[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

web/html/docs/readme-burning-isos da-DK.html, NONE, 1.1 sv-SE.html, NONE, 1.1 de-DE.html, 1.1, 1.2 index.php, 1.9, 1.10 ru-RU.html, 1.1, 1.2Author: rlandmann

Update of /cvs/fedora/web/html/docs/readme-burning-isos
In directory cvs1.fedora.phx.redhat.com:/tmp/cvs-serv334

Modified Files:
	de-DE.html index.php ru-RU.html 
Added Files:
	da-DK.html sv-SE.html 
Log Message:
Add da-DK; update de-DE, ru-RU, sv-SE


--- NEW FILE da-DK.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html
  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";><head><title>Brænd ISO-aftryk til skive</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css"/><meta name="generator" content="publican"/><meta name="package" content=""/><meta name="description" content="Hvordan man henter ISO-aftryk og opretter et cd- og dvd-medie"/></head><body class=""><div class="article" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div class="producttitle"><span class="productname">Fedora</span> <span class="productnumber">11</span></div><div><h1 id="d0e1" class="title">Brænd ISO-aftryk til skive</h1></div><div><h2 class="subtitle">Hvordan man henter ISO-aftryk og opretter et cd- og dvd-medie</h2></div><div><h3 class="corpauthor">
				<span class="inlinemediaobject"><object data="Common_Content/images/title_logo.svg" type="image/svg+xml"> Logo</object></span>
			</h3></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Fedora</span> <span class="surname">Dokumentationsprojekt</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Ophavsret © 2009 Red Hat, Inc. and others</p></div><div><div id="d0e42" class="legalnotice"><h1 class="legalnotice">retslig note</h1><div class="para">
		Copyright <span class="trademark"/>© 2009 Red Hat, Inc. and others. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at <a href="http://www.opencontent.org/openpub/";>http://www.opencontent.org/openpub/</a>).
	</div><div class="para">
		Fedora and the Fedora Infinity Design logo are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries.
	</div><div class="para">
		Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.
	</div><div class="para">
		All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.
	</div><div class="para">
		Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export";>http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export</a>. 
	</div></div></div><div><div class="abstract"><h6>Resumé</h6><div class="para">Hvordan man henter ISO-aftryk og opretter et cd- og dvd-medie</div></div></div></div><hr/></div><div class="toc"><dl><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Introduction">1. Introduktion</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading">2. Hentning</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_CD_or_DVD">2.1. At vælge cd eller dvd</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_the_ISO_Files">2.2. Valg af ISO-filerne</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files">3. At validere filerne</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files-Validating_in_the_Windows_Graphical_Enviro
 nment">3.1. At validere i det grafiske Windows-miljø</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files-Validating_at_the_Windows_Command_Prompt">3.2. At validere i Windows kommandoprompt</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning">4. Brænding</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_The_ISO_Recorder_V2_Power_Toy">4.1. At bruge ISO Recorder V2 Power Toy</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Roxio_Easy_Media_Creator_7">4.2. At bruge Roxio Easy Media Creator 7</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Nero_Burning_ROM_5">4.3. At bruge Nero Burning ROM 5</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Nero_Express_6">4.4. At bruge Nero Express 
 6</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Testing_Your_Discs">5. At kontrollere dine diske</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#d0e457">6. Vi mangler tilbagemeldinger!</a></span></dt><dt><span class="appendix"><a href="#appe-Burning_ISO_images_to_disc-Revision_History">A. Revisionshistorik</a></span></dt></dl></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Introduction">1. Introduktion</h2></div></div></div><div class="para">
			Fedora-distributionen er tilgængelig i form af ISO 9660-standard filsystem-aftryk. Du kan kopiere disse ISO-aftryk til enten cd-rom eller dvd-medier for at lave en opstartsbar-disk.
		</div><div class="para">
			Før du kan installere Fedora fra en disk på en computer, skal du overføre, eller <em class="firstterm">brænde</em>, ISO-filerne til et tomt diskmedie (CD-R/RW eller DVD-R/RW). Dette dokument beskriver proceduren for at brænde disse filer ved at bruge nogen almindelige værktøjer. Dette dokument går ud fra, at du ikke har nogen erfaring med Linux, og at du bruger Microsoft Windows til at hente og brænde filerne.
		</div><div class="note"><h2>Fedoraprojektet understøtter kun software som er en del af Fedora-distributionen</h2><div class="para">
				Kun software produceret og leveret som en del af Fedora er understøttet af projektet. Andet software nævnt i denne artikel er kun nævnt for at hjælpe brugeren i den rigtige retning. Fedora er ikke ansvarlig for, og anbefaler ikke disse softwarepakker, og deres brug er kun beskrevet her som en hjælp til læseren. Det er ikke ment som en udførlig guide til at brænde ISO'er under ethvert operativsystem.
			</div></div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading">2. Hentning</h2></div></div></div><div class="para">
			ISO-filer er store og det kan tage lang tid at hente dem, især hvis du bruger et opkaldsmodem. Det kan anbefales at bruge et nedhentningshåndteringsprogram.
		</div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_CD_or_DVD">2.1. At vælge cd eller dvd</h3></div></div></div><div class="para">
				Fedora distribueres på flere cd-størrelse ISO-aftryksfiler, eller en enkelt dvd-størrelse ISO-aftryksfil. Du kan bruge den ene dvd-iso-fil, hvis din computer har følgende nødvendigheder:
			</div><div class="itemizedlist"><ul><li><div class="para">
						Den har et dvd-skrivbar- eller dvd-genskrivbar-drev
					</div></li><li><div class="para">
						Den har et NTFS-drev med tilstrækkelig plads til at indeholde aftryksfilen
					</div></li></ul></div><div class="para">
				For at skrive dvd-iso-filer til en disk, skal din computer have et drev som kan skrive til dvd-medier. Hvis din computer har et drev som kun kan skrive til cd-medier og ikke dvd-medier, kan du hente cd-størrelse filerne i stedet.
			</div><div class="para">
				Nogle filsystemer kan ikke opbevare filer størrere end 2 GB, som f.eks. dvd-aftrykket. Det ofte brugte NTFS-filsystem har ikke denne begrænsning, men mange andre ikke-NTFS-formater har, som f.eks. FAT32. For at kontrollere formatet på et drev under Windows, som f.eks. <code class="filename">C:</code>, vælg menuen <span class="guilabel"><strong>Start</strong></span> og derefter <span class="guilabel"><strong>Denne Computer</strong></span>. Højreklik på drevet du vil kontrollere, og vælg <span class="guilabel"><strong>Egenskaber</strong></span>. Dialogen der dukker op viser formatet for filsystemet. Hvis du ikke har et NTFS-drev med nok fri plads, kan du hente cd-størrelse filerne i stedet.
			</div><div class="para">
				Opret en ny mappe, hvor du kan gemme alle disse filer. Du skal cirka bruge 700 MiB fri plads til hver cd-størrelse iso-fil, eller cirka 3,5 GiB til dvd-størrelse iso-filen. Dette dokument går ud fra, at du har hentet filerne til mappen <code class="filename">C:\Documents and Settings\Ejer\Dokumenter\Downloads\Fedora</code>.
			</div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_the_ISO_Files">2.2. Valg af ISO-filerne</h3></div></div></div><div class="para">
				Hvilke filer du skal hente fra serveren afhænger af dit system og den version af Fedora du henter. Filerne du skal bruge er navngivet efter formen <code class="filename">Fedora-<em class="replaceable"><code>&lt;version&gt;</code></em>-<em class="replaceable"><code>&lt;arch&gt;</code></em>-disc<em class="replaceable"><code>&lt;count&gt;</code></em>.iso</code>, hvor "<em class="replaceable"><code>&lt;version&gt;</code></em>" er versionen af Fedora du vil hente, "<em class="replaceable"><code>&lt;arch&gt;</code></em>" er din computers processor-arkitektur og "<em class="replaceable"><code>&lt;count&gt;</code></em>" er disk-nummeret for hver af installations-cd'erne. I tilfælde af en installations-dvd, er <code class="filename">DVD</code> brugt i filnavnet.
			</div><div class="para">
				Processorarkitekturen for computere er normalt <code class="systemitem">i386</code> for 32-bit computere, herunder Pentium- og Athlon-processorfamilierne. Arkitekturen er normalt <code class="systemitem">x86_64</code> for 64-bit computere, herunder Athlon 64-processor-familien. Arkitekturen er normalt <code class="systemitem">ppc</code> for PowerPC-computere, herunder de fleste af Apple Macintosh-produkterne før de begyndte at bruge Intel-chips i MacBook'en. Hvis du er i tvivl, bruger dit system sansynligvis <code class="systemitem">i386</code>-versionerne.
			</div><div class="para">
				For eksempel, hvis du henter Fedora 11 til en Pentium 4-computer er den rigtige fil <code class="filename">Fedora-i386-DVD.iso</code>. Du vil måske også hente <code class="filename">SHA1SUM</code>-filen for at verificere at filerne, du har hentet, er komplette og korrekte.
			</div></div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files">3. At validere filerne</h2></div></div></div><div class="para">
			Fejl kan opstå under hentningen, selv hvis din nedhentningshåndtering ikke rapporterer nogen. Derfor er det <span class="strong strong"><strong>meget vigtigt</strong></span> at kontrollere at filerne ikke er beskadiget på nogen måde. Dette er grunden til <code class="filename">SHA1SUM</code>-filen. Den indeholder én linje for hver af de tilgængelige ISO-filer med en indholdsgodkendelseskode kaldet et <em class="firstterm">hash</em> udregnet fra de originale ISO-filer.
		</div><div class="para">
			<div class="note"><h2>BitTorrent automatisk fejlkontrollering</h2><div class="para">
					<span class="application"><strong>BitTorrent</strong></span> udfører automatisk denne fejlkontrol under nedhentning. Hvis dit <span class="application"><strong>BitTorrent</strong></span>-program rapporterer at alle filer er hentet uden fejl, kan du roligt springe over dette trin.
				</div></div>
		</div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files-Validating_in_the_Windows_Graphical_Environment">3.1. At validere i det grafiske Windows-miljø</h3></div></div></div><div class="para">
				Der er nogen gratis produkter tilgængelige til filvalidering og hashing som har peg-og-klik-brugerflader. Her er links til et par stykker af dem:
			</div><div class="itemizedlist"><ul><li><div class="para">
						HashCalc: <a href="http://www.slavasoft.com/hashcalc/";>http://www.slavasoft.com/hashcalc/</a>
					</div></li><li><div class="para">
						eXpress CheckSum Calculator (XCSC): <a href="http://www.irnis.net/soft/xcsc/";>http://www.irnis.net/soft/xcsc/</a>
					</div></li></ul></div><div class="para">
				Følg instruktionerne for at installere programmet. Når du kører programmet, brug filmarkeringsværktøjet til at vælge dine hentede ISO-aftryksfiler. Derefter skal du vælge SHA-1-algoritmen til udregning, og kør værktøjet. Programmet tager et stykke tid at gennemføre, eftersom den skal læse hele ISO-filen.
			</div><div class="para">
				Åbn filen <code class="filename">SHA1SUM</code> med et tekstredigeringsprogram, som for eksempel <span class="application"><strong>Notesblok</strong></span>, for at vise dens indhold. Vær sikker på at hashen bliver vist af hash-værktøjet for <span class="strong strong"><strong>hver</strong></span> af de hentede ISO-filer passer <span class="strong strong"><strong>præcis</strong></span> til den tilhørende hash i <code class="filename">SHA1SUM</code>-filen.
			</div><div class="para">
				Hvis alle hashene passer kan du brænde iso-filerne til mediet. Hvis en fil ikke passer, skal du hente den igen.
			</div><div class="important"><h2>CAVEAT EMPTOR</h2><div class="para">
					Fedoraprojektet og Red Hat, Inc. har ingen kontrol over eksterne sider som for eksempel dem listet ovenfor, eller de programmer de udbyder.
				</div></div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files-Validating_at_the_Windows_Command_Prompt">3.2. At validere i Windows kommandoprompt</h3></div></div></div><div class="para">
				For at kontrollere filerne ved at bruge kommandoprompten, skal du hente programmet <code class="filename">sha1sum.exe</code>. For instruktioner og link til at hente programmet, kig her <a href="http://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-announce/2004q4/000184.html";>http://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-announce/2004q4/000184.html</a>.
			</div><div class="para">
				<code class="filename">sha1sum.exe</code>-programmet udregner og viser hashes. For at bruge det, gem <code class="filename">sha1sum.exe</code> til samme mappe som ISO-filerne. Vælg <span class="guilabel"><strong>Kør...</strong></span> fra Start-menuen og indtast <strong class="userinput"><code>cmd</code></strong> for at starte et <span class="application"><strong>Kommandoprompt</strong></span>-vindue. Skift så til downloadmappen. Kør <code class="command">sha1sum</code> med hver ISO-fil sådan:
			</div><pre class="screen">cd "C:\Documents and Settings\Ejer\Dokumenter\Downloads\Fedora"
sha1sum.exe Fedora-i386-DVD.iso
</pre><div class="para">
				Programmet tager noget tid for at gennemføre, eftersom den må læse hele ISO-filen.
			</div><div class="para">
				Åbn filen <code class="filename">SHA1SUM</code> med et tekstredigeringsprogram, som for eksempel <span class="application"><strong>Notesblok</strong></span>, for at vise dens indhold. Vær sikker på at hashen bliver vist af <code class="filename">sha1sum.exe</code> for <span class="strong strong"><strong>hver</strong></span> af de hentede ISO-filer passer <span class="strong strong"><strong>præcis</strong></span> til den tilhørende hash i <code class="filename">SHA1SUM</code>-filen.
			</div><div class="para">
				Hvis alle hashene passer kan ISO-filerne brændes til mediet. Hvis en fil ikke passer, skal du hente den igen.
			</div></div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning">4. Brænding</h2></div></div></div><div class="para">
			Processen i at brænde en cd er ikke altid ligefrem for brugere af Windows. Windows-programmer lader tit brugere brænde data-diske ved at trække kildefilerne ind i en boks og klikke <span class="guilabel"><strong>Brænd</strong></span>-knappen.
		</div><div class="para">
			I virkeligheden udfører brændingssoftware to operationer. Først opretter den et ISO 9660-standardaftryk, præcis som dem der bruges til at installere Fedora, fra kildefilerne som blev trykket ind i boksen. Derefter overfører den ISO-filen til en blank cd. Hvis den oprindelige kildefil allerede var et ISO-aftryk, ender man med en cd, som ikke kan bruges til installationsformål.
		</div><div class="para">
			For at oprette Fedora-installationsdiske, <span class="strong strong"><strong>er det meget vigtigt,p at du kun udfører andet trin</strong></span> med Fedora-ISO-filerne. Trinene, som er nødvendige at udføre, i forskellige populære cd-brændings-programmer er listet nedenfor.
		</div><div class="note"><h2>Diskbrænding på Fedora</h2><div class="para">
				Information om hvordan man brænder medier ved at bruge Fedora, er dækket i <a href="https://fedoraproject.org/wiki/User_Guide-Using_Media";>https://fedoraproject.org/wiki/User_Guide-Using_Media</a>.
			</div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_The_ISO_Recorder_V2_Power_Toy">4.1. At bruge ISO Recorder V2 Power Toy</h3></div></div></div><div class="para">
				Hent og installér ISO Recorder Power Toy fra <a href="http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm";>http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm</a> netstedet.
			</div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
						I filhåndteringsprogrammet <span class="application"><strong>Explorer</strong></span>, højreklik på den første Fedora iso-fil.
					</div></li><li><div class="para">
						I kontekstmenuen, vælg <span class="guilabel"><strong>Copy image to CD</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Følg trinene angivet af <span class="guilabel"><strong>CD Recording Wizard</strong></span>-pop op'en.
					</div></li><li><div class="para">
						Gentag for de resterende iso-filer.
					</div></li></ol></div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Roxio_Easy_Media_Creator_7">4.2. At bruge Roxio Easy Media Creator 7</h3></div></div></div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
						Start <span class="guilabel"><strong>Creator Classic</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Vælg <span class="guilabel"><strong>Other Tasks</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Vælg <span class="guilabel"><strong>Burn from Disc Image File</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Vælg Fedora iso-filen og brænd den.
					</div></li></ol></div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Nero_Burning_ROM_5">4.3. At bruge Nero Burning ROM 5</h3></div></div></div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
						Start programmet.
					</div></li><li><div class="para">
						Åbn <span class="guimenu"><strong>File</strong></span>-menuen.
					</div></li><li><div class="para">
						Vælg <span class="guimenuitem"><strong>Burn Image</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Vælg Fedora iso-filen og brænd den.
					</div></li><li><div class="para">
						Gentag de ovenstående trin for hver af de andre iso-filer.
					</div></li></ol></div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Nero_Express_6">4.4. At bruge Nero Express 6</h3></div></div></div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
						Start programmet.
					</div></li><li><div class="para">
						Vælg <span class="guilabel"><strong>Disc Image or Saved Project</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						En <span class="guilabel"><strong>Open</strong></span>-dialog kommer frem. Vælg den første Fedora iso-fil. Tryk <span class="guibutton"><strong>Open</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Sæt skrivehastigheden for din diskoptager. Den optimale indstilling afhænger af din specifikke hardware.
					</div></li><li><div class="para">
						Tryk Next for at brænde.
					</div></li><li><div class="para">
						Gentag trinene ovenfor for de andre iso-filer.
					</div></li></ol></div></div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Testing_Your_Discs">5. At kontrollere dine diske</h2></div></div></div><div class="para">
			For at være sikker på at cd'erne vil virke på din system, kan du nøjes med at brænde disk 1 og derefter udføre følgende før brændingen af de andre:
		</div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
					Følg anvisningerne fra din computerproducent, kontrollér at din computers BIOS er sat til at starte op fra cd-drevet.
				</div></li><li><div class="para">
					Genstart computeren med Fedora-disken i cd-drevet. Opstartsmenuen for installationsprogrammet for Fedora vises.
				</div></li><li><div class="para">
					Tryk <span class="strong strong"><strong>Enter</strong></span>.
				</div></li><li><div class="para">
					Følg anvisningerne på skærmen indtil du bliver spurgt om du vil lave en medie-kontrol.
				</div></li><li><div class="para">
					Udfør kontrollen mod disken. Hvis kontrollen bliver gennemført uden fejl, er din disk rigtig. Ved dette punkt har installationsprogrammet ikke ændret noget på din computer. Fjern Fedora-installationsdisken og genstart systemet.
				</div></li><li><div class="para">
					Fortsæt med at brænde de andre medier og husk at kontrollere dem før installationen med den første disk som allerede er kontrolleret.
				</div></li></ol></div></div><div class="section" lang="da-DK"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="d0e457">6. Vi mangler tilbagemeldinger!</h2></div></div></div><a id="d0e460" class="indexterm"/><div class="para">
		Hvis du finder en typografisk fejl i denne manual, eller hvis har ideer til at gøre denne manual bedre, vil det glæde os at høre fra dig! Indsend venligst en rapport i Bugzilla: <a href="http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/";>http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/</a> mod produktet <span class="application"><strong>Fedora.</strong></span>
	</div><div class="para">
		Når du indsender en fejlrapport skal du være huske at nævne manualens kendetegn: <em class="citetitle">Burning_ISO_images_to_disc</em>
	</div><div class="para">
		Hvis du har forslag til at forbedre dokumentationen, skal du prøve at være så specifik som mulig når du beskriver det. Hvis du har fundet en fejl, skal du venligst inkludere sektionsnummeret og noget af det omkringstående tekst, så vi nemt kan finde det.
	</div></div><div class="appendix" lang="da-DK"><h2 class="title" id="appe-Burning_ISO_images_to_disc-Revision_History">A. Revisionshistorik</h2><div class="para">
		<div class="revhistory"><table border="0" width="100%" summary="Revision history"><tr><th align="left" valign="top" colspan="3"><b>Revisionshistorie</b></th></tr><tr><td align="left">Revision 11.0.0</td><td align="left">Fri May 01 2009</td><td align="left"><span class="author"><span class="firstname">Paul</span> <span class="othername">W.</span> <span class="surname">Frields</span></span></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
					<table class="simplelist" border="0" summary="Simple list"><tr><td>Opdatering til Fedora 11</td></tr></table>
				</td></tr><tr><td align="left">Revision 10.0.0</td><td align="left">Fri Nov 07 2008</td><td align="left"><span class="author"><span class="firstname">Karsten</span> <span class="surname">Wade</span></span></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
					<table class="simplelist" border="0" summary="Simple list"><tr><td>Opdatering til Fedora 10</td></tr></table>
				</td></tr></table></div>
	</div></div></div></body></html>

--- NEW FILE sv-SE.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html
  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";><head><title>Bränna ISO-avbilder till skiva</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css"/><meta name="generator" content="publican"/><meta name="package" content=""/><meta name="description" content="Hur man hämtar ISO-avbilder och skapar CD- och DVD-media"/></head><body class=""><div class="article" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div class="producttitle"><span class="productname">Fedora</span> <span class="productnumber">11</span></div><div><h1 id="d0e1" class="title">Bränna ISO-avbilder till skiva</h1></div><div><h2 class="subtitle">Hur man hämtar ISO-avbilder och skapar CD- och DVD-media</h2></div><div><h3 class="corpauthor">
				<span class="inlinemediaobject"><object data="Common_Content/images/title_logo.svg" type="image/svg+xml"> Logo</object></span>
			</h3></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Fedora</span> <span class="surname">Documentation Project</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Copyright © 2009 Red Hat, Inc. and others</p></div><div><div id="d0e42" class="legalnotice"><h1 class="legalnotice">Legal Notice</h1><div class="para">
		Copyright <span class="trademark"/>© 2009 Red Hat, Inc. and others. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at <a href="http://www.opencontent.org/openpub/";>http://www.opencontent.org/openpub/</a>).
	</div><div class="para">
		Fedora and the Fedora Infinity Design logo are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries.
	</div><div class="para">
		Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.
	</div><div class="para">
		All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.
	</div><div class="para">
		Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export";>http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export</a>. 
	</div></div></div><div><div class="abstract"><h6>Sammanfattning</h6><div class="para">Hur man hämtar ISO-avbilder och skapar CD- och DVD-media</div></div></div></div><hr/></div><div class="toc"><dl><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Introduction">1. Introduktion</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading">2. Nerladdning</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_CD_or_DVD">2.1. Välja CD eller DVD</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_the_ISO_Files">2.2. Välja ISO-filerna</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files">3. Validera filerna</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files-Validating_in_the_Windows_Graphical_Environ
 ment">3.1. Validera i Windows grafiska miljö</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files-Validating_at_the_Windows_Command_Prompt">3.2. Validering från Windows kommandorad</a></span></dt></dl></dd><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning">4. Bränna</a></span></dt><dd><dl><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_The_ISO_Recorder_V2_Power_Toy">4.1. Använda ISO Recorder V2 Power Toy</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Roxio_Easy_Media_Creator_7">4.2. Använda Roxio Easy Media Creator 7</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Nero_Burning_ROM_5">4.3. Använda Nero Burning ROM 5</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Nero_Express_6">4.4. Använda Express 6</a></span></d
 t></dl></dd><dt><span class="section"><a href="#sect-Burning_ISO_images_to_disc-Testing_Your_Discs">5. Prova dina skivor</a></span></dt><dt><span class="section"><a href="#d0e457">6. Vi behöver din hjälp!</a></span></dt><dt><span class="appendix"><a href="#appe-Burning_ISO_images_to_disc-Revision_History">A. Revisionshistorik</a></span></dt></dl></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Introduction">1. Introduktion</h2></div></div></div><div class="para">
			Fedora -distributionen finns i form av en filsystemsavbild enligt ISO 9660 standard. Du kan kopiera dessa ISO-avbilder till antingen CD- eller DVD-media för att producera en uppstartningsbar skiva.
		</div><div class="para">
			Innan du kan installera Fedora på en dator, måste du överföra, eller <em class="firstterm">bränna</em>, ISO-filerna på en blank skiva (CD-R/RW eller DVD-R/RW). Detta dokument beskriver proceduren för bränna dessa filer med några vanliga verktyg. Detta dokument antar att du inte har någon erfarenhet av Linux och att du använder Microsoft Windows för att ladda ner och bränna filerna.
		</div><div class="note"><h2>Fedora-projektet stöder bara programvara som är del av Fedora-distributionen</h2><div class="para">
				Endast programvara som är producerad och levereras som en del av Fedora stöds av projektet. Annan programvara i denna artikel är avsedd som en vägledning i rätt riktning för användare. Fedora ansvarar inte eller rekommenderar de programpaketen och dess användning här är endast för att hjälpa läsaren. Denna artikel är inte avsedd att vara en komplett vägledning för att bränna ISO-filer för varje operativsystem.
			</div></div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading">2. Nerladdning</h2></div></div></div><div class="para">
			ISO-filerna är stora och det kan ta lång tid att ladda ner dem, speciellt om du använder ett uppringt modem. Du kanske borde använda ett nerladdningshanterar-program.
		</div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_CD_or_DVD">2.1. Välja CD eller DVD</h3></div></div></div><div class="para">
				Fedora distribueras på flera ISO-avbildfiler i CD-storlek eller som en enda ISO-avbildsfil i DVD-storlek. Du kan använda DVD-ISO-filen om din dator uppfyller följande krav:
			</div><div class="itemizedlist"><ul><li><div class="para">
						Den har en DVD-skrivbar eller DVD-Ã¥terskrivbar enhet
					</div></li><li><div class="para">
						Den har en NTFS-enhet med tillräckligt utrymme för att lagra avbildsfilen
					</div></li></ul></div><div class="para">
				För att skriva DVD ISO filen till en skiva, måste din dator ha en enhet som kan skriva till DVD-media. Om din dator har en enhet som endast skriver CD-media och inte DVD-media, måste du hämta ner de CD-anpassade filerna istället.
			</div><div class="para">
				En del filsystem kan inte lagra filer större än 2 GB, som t.ex. DVD avbilden. Det vanligt förekommande NTFS-filsystemet har inte denna gräns, men många andra icke-NTFS-format har, som t.ex. FAT32. För att kontrollera formatet för en enhet under Windows som t.ex. <code class="filename">C:</code>, välj <span class="guilabel"><strong>Starta</strong></span>-menyn och sedan <span class="guilabel"><strong>Min dator</strong></span>. Högerklicka på den enhet du vill kontrollera och välj <span class="guilabel"><strong>Egenskaper</strong></span>. Dialogen visar formatet för det filsystemet. Om du inte har en NTFS-enhet med tillräckligt utrymme, ladda ner de CD-anpassade filerna istället.
			</div><div class="para">
				Skapa en ny katalog där du kan ladda ner alla dessa filer Du behöver runt 700 MiB ledigt utrymme för varje CD-anpassad ISO-fil, eller runt 3.5 GiB för den DVD-anpassade ISO-filen. Detta dokument antar att du har laddat ner filerna till katalogen <code class="filename">C:\Documents and Settings\Ägaren\Mina Dokument\Mina Nerladdningar\Fedora </code>.
			</div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_the_ISO_Files">2.2. Välja ISO-filerna</h3></div></div></div><div class="para">
				Vilka filer du behöver ladda ner från filhämtningsservern beror på ditt system och den version av Fedora du hämtar. Filerna du behöver är kallade enligt <code class="filename">Fedora-<em class="replaceable"><code>&lt;version&gt;</code></em>-<em class="replaceable"><code>&lt;arkitektur&gt;</code></em>-skiva<em class="replaceable"><code>&lt;nummer&gt;</code></em>.iso</code> där "<em class="replaceable"><code>&lt;version&gt;</code></em>" är den version av Fedora du vill hämta, "<em class="replaceable"><code>&lt;arkitektur&gt;</code></em>" är din dators processor-arkitektur och "<em class="replaceable"><code>&lt;nummer&gt;</code></em>" är skivnumret för respektive installations-CD-skiva. Om det är en installations-DVD så används <code class="filename">DVD</code> i filnamnet.
			</div><div class="para">
				Datorn processor-arkitektur är oftast <code class="systemitem">i386</code> för 32-bitars PC, inklusive processorfamiljerna Pentium och Athlon . Arkitekturen är oftast <code class="systemitem">x86_64</code> för 64-bitars PC, inklusive processorfamiljen Athlon 64. Arkitekturen är oftast <code class="systemitem">ppc</code> för PowerPC datorer, inklusive de flesta varianter av Apples Macintosh innan de började använda Intels chips i MacBook. Om du är osäker, kräver ditt system troligen <code class="systemitem">i386</code> versionerna.
			</div><div class="para">
				Till exempel, om du laddar ner Fedora 11 för en Pentium 4-dator behöver du filen <code class="filename">Fedora-i386-DVD.iso</code>. Du kanske också behöver filen <code class="filename">SHA1SUM</code> för att verifiera filerna du har hämtat är kompletta och korrekta.
			</div></div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files">3. Validera filerna</h2></div></div></div><div class="para">
			Fel kan inträffa vid nerladdning även om du din nerladdningshanterare inte rapporterar några fel. Därför är det <span class="strong strong"><strong>väldigt viktigt</strong></span> att kontrollera att filerna inte blivit korrupta på något sätt. Detta är syftet med filen <code class="filename">SHA1SUM</code>. Den innehåller en rad för varje tillgänglig ISO-fil med innehållsverifieringskod kallad en <em class="firstterm">kontrollsumma</em> uträknade från original ISO-filerna.
		</div><div class="para">
			<div class="note"><h2>BitTorrents automatiska felkontroll</h2><div class="para">
					<span class="application"><strong>BitTorrent</strong></span> utför automatiskt denna felkontroll under nerladdning. Om din <span class="application"><strong>BitTorrent</strong></span>-applikation rapporterar alla filer har laddats ned utan problem, kan du hoppa över detta steg.
				</div></div>
		</div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files-Validating_in_the_Windows_Graphical_Environment">3.1. Validera i Windows grafiska miljö</h3></div></div></div><div class="para">
				Det finns ett antal gratis produkter tillgängliga för filvalidering och hashning som har peka-och-klicka-gränssnitt. Här är länkar till några av dem:
			</div><div class="itemizedlist"><ul><li><div class="para">
						HashCalc: <a href="http://www.slavasoft.com/hashcalc/";>http://www.slavasoft.com/hashcalc/</a>
					</div></li><li><div class="para">
						eXpress CheckSum Calculator (XCSC): <a href="http://www.irnis.net/soft/xcsc/";>http://www.irnis.net/soft/xcsc/</a>
					</div></li></ul></div><div class="para">
				Följ de givna instuktionerna för att installera programmet. När du kör programmet, använd de givna filvalsverktyg för att välja dina nerladdade ISO-avbildsfiler. Välj sedan SHA-1-algoritmen för uträkning och kör verktyget. Programmet tar ett tag att köra klart eftersom den måste läsa hela ISO-filen.
			</div><div class="para">
				Öppna filen <code class="filename">SHA1SUM</code> med en textredigerare, som t.ex. <span class="application"><strong>WordPad</strong></span>, för att visa dess innehåll. Kontrollera att kontrollsumman som visas i kontrollsumme-verktyget för <span class="strong strong"><strong>varje</strong></span> av de nedladdade ISO-filerna matchar <span class="strong strong"><strong>exakt</strong></span> motsvarande kontrollsummor i filen <code class="filename">SHA1SUM</code>.
			</div><div class="para">
				Om alla kontrollsummor matchar, kan du bränna ISO-filerna till media. Om en fil inte matchar kanske du måste ladda ner den igen.
			</div><div class="important"><h2>Observera</h2><div class="para">
					Fedora Project och Red Hat Inc. har ingen kontroll över externa platser, som de listade ovan, eller de program de tillhandahåller.
				</div></div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files-Validating_at_the_Windows_Command_Prompt">3.2. Validering från Windows kommandorad</h3></div></div></div><div class="para">
				För att kontrollera filerna från kommandoraden, måste du hämta programmet <code class="filename">sha1sum.exe</code>. För instruktioner och länken för att ladda ner programmet, gå till <a href="http://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-announce/2004q4/000184.html";>http://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-announce/2004q4/000184.html</a>.
			</div><div class="para">
				<code class="filename">sha1sum.exe</code> programmet räknar ut och visar kontrollsummor. För att använda det, spara <code class="filename">sha1sum.exe</code> till samma katalog som ISO-filerna. Välj <span class="guilabel"><strong>Kör...</strong></span> från Start-menyn och skriv <strong class="userinput"><code>cmd</code></strong> som programnamn för att starta ett <span class="application"><strong>Kommandoradstolk</strong></span>-fönster. Gå sedan till nerladdningskatalogen. Kör <code class="command">sha1sum</code> för varje ISO-fil såhär:
			</div><pre class="screen">cd "C:\Documents and Settings\Ägaren\Mina Dokument\Mina Nerladdningar\Fedora"
sha1sum.exe Fedora-i386-DVD.iso
</pre><div class="para">
				Programmet kan ta ett tag att köra klart eftersom det måste läsa hela ISO-filen.
			</div><div class="para">
				Öppna filen <code class="filename">SHA1SUM</code> med en textredigerare, som t.ex. <span class="application"><strong>Notepad</strong></span>, för att se dess innehåll. Kontrollera kontrollsumman given av <code class="filename">sha1sum.exe</code> för <span class="strong strong"><strong>varje</strong></span> av de hämtade ISO-filerna <span class="strong strong"><strong>exakt</strong></span> matchar motsvarande kontrollsumma i <code class="filename">SHA1SUM</code> filen.
			</div><div class="para">
				Om alla kontrollsummor matchar kan ISO-filerna brännas till media. Om en fil inte matchar kanske du måste ladda ner den igen.
			</div></div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning">4. Bränna</h2></div></div></div><div class="para">
			Processen att bränna en CD är inte alltid så självklar för Windows-användare. Windows-applikationer låter ofta användaren bränna skivor genom att helt enkelt dra källfilerna in i en ruta och klicka på <span class="guilabel"><strong>Bränn</strong></span>-knappen.
		</div><div class="para">
			Egentligen utför brännarprogrammen två operationer. Först skapar den en ISO 9660 standard-avbild, precis som de som används för installera Fedora, från de källfiler som drogs till rutan. Efter det överförs ISO-filen till en blank CD. Om original-källfilen redan var en ISO-avbild blir CD-skivan inte användbar för installationsändamål.
		</div><div class="para">
			För att skapa Fedora installations-CD-skivor, <span class="strong strong"><strong>är det nödvändigt att du endast utför det andra steget</strong></span> med Fedoras ISO-filer. Stegen som krävs för att göra detta för flera populära CD-brännar-program är listade nedan.
		</div><div class="note"><h2>Skivbränning i Fedora</h2><div class="para">
				Information om hur du bränner media genom använda Fedora beskrivs i <a href="https://fedoraproject.org/wiki/User_Guide-Using_Media";>https://fedoraproject.org/wiki/User_Guide-Using_Media</a>.
			</div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_The_ISO_Recorder_V2_Power_Toy">4.1. Använda ISO Recorder V2 Power Toy</h3></div></div></div><div class="para">
				Hämta och installera ISO Recorder power toy från the <a href="http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm";>http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm</a> webbplats.
			</div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
						I filhanteraren <span class="application"><strong>Utforskaren</strong></span>, högerklicka på den första Fedora ISO-filen.
					</div></li><li><div class="para">
						I sammanhangsmenyn, välj <span class="guilabel"><strong>Kopiera avbild till CD</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Följ de steg givna i rutan <span class="guilabel"><strong>CD Recording Wizard</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Repetera för resten av ISO-filerna.
					</div></li></ol></div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Roxio_Easy_Media_Creator_7">4.2. Använda Roxio Easy Media Creator 7</h3></div></div></div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
						Starta <span class="guilabel"><strong>Creator Classic</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Välj <span class="guilabel"><strong>Andra uppdrag</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Välj <span class="guilabel"><strong>Bränn från skivavbildsfil</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Välj Fedora ISO-filen och bränn den.
					</div></li></ol></div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Nero_Burning_ROM_5">4.3. Använda Nero Burning ROM 5</h3></div></div></div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
						Starta programmet.
					</div></li><li><div class="para">
						Öppna <span class="guimenu"><strong>Arkiv</strong></span>-menyn.
					</div></li><li><div class="para">
						Välj <span class="guimenuitem"><strong>Bränn avbild</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Välj Fedora ISO-filen och bränn den.
					</div></li><li><div class="para">
						Repetera stegen ovan för resten av ISO-filerna.
					</div></li></ol></div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Burning-Using_Nero_Express_6">4.4. Använda Express 6</h3></div></div></div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
						Starta programmet.
					</div></li><li><div class="para">
						Välj <span class="guilabel"><strong>Skivavbild eller sparat projekt</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						En <span class="guilabel"><strong>Öppna</strong></span>-dialog visas. Välj den första Fedora ISO-filen. Klicka <span class="guibutton"><strong>Öppna</strong></span>.
					</div></li><li><div class="para">
						Sätt skrivhastighet för din skivbrännare. Den optimala inställningen beror på din specifika maskinvara.
					</div></li><li><div class="para">
						Klicka Nästa för att bränna.
					</div></li><li><div class="para">
						Repetera stegen ovan för de andra ISO-filerna.
					</div></li></ol></div></div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Testing_Your_Discs">5. Prova dina skivor</h2></div></div></div><div class="para">
			För att vara säker på att CD-skivorna fungerar på ditt system, kan du bränna endast skiva 1 och sedan utföra följande procedur innan du bränner de andra:
		</div><div class="procedure"><ol class="1"><li><div class="para">
					Kontrollera att din dators BIOS är satt att starta från CD-enheten, genom att följa instruktionerna från din dators tillverkare.
				</div></li><li><div class="para">
					Starta om datorn med Fedora-skivan i CD-enheten. Startmenyn för Fedora installationsprogram visas.
				</div></li><li><div class="para">
					Tryck <span class="strong strong"><strong>Retur</strong></span>.
				</div></li><li><div class="para">
					Följ instruktionerna på skärmen tills du får frågan om du vill göra en media-kontroll.
				</div></li><li><div class="para">
					Utför kontrollen av skivan. Om kontrollen lyckas så är din skiva korrekt. Vid denna tidpunkt har installationsprogrammet inte ändrat något på din dator. Ta ur installationsskivan för Fedora och starta om systemet.
				</div></li><li><div class="para">
					Fortsätt att bränna resterande media och kontrollera dem innan installation med den första skivan som har bevisats fungera.
				</div></li></ol></div></div><div class="section" lang="sv-SE"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="d0e457">6. Vi behöver din hjälp!</h2></div></div></div><a id="d0e460" class="indexterm"/><div class="para">
		Om du hittar typografiska fel i denna manual eller om du har en idé om hur man kan göra denna manual bättre, vill vi gärna att du hör av dig! Skriv gärna en rapport i Bugzilla: <a href="http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/";>http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/</a> mot produkten <span class="application"><strong>Fedora.</strong></span>
	</div><div class="para">
		När du skickar en felrapport, var noga att ange manualens identifierare: <em class="citetitle">Burning_ISO_images_to_disc</em>
	</div><div class="para">
		Om du har ett förslag på förbättring av dokumentationen så försök att vara så specifik som möjligt när du beskriver det. Om du har hittat ett fel, ta gärna med numret på stycket och lite av den omgivande texten så att vi hittar det lätt.
	</div></div><div class="appendix" lang="sv-SE"><h2 class="title" id="appe-Burning_ISO_images_to_disc-Revision_History">A. Revisionshistorik</h2><div class="para">
		<div class="revhistory"><table border="0" width="100%" summary="Revision history"><tr><th align="left" valign="top" colspan="3"><b>Revisionshistorik</b></th></tr><tr><td align="left">Revision 11.0.0</td><td align="left">Fri May 01 2009</td><td align="left"><span class="author"><span class="firstname">Paul</span> <span class="othername">W.</span> <span class="surname">Frields</span></span></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
					<table class="simplelist" border="0" summary="Simple list"><tr><td>Uppdatering för Fedora 11</td></tr></table>
				</td></tr><tr><td align="left">Revision 10.0.0</td><td align="left">Fri Nov 07 2008</td><td align="left"><span class="author"><span class="firstname">Karsten</span> <span class="surname">Wade</span></span></td></tr><tr><td align="left" colspan="3">
					<table class="simplelist" border="0" summary="Simple list"><tr><td>Uppdatering för Fedora 10</td></tr></table>
				</td></tr></table></div>
	</div></div></div></body></html>

Index: de-DE.html
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/readme-burning-isos/de-DE.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- de-DE.html	7 Aug 2009 14:53:25 -0000	1.1
+++ de-DE.html	25 Sep 2009 03:57:07 -0000	1.2
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!DOCTYPE html
   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";><head><title>Brennen von ISO-Abbildern auf CD/DVD</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css"/><meta name="generator" content="publican"/><meta name="package" content=""/><meta name="description" content="Wie ISO-Abbilder heruntergeladen und CD- und DVD-Medien erzeugt werden"/></head><body class=""><div class="article" lang="de-DE"><div class="titlepage"><div><div class="producttitle"><span class="productname">Fedora</span> <span class="productnumber">11</span></div><div><h1 id="d0e1" class="title">Brennen von ISO-Abbildern auf CD/DVD</h1></div><div><h2 class="subtitle">Wie ISO-Abbilder heruntergeladen und CD- und DVD-Medien erzeugt werden</h2></div><div><h3 class="corpauthor">
-				<span class="inlinemediaobject"><object type="image/svg+xml" data="Common_Content/images/title_logo.svg"/></span>
+				<span class="inlinemediaobject"><object data="Common_Content/images/title_logo.svg" type="image/svg+xml"> Logo</object></span>
 			</h3></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Fedora</span> <span class="surname">Documentation Project</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Copyright © 2009 Red Hat, Inc. and others</p></div><div><div id="d0e42" class="legalnotice"><h1 class="legalnotice">Rechtlicher Hinweis</h1><div class="para">
 		Copyright <span class="trademark"/>© 2009 Red Hat, Inc. and others. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at <a href="http://www.opencontent.org/openpub/";>http://www.opencontent.org/openpub/</a>).
 	</div><div class="para">
@@ -29,15 +29,15 @@
 					</div></li><li><div class="para">
 						Er verfügt über eine NTFS-Partition mit ausreichend freiem Speicherplatz für die Abbild-Datei
 					</div></li></ul></div><div class="para">
-				Um die DVD ISO-Datei auf eine Disk zu schreiben, benötigt Ihr Rechner einen Brenner, der DVD-Medien beschreiben kann. Falls Ihr Brenner ausschliesslich CD-Medien brennen kann, laden Sie sich die CD ISO-Dateien herunter.
+				Um die DVD ISO-Datei auf eine Disk zu schreiben, benötigt Ihr Rechner einen Brenner, der DVD-Medien beschreiben kann. Falls Ihr Brenner ausschließlich CD-Medien brennen kann, laden Sie sich die CD ISO-Dateien herunter.
 			</div><div class="para">
-				Einige Dateisysteme können Dateien, die grösser als 2 GB sind, wie DVD-Abbilder, nicht abspeichern. Das häufig verwendete Dateisystem NTFS hat diese Beschränkung nicht, allerdings einige nicht NTFS-Formate, wie z.B. FAT32. Um das Format eines Laufwerks wie <code class="filename">C:</code> unter Windows zu überprüfen, wählen Sie das <span class="guilabel"><strong>Start</strong></span>-Menü und dort <span class="guilabel"><strong>Arbeitsplatz</strong></span>. Klicken Sie mit rechts auf das Laufwerk, das Sie überprüfen wollen und wählen Sie <span class="guilabel"><strong>Eigenschaften</strong></span>. Der sich öffnende Dialog zeigt das Dateisystem an. Falls Sie kein NTFS-Laufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz haben, laden Sie bitte stattdessen die CD-Abbilder herunter.
+				Einige Dateisysteme können Dateien, die größer als 2 GB sind, wie DVD-Abbilder, nicht abspeichern. Das häufig verwendete Dateisystem NTFS hat diese Beschränkung nicht, allerdings einige nicht NTFS-Formate, wie z.B. FAT32. Um das Format eines Laufwerks wie <code class="filename">C:</code> unter Windows zu überprüfen, wählen Sie das <span class="guilabel"><strong>Start</strong></span>-Menü und dort <span class="guilabel"><strong>Arbeitsplatz</strong></span>. Klicken Sie mit rechts auf das Laufwerk, das Sie überprüfen wollen und wählen Sie <span class="guilabel"><strong>Eigenschaften</strong></span>. Der sich öffnende Dialog zeigt das Dateisystem an. Falls Sie kein NTFS-Laufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz haben, laden Sie bitte stattdessen die CD-Abbilder herunter.
 			</div><div class="para">
 				Erzeugen Sie ein neues Verzeichnis, in das Sie diese Dateien herunterladen können. Sie benötigen ca. 700 MB freien Speicherplatz für jede ISO-Datei der CDs oder ca. 3.5 GB für die ISO-Datei der DVD. Dieser Text geht davon aus, dass Sie die Dateien unter <code class="filename">C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\My Downloads\Fedora</code> abgespeichert haben.
 			</div></div><div class="section" lang="de-DE"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_the_ISO_Files">2.2. Die ISO-Dateien auswählen</h3></div></div></div><div class="para">
 				Welche Dateien Sie genau vom Server benötigen, hängt von Ihrem System und der Version von Fedora ab, die Sie herunterladen. Die Dateien sind folgendermassen benannt: <code class="filename">Fedora-<em class="replaceable"><code>&lt;version&gt;</code></em>-<em class="replaceable"><code>&lt;arch&gt;</code></em>-disc<em class="replaceable"><code>&lt;count&gt;</code></em>.iso</code>, wobei "<em class="replaceable"><code>&lt;version&gt;</code></em>" die Version von Fedora ist, die Sie herunterladen wollen, "<em class="replaceable"><code>&lt;arch&gt;</code></em>" die Prozessor-Architektur Ihres Computers ist und "<em class="replaceable"><code>&lt;count&gt;</code></em>" die Nummer jeder einzelnen Installations-CD ist.
 			</div><div class="para">
-				Die Prozessor-Architektur des Rechners entspricht in der Regel <code class="systemitem">i386</code> für 32-bit PCs, darunter die Pentium- und Athlon-Prozessorfamilien. Für 64-bit PCs, wie die Athlon 64-Prozessorfamilie, ist die Architektur normalerweise <code class="systemitem">x86_64</code> und die Architektur von PowerPC-Rechners, einschliesslich der meisten Apple Mac-Produkte, ist meistens <code class="systemitem">ppc</code>. Im Zweifelsfall sollten Sie die <code class="systemitem">i386</code>-Versionen für Ihr System auswählen.
+				Die Prozessor-Architektur des Rechners entspricht in der Regel <code class="systemitem">i386</code> für 32-bit PCs, darunter die Pentium- und Athlon-Prozessorfamilien. Für 64-bit PCs, wie die Athlon 64-Prozessorfamilie, ist die Architektur normalerweise <code class="systemitem">x86_64</code> und die Architektur von PowerPC-Rechners, einschließlich der meisten Apple Mac-Produkte, ist meistens <code class="systemitem">ppc</code>. Im Zweifelsfall sollten Sie die <code class="systemitem">i386</code>-Versionen für Ihr System auswählen.
 			</div><div class="para">
 				Wenn Sie Fedora 11 beispielsweise für einen Pentium 4-Rechner herunterladen, benötigen Sie die Datei <code class="filename">Fedora-i386-DVD.iso</code>. Sie benötigen zusätzlich die <code class="filename">SHA1SUM</code>-Datei um überprüfen zu können, ob die heruntergeladenen Dateien vollständig und korrekt sind.
 			</div></div></div><div class="section" lang="de-DE"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files">3. Überprüfen der Dateien</h2></div></div></div><div class="para">


Index: index.php
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/readme-burning-isos/index.php,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.9 -r1.10
--- index.php	3 Sep 2009 00:16:32 -0000	1.9
+++ index.php	25 Sep 2009 03:57:07 -0000	1.10
@@ -12,15 +12,15 @@
 <p>This document describes how to turn downloadable ISO images into CD and DVD media using a variety of platforms and applications.  It is available in the following languages:</p>
 
 <p><a href="ca-ES.html">Català</a> |
+<a href="da-DK.html">Dansk</a> |
 <a href="de-DE.html">Deutsch</a> |
-<a href="en-US.html">US English</a> |
+<a href="en-US.html">English (US)</a> |
 <a href="el/">Ελληνικά</a> |
 <a href="es-ES.html">Español</a> |
-<a href="fi-FI.html">Suomi</a> |
 <a href="fr-FR.html">Français</a> |
-<a href="hu-HU.html">Magyar</a> |
 <a href="it/">Italiano</a> |
 <a href="ja-JP.html">日本語</a> |
+<a href="hu-HU.html">Magyar</a> |
 <a href="nb-NO.html">Norsk (Bokmål)</a> |
 <a href="nl-NL.html">Nederlands</a> |
 <a href="pl-PL.html">Polski</a> |
@@ -29,7 +29,8 @@
 <a href="ru-RU.html">Русский</a> |
 <a href="sr-RS.html">Српски</a> |
 <a href="sr-Latn-RS.html">Srpski (latinica)</a> |
-<a href="sv/">Svenska</a> |
+<a href="fi-FI.html">Suomi</a> |
+<a href="sv-SE.html">Svenska</a> |
 <a href="zh_CN/">简体中文</a> |
 <a href="zh-TW.html">繁體中文</a></p>
 


Index: ru-RU.html
===================================================================
RCS file: /cvs/fedora/web/html/docs/readme-burning-isos/ru-RU.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- ru-RU.html	18 Aug 2009 22:18:22 -0000	1.1
+++ ru-RU.html	25 Sep 2009 03:57:07 -0000	1.2
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!DOCTYPE html
   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";><head><title>Запись образов ISO на диск</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css"/><meta name="generator" content="publican"/><meta name="package" content=""/><meta name="description" content="Как загружать образы ISO и создавать CD и DVD"/></head><body class=""><div class="article" lang="ru-RU"><div class="titlepage"><div><div class="producttitle"><span class="productname">Fedora</span> <span class="productnumber">11</span></div><div><h1 id="d0e1" class="title">Запись образов ISO на диск</h1></div><div><h2 class="subtitle">Как загружать образы ISO и создавать CD и DVD</h2></div><div><h3 class="corpauthor">
-				<span class="inlinemediaobject"><object type="image/svg+xml" data="Common_Content/images/title_logo.svg"/></span>
+				<span class="inlinemediaobject"><object data="Common_Content/images/title_logo.svg" type="image/svg+xml"> Logo</object></span>
 			</h3></div><div><div class="authorgroup"><div class="author"><h3 class="author"><span class="firstname">Fedora</span> <span class="surname">Documentation Project</span></h3></div></div></div><div><p class="copyright">Copyright © 2009 Red Hat, Inc. and others</p></div><div><div id="d0e42" class="legalnotice"><h1 class="legalnotice">Авторские права</h1><div class="para">
 		Copyright <span class="trademark"/>© 2009 Red Hat, Inc. and others. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at <a href="http://www.opencontent.org/openpub/";>http://www.opencontent.org/openpub/</a>).
 	</div><div class="para">
@@ -36,7 +36,7 @@
 			</div></div><div class="section" lang="ru-RU"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Downloading-Choosing_the_ISO_Files">2.2. Выбор ISO-файлов</h3></div></div></div><div class="para">
 				Точное название файлов, которые необходимо загрузить с сервера, зависит от вашей системы и загружаемой версии Fedora. Нужные файлы имеют название вида <code class="filename">Fedora-<em class="replaceable"><code>&lt;версия&gt;</code></em>-<em class="replaceable"><code>&lt;архитектура&gt;</code></em>-disc<em class="replaceable"><code>&lt;номер&gt;</code></em>.iso</code>, где "<em class="replaceable"><code>&lt;версия&gt;</code></em>" — это версия Fedora, которую желаете скачать, "<em class="replaceable"><code>&lt;архитектура&gt;</code></em>" — это архитектура процессора вашего компьютера и "<em class="replaceable"><code>&lt;номер&gt;</code></em>" — это порядковый номер установочного CD-диска. В с
 лучае установочного DVD, в названии файла используется <code class="filename">DVD</code>.
 			</div><div class="para">
-				Архитектура процессора обычно <code class="systemitem">i386</code> для 32-разрядных ПК, включая процессоры семейств Pentium и Athlon. Для 64-разрядных ПК архитектура обычно <code class="systemitem">x86_64</code>, включая процессоры Athlon 64. Для компьютеров PowerPC архитектура — <code class="systemitem">ppc</code>, включая большинство Apple Mac, выпущенных до того, как они перешли на процессоры Intel для MacBook. Если есть соменения, то для вашей система, скорее всего, требуется версия <code class="systemitem">i386</code>.
+				Архитектура процессора обычно <code class="systemitem">i386</code> для 32-разрядных ПК, включая процессоры семейств Pentium и Athlon. Для 64-разрядных ПК архитектура обычно <code class="systemitem">x86_64</code>, включая процессоры Athlon 64. Для компьютеров PowerPC архитектура — <code class="systemitem">ppc</code>, включая большинство Apple Mac, выпущенных до того, как они перешли на процессоры Intel для MacBook. Если есть сомнения, то для вашей система, скорее всего, требуется версия <code class="systemitem">i386</code>.
 			</div><div class="para">
 				Например, если вы загружаете Fedora 11 для ПК с процессором Pentium 4, правильный файл - <code class="filename">Fedora-11-i386-DVD.iso</code>. Вам также может потребоваться файл <code class="code">SHA1SUM</code> для поверки того, что файлы загружены целиком и без ошибок.
 			</div></div></div><div class="section" lang="ru-RU"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files">3. Проверка файлов</h2></div></div></div><div class="para">
@@ -58,7 +58,7 @@
 			</div><div class="para">
 				Если все контрольные суммы совпали, можно приступать к записи ISO-файлов на носитель. Если файлы не совпали, требуется снова загрузить их.
 			</div><div class="important"><h2>БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ</h2><div class="para">
-					Проект Fedora и компания Red Hat, Inc. не контролируют внешние сайты, как например, перечисленые выше, или предлагаемые ими программы.
+					Проект Fedora и компания Red Hat, Inc. не контролируют внешние сайты, как например, перечисленные выше, или предлагаемые ими программы.
 				</div></div></div><div class="section" lang="ru-RU"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Burning_ISO_images_to_disc-Validating_the_Files-Validating_at_the_Windows_Command_Prompt">3.2. Проверка в командной строке Windows</h3></div></div></div><div class="para">
 				Для проверки файлов с использованием командной строки необходимо загрузить программу <code class="filename">sha1sum.exe</code>. Инструкции и ссылки для загрузки можно найти по адресу <a href="http://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-announce/2004q4/000184.html";>http://lists.gnupg.org/pipermail/gnupg-announce/2004q4/000184.html</a>.
 			</div><div class="para">


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]