欢迎访问红帽

了解您身边的最新技术讯息

了解全世界红帽客户的最新动态:

资源

Red Hat Enterprise Linux 7 Server

内容简介

Operační systém je základem, na kterém závisí vaše podnikání a při výstavbě infrastruktury se opíráte zejména o jeho spolehlivost a bezpečnost. Potřebujete, abyste mohli systém snadno administrovat a řídit, a to bez ohledu na to, zda aplikace nasazujete na fyzický hardware, na virtuální stroje nebo do prostředí cloudu.

详细信息

类型:
Technology detail
更新版: