[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

Re: [linux-lvm] question about lvcreate --stripesizeOn 14. juli. 2009, at 22.28, Ron Johnson wrote:

Does setting this make a multi-PV LV act like a RAID-0 stripeset?


IIRC LVA will stripe by default if laid on > 1 PV.

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
roy karlsbakk net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]