订阅内容

Edge computing eli reunalaskenta on tiedon käsittelyä, joka tapahtuu datan keräyspisteessä tai sen lähellä.

Sijoittamalla laskentapalvelut lähelle, käyttäjät hyötyvät nopeammista ja luotettavimmista palveluista ja yritykset hyötyvät avoimen hybridipilven joustavuudesta ja ketteryydestä.

Reunalaskennan haasteet

Laitteiden ja palveluiden räjähdysmäisesti kasvanut määrä lisää perinteisen toimintaympäristön ulkopuolella hallinnoitavan datan määrää. Alustoja laajennetaan datakeskusten ulkopuolelle, laitteiden määrä moninkertaistuu ja käyttöalueet laajenevat, ja on-demand-sovellukset ja -palvelut toimivat mitä moninaisimmissa ja etäisimmissä sijainneissa.

Kehittyvä IT-ympäristö luo yrityksille uusia haasteita:

 • Organisaatioiden on varmistettava, että niillä on riittävät taidot kehittyvien edge-infrastruktuurien vaatimusten huomioimiseksi.
 • Organisaatioiden on rakennettava valmiuksia, joilla asioihin voidaan reagoida turvallisesti ja luotettavasti minimaalisella inhimillisellä työpanoksella.
 • On  varmistettava tehokas skaalaus niin, että laitteiden ja päätepisteiden jatkuvasti lisääntyvä määrä otetaan huomioon.

[Lue myös: Top considerations for building a modern edge infrastructure]

Edge-automaation hyödyt

Edge-toimintojen automatisointi voi vähentää monimutkaisuutta, joka liittyy hybridipilvi-infrastruktuurin laajentamiseen. Näin reunalaskennasta saatava hyöty paranee.

Edge-automaatio auttaa :

 • Lisäämään skaalautuvuutta – määrityksiä voidaan käyttää säännönmukaisemmin koko infrastruktuurissa ja edge-laitteita voidaan hallita tehokkaammin.
 • Tehostamaan ketteryyttä – mukautuminen muuttuviin asiakastarpeisiin ja reunaresurssien käyttö vain tarvittaessa.
 • Keskittymään etätoimintojen turvallisuuteen – päivitykset, korjaustiedostot ja vaaditut huollot voidaan suorittaa automaattisesti niin, että teknistä asiantuntijaa ei tarvitse lähettää paikan päälle.
 • Vähentämään häiriöaikaa – verkonhallinta yksinkertaistuu ja  inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee.
 • Parantaa tehokkuutta – suorituskyky paranee automaattisen analyysin, tarkkailun ja hälytysten avulla.

7 esimerkkiä edge-automaatiosta

Seuraavassa esittelemme muutami aedge-automaation käyttötapauksia teollisuudesta:

1. Liikenne ja kuljetuspalvelut

Kun monimutkaiset manuaaliset laitemääritykset automatisoidaan, kuljetusyritykset voivat hyödyntää ohjelmisto- ja sovelluspäivitykset tehokkaasti junissa, lentokoneissa ja muissa ajoneuvoissa merkittävästi pienemmällä inhimillisellä työpanoksella. Näin voidaan säästää aikaa ja eliminoida manuaalisesta määrityksestä johtuvat virheet samalla, kun tiimit voivat keskittyä strategisimpiin, innovatiivisempiin ja tärkeämpiin projekteihin.

Manuaaliseen lähestymistapaan verrattuna laitteiden automaattinen asennus ja hallinta on useimmiten turvallisempaa ja luotettavampaa.

2. Vähittäiskauppa

Uuden myymälän perustaminen ja digitaalisten palveluiden saaminen verkkoon voi olla monimutkainen prosessi, johon kuuluvat verkkolaitteiden määrittämisen hallinta, määrityksen auditointi ja laskentaresurssien asennus koko myymälään. Kun myymälä on valmis ja avattu yleisölle, IT:n huomio kiinnittyy nopeuden ja skaalauksen sijaan yhdenmukaisuuteen ja luotettavuuteen.

Edge-automaation avulla myymälät voivat ottaa käyttöön ja hallita uusia laitteita nopeammin ja yhdenmukaisemmin ja vähentää samalla manuaalisia määritys- ja päivitysvirheitä.

3. Teollisuus 4.0

Öljy- ja kaasujalostamoista älytehtaisiin ja toimitusketjuun teollisuus 4.0 mahdollistaa teknologiaintegraatiota, joissa esineiden internet (IoT), pilvilaskenta, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen (AI/ML) otetaan osaksi teollisia valmistuslaitoksia ja toimintoja.

Edge-automaatio tuo lisäarvoa esimerkiksi valmistavan teollisuuden teollisuus 4.0 -sovelluksiin. Visualisointialgoritmien avulla edge-automaatio voi auttaa havaitsemaan valmistettujen komponenttien virheet kokoonpanolinjalla. Se voi myös parantaa tehdastoimintojen turvallisuutta tunnistamalla vaaralliset olosuhteet tai kielletyt toimet ja hälyttämällä niistä.

[Lue myös: Automating the last mile: Ensuring consistency and scalability at the edge]

4. Tietoliikenne, media ja viihde

Edge-automaation hyödyt palveluntarjoajille ovat moninaiset, ja yksi niistä on asiakaskokemuksen selkeä parantuminen.

Edge-automaatio voi muuttaa edgelaitteiden tuottaman datan arvokkaaksi tiedoksi, jonka avulla voidaan parantaa asiakaskokemusta esimerkiksi ratkaisemalla yhteysongelmat automaattisesti.

Uusien palveluiden toimittamista on mahdollista tehostaa edge-automaatiolla. Palveluntuottaja voivat lähettää asiakkaan kotiin tai toimistolle laitteen, jonka hän kytkee kiinni ja ottaa käyttöön niin, että paikalle ei tarvitse lähettää teknistä asiantuntijaa. Palvelutoimituksen automatisointi parantaa asiakaskokemusta, luo tehokkaamman verkonhallintaprosessin ja mahdollisia kustannussäästöt.

5. Pankki- ja vakuutusalan palvelut Asiakkaat vaativat yhä henkilökohtaisempia pankki- ja vakuutussalan palveluja ja työkaluja, joihin pääsee käsiksi missä vain, myös mobiililaitteilla.

Jos pankki julkaisee itsepalveluratkaisun, joka auttaa asiakkaita löytämään oikean tuotteen, kuten uuden vakuutuspaketin, asuntolainan tai luottokortin, edge-automaatio voi auttaa pankkia skaalaamaan uuden palvelun ja takaa samalla automaattisesti, että se täyttää alan tarkat turvallisuusstandardit asiakaskokemusta heikentämättä. 

Edge-automaatio voi auttaa tarjoamaan asiakkaiden vaatiman nopeuden ja saatavuuden sillä luotettavuudella ja skaalautuvuudella, jota talousalan palveluntarjoajat tarvitsevat.

6. Älykaupungit

Palvelujen parantamiseksi ja tehostamiseksi monet kunnat ottavat käyttöön reunateknologioita, kuten IoT:n ja AI:n/ML:n, joiden avulla ne voivat seurata yleiseen turvallisuuteen, asukastyytyväisyyteen ja ympäristön kestävyyteen liittyviä haasteita ja vastata niihin.

Varhaisten älykaupunkihankkeiden rajoitteena oli sen ajan teknologia, mutta 5G-verkkojen (ja tulevien tietoliikenneteknologioiden) käyttöönotto lisää tiedonsiirtonopeuksia ja mahdollistaa yhä suurempien laitemäärien yhdistämisen. Jotta valmiudet voidaan skaalata tehokkaammin, älykaupunkien on automatisoitava reunatoiminnot, kuten datan keruu, käsittely, seuranta ja hälytykset.

7. Terveydenhuolto

Terveydenhuolto on jo kauan sitten alkanut siirtyä sairaaloista kohti etähoitovaihtoehtoja, kuten avohoitokeskuksia, klinikoita ja itsenäisiä päivystyspoliklinikoita, ja uudet teknologiat ovat kehittyneet ja levinneet näiden uusien ympäristöjen tueksi on kehitetty ja lisätty uusia teknologioita. Myös kliinistä päätöksentekoa voidaan parantaa ja yksilöllistää puettavien laitteiden ja monien muiden lääkinnällisten laitteiden tuottaman potilastietojen  perusteella.

Automaation, reunalaskennan ja analytiikan avulla lääkärit voivat muuntaa tämän uuden datavirran tehokkaasti arvokkaaksi tiedoksi, joka parantaa hoitotuloksia ja tuottaa sekä taloudellista että toiminnallista lisäarvoa.

Red Hat Edge

Red Hat Edgen tukemat nykyaikaiset laskenta-alustat voivat auttaa organisaatioita laajentamaan avoimia hybridipilviään reunalle. Red Hat Edge edustaa Red Hatin kollektiivista pyrkimystä integroida reunalaskenta kaikkialle avoimeen hybridipilveen. Red Hatin laaja ja kasvava kumppanien ja avointen metodologioiden ekosysteemi tarjoaa organisaatioille joustavuutta niiden rakentaessa alustoja, joilla voidaan vastata nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin ja luoda eriytettyjä ratkaisuvalikoimia.

Red Hat Edge koostuu valikoimasta luotettavia yritystason avoimen lähdekoodin ohjelmistoja – esim. Red Hat Enterprise Linux ja Red Hat Ansible Automation Platform – joiden avulla toteuttaa kerroksittaisia suojausratkaisuja voit riskinhallinnan parantamiseksi paikan päällä, pilvessä ja reunalla. 

Red Hat Edge -teknologioita käyttävät asiakkaat voivat hyödyntää Red Hatin avoimen lähdekoodin alustoja ja laajaa kumppaniekosysteemiä joustavien ratkaisujen luomiseksi seuraaviin tarpeisiin:

 • Entistä turvallisuuslähtöisemmän ja skaalautuvamman nykyaikaisen infrastruktuurin toimittaminen reunalta ytimeen ja pilveen saakka.
 • Reunalaskennan haasteiden ratkaiseminen ja innovatiivisten käyttötapausten tukeminen.
 • Yhden toimittajan loukkuun jäämisen välttäminen ja kestävämmän alustan luominen.
 • Ketterän, markkinoiden vaatimuksiin mukautuvan reuna-alustan luominen.
 • Mukautuminen markkinatilanteeseen ja kilpailuetujen kehittäminen.

Lataa Automation at the edge: 7 industry use cases and examples


关于作者

Deb Richardson joined Red Hat in 2021 and is a Senior Content Strategist, primarily working on the Red Hat Blog.

Read full bio
UI_Icon-Red_Hat-Close-A-Black-RGB

按频道浏览

automation icon

自动化

有关技术、团队和环境 IT 自动化的最新信息

AI icon

人工智能

平台更新使客户可以在任何地方运行人工智能工作负载

open hybrid cloud icon

开放混合云

了解我们如何利用混合云构建更灵活的未来

security icon

安全防护

有关我们如何跨环境和技术减少风险的最新信息

edge icon

边缘计算

简化边缘运维的平台更新

Infrastructure icon

基础架构

全球领先企业 Linux 平台的最新动态

application development icon

应用领域

我们针对最严峻的应用挑战的解决方案

Original series icon

原创节目

关于企业技术领域的创客和领导者们有趣的故事