Suche
Deutsch
Deutsch
Anmelden Konto
Anmelden / Registrieren Konto
Websites
E-book

Red Hat แจกฟรี E-Book ภาษาไทย เรียนรู้ 8 ขั้นตอนสู่ Cloud-Native Application

Beschreibung

E-Book ฉบับนี้มีชื่อว่า "แนวทางสู่การรองรับระบบ CLOUD-NATIVE APPLICATIONS" โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย ความยาว 18 หน้า ครอบคลุมถึงความจำเป็นของการก้าวสู่การทำ Cloud-Native Application และแนวทางในการนำมาใช้งาน พร้อมเล่ากรณีศึกษาของเหล่าธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมถึงผลของการนำมาใช้งานจริง ไปจนถึงเทคโนโลยีของ Red Hat ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารได้ฟรีๆ ทันที

Letzte Aktualisierung: 10. Dezember 2018