Suche
Deutsch
Deutsch
Anmelden Konto
Anmelden / Registrieren Konto
Websites
Analyst material

Badanie IDC w regionie EMEA: Wyzwania związane z automatyzacja, DevOps i chmurą

Beschreibung

IDC przeprowadziło badanie, aby ocenić, w jaki sposób inicjatywy transformacji cyfrowej, przetwarzanie w chmurze i metodyka DevOps wpływają na strategię zarządzania IT i automatyzacji w przedsiębiorstwach. IDC InfoBrief przedstawia kluczowe wnioski z tego badania z uwzględnieniem najważniejszych informacji od respondentów z Europy. Rok 2018 to ważny etap w rozwoju DevOps, w którym organizacje przechodzą z etapu zafascynowania do wdrożenie tej metodyki - przy wykorzystaniu technologii do zarządzania IT - w celu usprawnienia szybkości i zwinności biznesu. Jak pokazuje badanie IDC, najbardziej ambitne w tym zakresie są organizacje z krajów Beneluksu, Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej. Ale które kraje okażą się najefektywniejsze?