Pesquisar
Português
Português
Login Account
Login / Registre-se Account
Websites
Brief

OPENSHIFT ENTERPRISE: PRIVÁTNÍ PLATFORMA JAKO SLUŽBA NA VYŽÁDÁNÍ

Descrição

OpenShift Enterprise od společnosti Red Hat® je cloudovým řešením platformy jako služby (PaaS), které umož- ňuje nasazení jak v režimu on-premise, tak i v prostředí soukromého cloudu.