrade those packages from third-party repositories, or otherwise deal "
@@ -2927,7 +3009,9 @@
 msgstr ""
 "Inspektera slutet på utskriften för paket som är daterade före "
 "uppgraderingen. Ta bort eller uppgradera de paket från tredjeparts-"
-"datalager, eller åtgärda dem om så är nödvändigt."
+"datalager, eller åtgärda dem om så är nödvändigt. En del paket som "
+"installerats tidigare kanske inte längre finns i något datalager. För att "
+"installera dessa paket använd följande kommando:"
 
 #: en_US/I18n.xml:5(title)
 msgid "Internationalization (i18n)"
@@ -2987,7 +3071,6 @@
 msgstr "Standarder för SCIM inmatningsmetoder"
 
 #: en_US/I18n.xml:50(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The core SCIM packages are now installed by default, but the input method "
 "only starts by default on desktops running in an Asian locale (the current "
@@ -3022,7 +3105,11 @@
 "guimenu><guisubmenu>Inställningar</guisubmenu><guisubmenu>Personligt</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Inmatningsmetod</guimenuitem></menuchoice> för att "
 "aktivera eller inaktivera SCIM på ditt skrivbord, eller för att välja andra "
-"installerade inmatningsmetoder."
+"installerade inmatningsmetoder. I ett icke-asiatiskt lokalset "
+"<menuchoice><guimenu>Använd anpassad inmatningsmetod</"
+"guimenu><guimenuitem>scim</guimenuitem></menuchoice> i <application>im-"
+"chooser</application> och starta om din skrivbordssession för att aktivera "
+"SCIM på ditt skrivbord som standard."
 
 #: en_US/I18n.xml:73(para)
 msgid ""
@@ -3672,6 +3759,8 @@
 "If you do not want default folders to be created, remove the <package>xdg-"
 "user-dirs-gtk</package> package and associated dependencies."
 msgstr ""
+"Om du inte vill att standardkataloger ska skapas, ta bort paketet "
+"<package>xdg-user-dirs-gtk</package> och dess beroenden."
 
 #: en_US/Desktop.xml:57(title)
 msgid "GNOME"
@@ -3754,7 +3843,7 @@
 
 #: en_US/Desktop.xml:108(title)
 msgid "Liberation Fonts"
-msgstr ""
+msgstr "Liberation-typsnitt"
 
 #: en_US/Desktop.xml:109(para)
 msgid ""
@@ -3764,6 +3853,11 @@
 "viewing and printing support for a variety of documents. Future versions of "
 "these fonts will be fully hinted."
 msgstr ""
+"Denna utgåva av Fedora innehåller ett set av typsnitt kallat \"Liberation.\" "
+"Dessa typsnitt är metriska varianter för välkända skyddade typsnitt på "
+"Internet. Med dessa typsnitt upplever användare bättre visnings- och "
+"utskriftsstöd för olika plattform för ett antal olika dokument. Framtida "
+"versioner av dessa typsnitt kommer vara helt hint-konverterade."
 
 #: en_US/DatabaseServers.xml:5(title)
 msgid "Database Servers"
@@ -4664,7 +4758,7 @@
 "For installation on PlayStation 3, first update to firmware 1.60 or later. "
 "The \"Other OS\" boot loader must be installed into the flash, following the "
 "instructions at <ulink url=\"http://www.playstation.com/ps3-openplatform/";
-"manual.html\"/>. A suitable boot loader image ia located on the Fedora 7 "
+"manual.html\"/>. A suitable boot loader image is located on the Fedora 7 "
 "install media. Once the boot loader is installed, the PlayStation 3 should "
 "boot from the Fedora install media. Select the <option>linux64</option> from "
 "the graphical boot menu. For more information on Fedora and the PlayStation3 "
@@ -4676,14 +4770,14 @@
 "For installation på PlayStation 3, uppdatera först till firmware 1.60 eller "
 "senare. Startprogrammet \"Other OS\" måste vara installerat i flash, genom "
 "att följa instruktionerna på <ulink url=\"http://www.playstation.com/ps3-";
-"openplatform/manual.html\"/>. En lämplig startprogramsavbild finns på Fedora "
-"7 installationsmedia. När startprogrammet är installerat, ska PlayStation 3 "
-"starta från Fedoras installationsmedia. Välj <option>linux64</option> från "
-"den grafiska startmenyn. För mer information om Fedora och PlayStation3 "
-"eller Fedora på PowerPC generellt, gå med i epostlistan <ulink url=\"http://";
-"lists.infradead.org/mailman/listinfo/fedora-ppc\">Fedora-PPC</ulink> eller "
-"kanalen <systemitem class=\"resource\">#fedora-ppc</systemitem> på <ulink "
-"url=\"http://freenode.net/\";>FreeNode</ulink>."
+"openplatform/manual.html\"/>. En passande startprogramsavbild finns på "
+"Fedora 7 installationsmedia. När startprogrammet är installerat ska "
+"PlayStation 3 starta från Fedoras installationsmedia. Välj <option>linux64</"
+"option> från den grafiska startmenyn. För mer information om Fedora och "
+"PlayStation3 eller Fedora på PowerPC generellt, gå med i epostlistan <ulink "
+"url=\"http://lists.infradead.org/mailman/listinfo/fedora-ppc\";>Fedora-PPC</"
+"ulink> eller kanalen <systemitem class=\"resource\">#fedora-ppc</systemitem> "
+"på <ulink url=\"http://freenode.net/\";>FreeNode</ulink>."
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:256(title)
 msgid "Network booting"
@@ -4814,14 +4908,12 @@
 msgstr "Minneskrav för x86_64"
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:366(para)
-#, fuzzy
 msgid "Minimum RAM for text-mode: 256MiB"
-msgstr "Minimum RAM för textläge: 128MiB"
+msgstr "Minimum RAM för textläge: 256MiB"
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:369(para)
-#, fuzzy
 msgid "Minimum RAM for graphical: 384MiB"
-msgstr "Minimum RAM for grafisk: 192MB"
+msgstr "Minimum RAM for grafisk: 384MiB"
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:372(para)
 msgid "Recommended RAM for graphical: 512MiB"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]