Suche
Deutsch
Deutsch
Anmelden Konto
Anmelden / Registrieren Konto
Websites

Veranstaltung

Bulut Yerlisi Uygulamalar için DevOps

 • 20. Februar 2018
 • Webinar

Webinar’ımıza katılarak OpenShift Konteyner Platform üzerinde Bulut Yerlisi, konteyner tabanlı uygulamalar geliştirme, sürekli entegrasyon/teslimat ve yaygınlaştırma süreçleri otomasyonuna bakış hakkında daha fazla bilgi edinin.

Spring Boot, Vert.X, Java MicroProfile gibi micro service mimarisi çerçevelerinin kullanılması ve geleneksel JEE uygulamalarının göç ettirilmesi gibi tekniklere değinilecektir.

SÜRE: 1 SAAT

Webinar Detayları: 

 • Konteyner, Kubernetes ve OpenShift teknolojilerine kısa bakış
 • Spring Boot, Vert.X ve Java MicroProfile ile Mikro Servis uygulama geliştirmeMikro Servisler ve Konteynerlar
 • Mikro Servis uygulama geliştirme demosu
 • Hytrix ve Ribbon entegrasyonları 
 • Jenkins ile CI/CD süreçlerine bakış ve demo
 • İleri yaygınlaştırma teknikleri (Blue Green/ Canary / A-B Deployment) ve demo
 • Mikro Servis mimarisi adaptasyon stratejileri
 • Monolİt JEE Uygulamaların göç ettirilmesi, Fast Monolit
 • Diğer geliştirme seçenekleri (.Net, Rubby, Phyton, PHP, ...)
 • JBoss Açık Katman Middleware Ailesi