Subscribe to the feed

För många företag representerar automatisering framtiden – och bilden av hur en idealisk IT-infrastruktur borde se ut. I en studie som sponsrats av Red Hat tillsammans med Harvard Business Review såg vi att 80 % av ledare inom IT anser att ett enhetligt arbetssätt gällande automatisering inom hela företaget är avgörande för att lyckas. Det tyder på att det finns en hög efterfrågan på helhetslösningar som tillgodoser automatiseringsbehov.

Det kan vara utmanande att integrera äldre infrastruktur med moderna automatiseringsprocesser. Samtidigt kan det vara värt att tänka på det sammanlagda värdet, samt möjligheterna med ett omfattande partner- och leverantörsnätverk som samarbetar för att ta vara på lösningarnas potential.

Automatisering ger företag verktyg och resurser för att kunna utveckla program och utforska nya marknader och tillväxtmöjligheter. Organisationer över hela världen använder automatisering med goda resultat, exempelvis för att optimera befintliga arbetsflöden eller uppgradera datainsamling och -analys.

Genom Red Hats initiativ Leading with Automation vill vi lyfta våra partners som gör lite mer med Red Hat Ansible Automation Platform – och leder sig själva och sina kunder in i framtiden.

Automatisering i stor skala

Eftersom alla företag har olika behov och vill undvika störningar kan det verka svårt att implementera en enhetlig automatiseringsplattform. Men det finns en styrka i standardisering, särskilt när plattformen i fråga stöds av leverantörer som främjar expansion och innovation. Red Hat Ansible Automation Platform har kapaciteten att införa automatiserade processer inom alla IT-divisioner, från infrastruktur till DevOps.

Enligt en studie från 2021 som utfördes av Red Hat och IDC om affärsvärdet med Red Hat Ansible Automation Platform var den förväntade genomsnittliga avkastningen över fem år 667 % bland deltagarna, med en nollpunkt i plattformsinvesteringen efter omkring 10 månader. Dessutom visade rapporten att deltagarna upplevde en ökning med 30 % av produktiviteten i IT-infrastrukturhanteringen samt en ökning med 39 % av utdata från nya program.

Utifrån resultaten går vi igenom användningsfall i det nyligen lanserade Leading with Automation-initiativet. Red Hat-partners inom EMEA som deltar i initiativet kan dra fördel av sin användning av Red Hat Ansible Automation Platform på en rad olika sätt. Det har tagits fram för att hjälpa, lyfta och belöna våra partners, från att öka deras marginaler och minimera företagsomfattande risker och redundans till att effektivisera tillhandahållandet av tjänster och öka kundnöjdheten.

Vi ger våra partners förutsättningar för framgång

ansible-image

I en tid där många företag vill införa automatisering i stor skala vill vi på Red Hat underlätta arbetet för våra partners. Partnerskap är en central del i vår förmåga att hjälpa oss själva och andra att växa, utifrån ett helhetsgrepp om arbetet med att skapa heltäckande lösningar som bygger på öppen källkod.

Red Hat-partners som deltar i Leading with Automation-initiativet utvecklar en ny och spännande gemenskap som omfattar flera branscher och definieras av kvalitetsservice och engagemang gentemot kunderna. Partners som kvalificerar sig till och blir en del av initiativet kan få följande fördelar:

  • erkännande som en Automation Platform Specialist med ett officiellt Red Hat-märke
  • marginaltillväxt för nya företag, utöver fördelarna med Red Hat Opportunity Reward Program, med fokus på Red Hat Ansible Automation Platform
  • tillgång till utvalt innehåll och utvalda verktyg för kompetensutveckling
  • tillgång till exklusiva Ansible-aktiviteter och -evenemang.

Kraften i samarbete och gemenskap

Öppen källkod definieras av samarbete och en rad olika användningsområden. Det här visar sig inte minst i skalbarheten hos plattformar som Red Hat Ansible Automation Platform och hur den har mottagits av våra partners.

Den schweiziska telekom- och IT-leverantören Swisscom såg en växande marknadsefterfrågan på IT-automatisering och valde därför att automatisera stora delar av sin IT-infrastruktur med Red Hat Ansible Automation Platform – och införa en helt ny strategisk go-to-market-strategi för sina egna kunder.

”Red Hat Ansible Automation Platform utgör tillsammans med konsulttjänster grunden i vår nästa generations tjänsteportfölj. Vår medverkan i Leading with Automation är den pusselbit som saknats för att kunna driva våra kunders digitala omvandling framåt”, säger Georg Schlüter, Product Manager på Swisscom.

Morten Fredsø, Account Executive på Red Hats partner Miracle, berättar om plattformens viktiga roll i verksamheten: ”Red Hat Ansible Automation Platform skapar ett tydligt värde, med verktyg för både skapande och hantering av innehåll utöver verksamhet och analys. Som en del i vår långsiktiga strategi för marknadsexpansion och kundlojalitet är det en viktig del för framtida tillväxt inom automatiseringssegmentet.”

Red Hat Ansible Automation Platform illustrerar också kraften i gemenskap. Med hjälp av ett öppet arbetssätt när det gäller teknik, processer och kultur kan Red Hat-partners ta sin försäljnings- och teknikexpertis till nästa nivå.

SVA, en annan av Red Hats partners, använder Red Hat Ansible Automation Platform för att hjälpa deras kunder att organisera och optimera sina arbetsflöden. ”Automatisering är utgångspunkten för att snabbt kunna uppnå standardisering i en miljö”, säger Thomas Bludau, Head of Competence Center Infrastructure as Code. ”När vi presenterar Ansible Automation Platform för våra kunder samarbetar vi tillsammans med dem för att utveckla ett komplett koncept som vi har tagit fram utifrån framgångsrika kundprojekt. Vi bidrar även på arkitekturnivån i den nya eller befintliga miljön genom att utforma ett mellanlagringskoncept och använda det för att ta fram en lösning för drift på DevOps-basis.”

Läs mer om Leading with Automation-initiativet här och upplev fördelarna med automatisering med hjälp av Red Hat.

 


按频道浏览

automation icon

自动化

有关技术、团队和环境 IT 自动化的最新信息

AI icon

人工智能

平台更新使客户可以在任何地方运行人工智能工作负载

open hybrid cloud icon

开放混合云

了解我们如何利用混合云构建更灵活的未来

security icon

安全防护

有关我们如何跨环境和技术减少风险的最新信息

edge icon

边缘计算

简化边缘运维的平台更新

Infrastructure icon

基础架构

全球领先企业 Linux 平台的最新动态

application development icon

应用领域

我们针对最严峻的应用挑战的解决方案

Original series icon

原创节目

关于企业技术领域的创客和领导者们有趣的故事