[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

[Linux-cluster] RHCS 3: A NFS only solution possible ?Hi ,
 
With RHCS 4 it is possible to build a cluster using as shared storage NFS NetApp filers. It does not need a  quorum disk because of the fencing devices.....  But .... 
 
Because of an old application I need to build this cluster on RHEL 3u5 and RHCS 3 ... this means raw shared storage.
(Or do i get confused with mc service guard ?)
 
So can I create a raw device on NFS ? or is there another way around the quorum?/raw disks ?
 
Any other ideas or hints ?
 
Frank  (a) Weyns (.) net
Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

<<winmail.dat>>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]