Home

简体中文
简体中文
搜索
Log in / Register
网站

案例研究

ioFABRIC, חברת סטארט-אפ בטורונטו שהיא ספק תוכנה עצמאי (ISV), הייתה זקוקה לשותף טכנולוגי עם מערכת הפעלה (OS) יציבה ומחסנית תוכנה, שניתן יהיה להטמיע בפלטפורמת ניהול הנתונים שלה על מנת לעמוד בדרישות המדרגיות, האמינות והאבטחה ההכרחיות כדי לחדור לשוק הארגונים הגדולים. בעקבות הבחירה ב-Red Hat® Enterprise Linux® ובמחסנית התוכנה של Red Hat, חברת ioFABRIC הצליחה להביא את המוצר שלה לשוק ולהשיג נתח שוק במהירות.

最近更新: