Connexion / Inscription Account

Kirjailija Mats Löfströmillä on yli 40 vuoden kokemus IT-alalta, Hän kertoo avoimen lähdekoodin hyödyistä, vahvojen IT-järjestelmien tärkeydestä ja siitä, kuinka ruotsalaiset sähköiset terveyspalvelut tähtäävät maailman huipulle.

Mats Löfströmin IT-tausta ulottuu 1970-luvulle saakka, ja hänen ansioluettelonsa on luultavasti yksi alan vaikuttavimmista. Hän on työskennellyt uransa alkuvaiheessa "sen ajan Googlessa", siis hakukoneiden parissa. Myöhemmin hän oli mukana Ruotsin parlamentin toimistoautomaatiossa, joksi sitä kutsuttiin 80-luvulla, ja hänen uransa huipentui kaivosyhtiö Bolidenin onnistuneeseen digitalisointiin. Hän siis tietää yhtä ja toista digitaalisista muutosprojekteista. Matsin mukaan yksi ongelma on, että päätökset uusista IT-järjestelmistä ja -alustoista tehdään usein vääristä syistä:

- Asiat on tehtävä oikeassa järjestyksessä. Jos edessä on kattava digitalisaatioprosessi, on aina lähdettävä liiketoiminnan vaatimuksista. Sen lisäksi että tiimilläsi on erikoisosaamista käytettävästä teknologiasta, on varmistettava että sillä on oltava liiketoimintaosaamista. Monet yritykset ja organisaatiot ottavat uusia järjestelmiä käyttöön aivan vääristä syistä, kuten taloudellisista syistä tai sisäisen politikoinnin seurauksena. Tämä ei koskaan ole hyvä strategia – liiketoiminnan tarpeiden pitää ohjata päätöksentekoa.

Ruotsin terveydenhoitojärjestelmässä on meneillään suuri muutos. Puhutaan paljon kansallisesta sähköisistä terveyspalveluista ja kuinka Ruotsista tulee maailman paras maa digitaalisessa terveydenhuollossa. Jotta voidaan kehittää sellainen tietojärjestelmä, jonka avulla Ruotsi saavuttaa tämän tavoitteen, täytyy ottaa huomioon ainakin kolme tärkeää tekijää, jotka Ruotsin läänien pitää toteuttaa:

- Jos luodaan uusi tietojärjestelmä, potilaiden pitää olla keskiössä. Potilastietojen täytyy olla lähtökohtana. Pitää myös noudattaa yksityisyys- ja potilasturvallisuusvaatimuksia. Jos nykyiset lait eivät salli sinun toteuttaa sitä mitä halutaan, pitää meidän mielestämme pohtia noiden lakien muuttamista. Potilaan ei pidä joutua pelkäämään henkilökohtaisten tietojensa vuotamista. Lopuksi, järjestelmän on oltava ehdottoman vankka ja skaalautuva. Se ei saa missään tapauksessa kaatua. 

Avoimen lähdekoodin edut

Kun puhutaan skaalautuvuudesta, avoin lähdekoodi voisi Matsin mielestä tuoda hyötyjä konttialustojen käyttöönotossa:

- Avoin lähdekoodi on yleisesti tunnustettu teknologia, jonka etuna on se, että suuri joukko ihmisiä ylläpitää sitä. Tärkeintä terveydenhuoltojärjestelmässä on, että se on vankka  ja helppo ylläpitää. Avoin lähdekoodi on tässä mielessä erittäin hyvä valinta.

Mitä pitää ottaa huomioon valittaessa toimittajaa, joka auttaa konttialustoilla läänejä kohtaamaan edessä olevan muutoksen?  

- Tarvitaan tiimi, joka hallitsee sekä liiketoiminnan että teknologian. Terveydenhoitojärjestelmä on äärimmäisen diversifioitunut, niin datan kuin prosessienkin osalta. Tarvitaan järjestelmä, joka on aina päällä - ehkä avoimen lähdekoodin ratkaisu joustavuutensa vuoksi, mutta tätä on vaikea sanoa tässä vaiheessa. Pitää muistaa että kaikkien palasten saamisessa paikoilleen on valtava työ.