Red Hat에 오신 것을 환영합니다

각국 홈페이지

전세계 Red Hat 고객에게 일어나는 일들을 확인해 보십시오.

리소스

Red Hat Enterprise Linux 7 Server

내용 소개

Operační systém je základem, na kterém závisí vaše podnikání a při výstavbě infrastruktury se opíráte zejména o jeho spolehlivost a bezpečnost. Potřebujete, abyste mohli systém snadno administrovat a řídit, a to bez ohledu na to, zda aplikace nasazujete na fyzický hardware, na virtuální stroje nebo do prostředí cloudu.

세부 정보

유형:
Technology detail
업데이트: