Event

Migracja aplikacji non PaaS do Red Hat OpenShifta - wyzwania, problemy, obejścia

  • 2017년 8월 22일
  • Webinar
  • 10:00 - 11:00 (CET)

Jak zmigrować aplikację non PaaS, stworzoną, rozwijaną w tradycyjnym środowisku,aby działała prawidłowo na ? Jakie są możliwe problemy podczas migracji oprogramowania i uruchamiania go w kontenerach? Czy trudno jest nauczyć się najlepszych praktyk, aby w pełni wykorzystać zalety Red Hat OpenShift?

- Studium przypadku migracji klasycznie wdrożonej aplikacji do OpenShift PaaS. 

- Omówione zostaną problemy, wyzwania i najlepsze praktyki. 

- Szybkie wprowadzenie do PaaS, a następnie demonstracja, jak wdrożyć pierwszą rzeczywistą aplikację na OpenShift. 

Webinar jest przeznaczony dla osób, które planują ocenić walory OpenShift.