English
English
Search
Log in / Register

Overview

การลดเวลาหยุดทำงานสำหรับ SAP HANA

Red Hat และ SAP ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันมานานกว่า 20 ปี โดยปรับแต่งโซลูชันให้เข้ากับความต้องการด้านแอปพลิเคชันที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ การร่วมมือกันของ SAP HANA System Replication และ Red Hat Enterprise Linux สำหรับ SAP Solutions ช่วยปรับปรุงการทำงานของสภาพแวดล้อม SAP HANA โดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยลง ช่วยให้บริษัทต่างๆ หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของธุรกิจ รายได้ที่ลดลง และการสูญเสียความน่าเชื่อถือ อ่านข้อมูลภาพรวมนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม