[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

Re: [libvirt] [PATCH 4/4] FreeBSD: implement virNetDevGetMTU().On 01/04/2013 10:00 AM, Roman Bogorodskiy wrote:
> ---
> src/util/virnetdev.c | 26 ++++++++++++++++++++++++++
> 1 file changed, 26 insertions(+)
> 
> diff --git a/src/util/virnetdev.c b/src/util/virnetdev.c
> index 6e4f7ad..809c0f7 100644
> --- a/src/util/virnetdev.c
> +++ b/src/util/virnetdev.c
> @@ -427,6 +427,32 @@ cleanup:
>   VIR_FORCE_CLOSE(fd);
>   return ret;
> }
> +#elif defined(__FreeBSD__)
> +int virNetDevGetMTU(const char *ifname)
> +{
> +  int s;
> +  int ret;
> +  struct ifreq ifr;
> +
> +  if ((s = virNetDevSetupControl(ifname, &ifr)) < 0)
> +    return -1;
> +
> +  ifr.ifr_addr.sa_family = AF_INET;
> +  virStrcpyStatic(ifr.ifr_name, ifname);

Ignoring the result of the virStrcpyStatic() call.

> +  if (ioctl(s, SIOCGIFMTU, (caddr_t)&ifr) < 0) {
> +    virReportSystemError(errno,
> +               _("Cannot get interface MTU on '%s'"),
> +              ifname);
> +    ret = -1;
> +    goto cleanup;
> +  }
> +
> +  ret = ifr.ifr_mtu;
> +
> +cleanup:
> +  VIR_FORCE_CLOSE(s);
> +  return ret;
> +}
> #else
> int virNetDevGetMTU(const char *ifname)
> {
> 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]