[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

RE: [Linux-cluster] CS4 Virtual Ip address Service re-startsFrom: linux-cluster-bounces redhat com on behalf of See Chit Wee
Subject: [Linux-cluster] CS4 Virtual Ip address Service re-starts

>clurgmgrd [7838]:<notice> status on ip "10.10.10.22" returned 1 (generic error)
>clurgmgrd [7838]:<notice> Stopping service mf
>clurgmgrd [7838]:<notice> Service mf is recovering
>clurgmgrd [7838]:<notice> Recovering failed service mf
>clurgmgrd [7838]:<notice> Service mf started 
 
Can you manually add the "10.10.10.22" to the  interface with ifconfig ?
(do you use a "normal" eth interface or a "bonded" one ?)
Does the service stay alive after adding the manually (and leaving it out of the cluster service) ?
 

This e-mail is intended only for the named addressee(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the named addressee (or have received this e-mail in error), please notify the sender immediately. The unauthorised use, disclosure, distribution or copying of the contents in this e-mail is prohibited. Thank you.

Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]