[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

Re: GNOME changing Desktop WallpaperOn Sun, 2004-02-15 at 19:08 +0100, Thomas Voss wrote:

> Hello everyone,
> 
> trying to change the desktop Wallpaper in FC 2 from the 
> desktop-context-menu in GNOME, no dialog would appear!
> 
> Any hints?

This is a bug in nautilus. I have filed it as 
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=115762

Thanks for reporting
/noa

-- 
Det är lika dumt att tro att man blir fet av att äta fett, som att tro
att man blir grön av att äta grönsaker. -- Christer Enkvist, överläkare
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]