Red Hat lanserar SOA-plattform

Stockholm

United States, February 15, 2008
Red Hat lanserar JBoss Enterprise SOA Platform, marknadens första plattform som hjälper företag att integrera tekniska applikationer, affärskritiska tjänster och processer, som därmed bidrar till att göra företags IT-system mer flexibla. JBoss Enterprise SOA Platform, baserad på Red Hats mellanvarasegment, kan användas i allt från småskaliga integrationsprojekt till att SOA-anpassa ett storföretags IT-arkitektur.

– Red Hats JBoss Enterprise SOA Platform gör det möjligt för företag att integrera applikationer med tjänster. Genom att dessutom strömlinjeforma affärsprocesser på ett enklare, öppnare sätt kan vi erbjuda ett pris som är mer kundanpassat än priset för proprietära system, säger Magnus Svensson, nordenchef på RedHat.

I plattformen ingår följande verktyg:
JBoss ESB (Enterprise Service Bus) – en integrationsplattform som gör det möjligt att på ett säkert och välbeprövat sätt integrera olika tjänster i den befintliga IT-arkitekturen, till exempel ett affärssystem med en webbtjänst.
JBoss jBPM – ett ramverk för att använda grafiskt modellerade flöden för att definiera, hantera och så långt som möjligt automatisera olika typer av processer. Ramverket innefattar också en flödesmotor som kan använda sig av både automatiserade systemsteg och manuella steg. Tillsammans med JBoss ESB kan flödesmotorn användas för att styra integrationsflödena (trafiken) mellan olika tjänster i en arkitektur.
JBoss Rules – ett ramverk för affärsregler som separerar regler från kod samt hanterar och modifierar regler och policys för flöden mellan tjänsterna i IT-arkitekturen. Med JBoss Rules kan företag implementera regler och policys för att möta växande externa och interna krav på regelefterlevnad. Med JBoss Rules kan dessa regler enkelt modifieras utan större ingrepp i IT-infrastrukturen, dess applikationer och/eller tjänster.

Om mellanvara
Program som förmedlar arbetsuppgifter mellan användarnas tillämpningar och datornätets resurser som databaser. Mellanprogrammens uppgift är att förenkla användarens arbete genom att omärkligt lösa ett antal problem. Sådana problem är att hålla reda på var resurser finns, att styra trafiken mellan användarna och databaserna så att den blir effektivare och att översätta mellan olika programspråk och protokoll. Källa: Computer Swedens språkwebb

Kontaktperson:
Red Hat
Försäljningschef, Norden AxiCom PR & information
Magnus Svensson Jenny Lönnquist
0708-57 76 80 08-545 131 53
svensson@redhat.com jenny.lonnquist@axicom.se

Om Red Hat
Red Hat, världens främsta leverantör av företagslösningar som baseras på Linux och öppen källkod, har sitt huvudkontor i Raleigh, NC med satellitkontor över hela världen. Det mest ansedda namnet inom öppen källkod, IT-chefer och andra seniora IT-ansvariga har rankat Red Hat som branschens högst värderade leverantör för tredje gången på fyra år i CIO Insight Magazines ”Vendor Value study”. Red Hat gör Linux och öppen källkod tillgängliga för den stora massan genom att erbjuda högkvalitativa lösningar till låg kostnad. Red Hat erbjuder mjukvara för operativsystem, mellanvara, applikationer och manageringslösningar inklusive JBoss Enterprise Middleware Suite.