Event

Red Hat Partnerseminarium

  • 2017年 6月 9日
  • Stockholm, Sweden
  • Red Hat Kista Science Tower

Styrkan i att samarbeta! 

Goldman Sachs skrev 2016 “In terms of being the most strategic IT vendor three years from now, Google, Amazon and Red Hat are expected to be the biggest gainers..." En av de viktigaste ingredienserna i den resan för Red Hat är våra partners. Vi kompletterar varandra och har en gemensam intention, att leverera innovation till våra gemensamma kunder och ge dem verktyg att lyckas med sin verksamhet. 

Red Hat vill bli en partner som står för tillit och bli en viktig del av våra partners dagliga arbete och affärer. För att stärka våra band till er är det av största vikt med information och kommunikation i båda riktningar. Därför öppnar vi våra portar för att träffa er och dela med oss av våra visioner och framtidsplaner. Vi vill berätta om vilka områden som är våra kunders prioriteringar och dela med oss vilka projekt vi gör med kunder. Lika viktigt är det för oss att höra om er verksamhet. Ni får en fantastisk möjlighet att bredda ert nätverk inom Red Hat då vi har massor av olika roller på plats. 

Vi hoppas du vill vara en del av Red Hat och skapa ett riktigt bra partnerskap med oss. Med dessa förhoppningar önskar vi träffa dig hos oss den 9:e Juni. 

Har ni frågor så hör av er till Martin Larsson, Partner Manager, Red Hat.

 

AGENDA

08.00 - 08.45 Kaffe, smörgås och registrering
08.45 - 09.30 Red Hats väg framåt för att leverera innovation
Ted Schönbeck, Senior Manager Solution Architects, Red Hat
09.30 - 10.00 Red Hats strategi för att underlätta partners arbete med Red Hat och vilka resurser som finns
Martin Larsson, Partner Manager, Red Hat
10.00 Träffa Red Hat och diskutera, ställ frågor och lär känna oss

差旅信息

Datum: 09.06.2017

Tid: 08:00 - 10:00

Plats: Red Hat AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
Kista

Register

社交