Aktualizacja klastrów Kubernetes z oprogramowaniem OpenShift wdrożonych na serwerach HPE

Rozwiązanie typu bare-metal firmy HPE zapewnia elastyczność na takim samym poziomie jak środowisko wirtualne. Umożliwia ono sprawniejsze tworzenie i zarządzanie złożonymi, rozproszonymi aplikacjami wraz z ich maszynami fizycznymi. Dzięki technologiom firm HPE i Red Hat® zautomatyzowanie instalacji Red Hat OpenShift® na serwerach HPE bare-metal, które można również używać na zasadzie pay-as-you-go za pośrednictwem platformy od brzegu sieci do chmury HPE GreenLake, jest teraz znacznie bardziej wydajne.

Download