Cerca
Italiano
Italiano
Accedi Account
Accedi / Registrati Account
Website
E-book

Red Hat แจกฟรี E-Book ภาษาไทย เรียนรู้ 8 ขั้นตอนสู่ Cloud-Native Application

Descrizione

E-Book ฉบับนี้มีชื่อว่า "แนวทางสู่การรองรับระบบ CLOUD-NATIVE APPLICATIONS" โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย ความยาว 18 หน้า ครอบคลุมถึงความจำเป็นของการก้าวสู่การทำ Cloud-Native Application และแนวทางในการนำมาใช้งาน พร้อมเล่ากรณีศึกษาของเหล่าธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมถึงผลของการนำมาใช้งานจริง ไปจนถึงเทคโนโลยีของ Red Hat ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารได้ฟรีๆ ทันที

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2018