[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

Re: gdm brka srpske lokalitete?2008/12/9 Miloš Komarčević <kmilos gmail com>:
>
> U svakom slučaju, pošto niko drugi do sada nije još naleteo na ovo,
> otvaram izveštaj o grešci u Gnomovoj Bubaždaji večeras...
>

FYI: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=563923

Inače sam i dalje začuđen kako FON-ovci nisu ovo primetili pored
tolikog testiranja beta izdanja >:)

M


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]