Buscar
Español
Español
Iniciar sesión Cuenta
Iniciar sesión / Registrar Cuenta
Websites
Case study

ioFABRIC בונה פתרון ניהול נתונים עם Red Hat

Descripción

ioFABRIC, חברת סטארט-אפ בטורונטו שהיא ספק תוכנה עצמאי (ISV), הייתה זקוקה לשותף טכנולוגי עם מערכת הפעלה (OS) יציבה ומחסנית תוכנה, שניתן יהיה להטמיע בפלטפורמת ניהול הנתונים שלה על מנת לעמוד בדרישות המדרגיות, האמינות והאבטחה ההכרחיות כדי לחדור לשוק הארגונים הגדולים. בעקבות הבחירה ב-Red Hat® Enterprise Linux® ובמחסנית התוכנה של Red Hat, חברת ioFABRIC הצליחה להביא את המוצר שלה לשוק ולהשיג נתח שוק במהירות.