资源

RED HT CLOUD FORMS - CLOUDY A VIRTUÁLNÍ PROSTŘEDÍ A JEJICH SPRÁVA PROVOZU

内容简介

Správa privátních a hybridních cloudů vyžaduje nové funkce, které zajistí provozní efektivitu, optimální využití zdrojů a vysokou dostupnost pouze tehdy, pokud budou těsně integrované.

详细信息

类型:
Technology detail
更新版: