[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

install-guide/devel/po sr.po,1.21,1.22Author: kmilos

Update of /cvs/docs/install-guide/devel/po
In directory cvs-int.fedora.redhat.com:/tmp/cvs-serv5032

Modified Files:
	sr.po 
Log Message:
updated sr translation with minor improvements


Index: sr.po
===================================================================
RCS file: /cvs/docs/install-guide/devel/po/sr.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -r1.21 -r1.22
--- sr.po	3 Oct 2007 23:36:35 -0000	1.21
+++ sr.po	5 Oct 2007 20:25:35 -0000	1.22
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: install-guide\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-09-22 16:42-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-10-03 19:35-0500\n"
-"Last-Translator: Igor Miletic <grejigl-gnomeprevod yahoo ca>\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-10-05 21:22-0000\n"
+"Last-Translator: Miloš Komarčević <kmilos gmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian (sr) <fedora-trans-sr redhat com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -3591,20 +3591,20 @@
 "loader. It also assumes you are a somewhat experienced Linux user."
 msgstr ""
 "Ова процедура претпоставља да већ користите Fedora-у или неку релативно "
-"новију дистрибуцију Линукса и покретачки програм <application>GRUB</"
-"application>. Такође претпоставља да сте мало искуснији корисник Линукса."
+"новију дистрибуцију Linux-а и покретачки програм <application>GRUB</"
+"application>. Такође претпоставља да сте мало искуснији корисник Linux-а."
 
 #: en_US/medialess.xml:27(title)
 msgid "Retrieving Boot Files"
-msgstr "Повраћај покретачких датотека"
+msgstr "Добављање покретачких датотека"
 
 #: en_US/medialess.xml:28(para)
 msgid ""
 "To perform an installation without media or a PXE server, your system must "
 "have two files stored locally, a kernel and an initial RAM disk."
 msgstr ""
-"Да би урадили инсталацију без медије или PXE сервера, Ваш систем мора имати "
-"две датотеке ускладиштене на себи, језгро (кернел) и почетни RAM диск."
+"Да би извели инсталацију без медије или PXE сервера, систем мора имати две "
+"датотеке ускладиштене локално, језгро и почетни RAM диск."
 
 #: en_US/medialess.xml:33(para)
 msgid ""
@@ -3631,10 +3631,10 @@
 "<application>Archive Manager</application>. Open the <filename class="
 "\"directory\">isolinux/</filename> folder."
 msgstr ""
-"Ако изаберете да преузмете отисак, отворите је са одговарајућом алатком "
-"радног окружења. Ако користите Fedora-у, двоструко кликните на датотеку да "
-"би је отворили са <application>Управником архива</application>. Отворите "
-"фасциклу <filename class=\"directory\">isolinux/</filename>."
+"Ако изаберете да преузмете отисак, отворите га одговарајућом алатком радног "
+"окружења. Ако користите Fedora-у, двоструко кликните на датотеку да би је "
+"отворили <application>Управником архива</application>. Отворите фасциклу "
+"<filename class=\"directory\">isolinux/</filename>."
 
 #: en_US/medialess.xml:51(para)
 msgid ""
@@ -3644,9 +3644,9 @@
 "<replaceable>arch</replaceable>/os/isolinux/</filename> folder."
 msgstr ""
 "Ако изаберете да не преузмете читав отисак зато што желите инсталирати преко "
-"мреже, нађите жељено издање. Уопштено, једном када нађете жељени одраз, "
-"отворите фасциклу <filename>releases/7/Fedora/<replaceable>архитектура</"
-"replaceable>/os/isolinux/</filename>."
+"мреже, нађите жељено издање. Уопштено, једном када нађете одговарајући "
+"одраз, отворите фасциклу <filename>releases/8/Fedora/"
+"<replaceable>архитектура</replaceable>/os/isolinux/</filename>."
 
 #: en_US/medialess.xml:60(title)
 msgid "Installation Types Available"
@@ -3689,7 +3689,7 @@
 "application> to boot from the new files, add a boot stanza to <filename>/"
 "boot/grub/grub.conf</filename>that refers to them."
 msgstr ""
-"Покретачки програм  <application>GRUB</application> користи датотеку "
+"Покретачки програм <application>GRUB</application> користи датотеку "
 "подешавања <filename>/boot/grub/grub.conf</filename>. Да бисте подесили "
 "<application>GRUB</application> да подигне систем са новим датотекама, "
 "додајте покретачки одељак у <filename>/boot/grub/grub.conf</filename> који "
@@ -3710,12 +3710,12 @@
 "Можда ће бити потребно да додате опције на крају <option>kernel</option> "
 "реда у покретачком одељку. Ове опције постављају уводне опције у "
 "<application>Anaconda</application>-и које корисник обично поставља "
-"интерактивно. За списак доступни покретачких опција инсталатера, погледајте  "
+"интерактивно. За списак доступних покретачких опција инсталатера, погледајте "
 "<xref linkend=\"ap-admin-options\"/>"
 
 #: en_US/medialess.xml:100(para)
 msgid "The following options are generally useful for medialess installations:"
-msgstr "Следеће опције су често корисне за инсталације без медије:"
+msgstr "Следеће опције су обично корисне за инсталације без медије:"
 
 #: en_US/medialess.xml:104(option)
 msgid "ip="
@@ -3755,7 +3755,7 @@
 "you added:"
 msgstr ""
 "Када завршите, промените <option>default</option> опцију у <filename>/boot/"
-"grub/grub.conf</filename> да показује на нови одељак који сте додали:"
+"grub/grub.conf</filename> да показује на нови први одељак који сте додали:"
 
 #: en_US/medialess.xml:130(title)
 msgid "Booting to Installation"
@@ -3773,8 +3773,7 @@
 "језгро и RAM диск, укључујући и опције које сте поставили. Сада можете "
 "погледати одговарајуће поглавље у овом водичу за следећи корак. Ако "
 "изаберете да инсталирате даљински користећи VNC, погледајте <xref linkend="
-"\"sn-remoteaccess-installation\"/> за помоћ у повезивању са даљинским "
-"системом."
+"\"sn-remoteaccess-installation\"/> за помоћ у повезивању на удаљени систем."
 
 #: en_US/locale.xml:17(title)
 msgid "Identifying Your Locale"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]