联系我们

Vi har talt med Andrew Woodward, CTO hos Cambio, om de krav, der stilles til sundhedsvæsenet, hvorfor han betragter open source som en vigtig byggesten inden for digital sygepleje, og hvilke udfordringer de svenske regioner står over for i øjeblikket.

Andrew Woodward

Det svenske sundhedsvæsen står over for store udfordringer fremover. Andrew Woodward, CTO hos Cambio, er overbevist om, at de stigende krav til digital e-sundhed kommer til at sætte et stort pres på regionerne, hvis største udfordringer, ifølge Andrew, er, at de på en mere effektiv måde skal være i stand til på en effektiv måde at kunne optimere processer, ressourceudnyttelse samt leve op til stadigt større forventninger fra patienterne med hensyn til tilgængelighed:  

– Der er flere udfordringer forbundet med det, vi oplever i øjeblikket, fx hvordan de forskellige trin i behandlingskæden, diagnose, behandling og opfølgende behandling, kan effektiviseres for at forkorte ventelisterne. Patientprocesser strækker sig også over organisatoriske grænser, hvilket stiller høje krav til informationsstrømmen mellem ofte divergerende systemer.

Situationen bliver en endnu større udfordring på grund af demografiske forandringer med en stigning i antallet af ældre sammenlignet med de tilgængelige ressourcer.

Nye løsninger er en nødvendighed

Ifølge Andrew er det af afgørende betydning, at regionerne finder nye måder at takle de stigende forventninger på – man må ikke sidde fast i fortiden. Her gør Cambio en forskel.

– Vi ser et enormt potentiale i, at vi i samarbejde med regionerne transformerer sundhedsvæsenet ved at stille værktøj til håndtering af data til rådighed med struktureret informatik, grundlag for viden og kundskab, udvikling af løbende forbedringer og interaktionsmønstre m.m. – støtte, der kan hjælpe regionerne med at opfylde fremtidens behov hos vores befolkning, bl.a. ved at regionerne selv kan bruge Cambios systemløsninger til at udvikle deres egne løsninger og dermed forkorte afstanden mellem virksomhed og leverance. 

Cambio samarbejder i dag med Red Hat, som ifølge Andrew er en vigtig brobygger for dem. Samarbejdet påvirker ikke kun den eksisterende produktlinje, men fokuserer også i høj grad på fremtidige løsninger. Her kan open source spille en afgørende rolle.

– Det er vigtigt at huske, at vi arbejder med at bygge systemer til digital sundhed. Vi prøver på at levere mange forskellige tredjepartsløsninger, og her er Red Hat en vigtig partner og open source en vigtig byggesten.

Overgangen til containerplatforme – er det et nødvendigt onde, eller er det mere et spørgsmål om forebyggende foranstaltninger?

– Ingen af delene. Det handler i højere grad om at leve op til de høje forventninger, der kommer fra de forskellige interessegrupper, der findes. Og disse omfatter primært patienterne og brugerne af de digitale tjenester. Forventningerne stiger dels til bedre sygepleje, dels til tilgængelige tjenester, der skal opfylde de løbende behov på flere forskellige måder – ikke bare ved fysiske besøg, brevpost og telefon. Den svenske regerings høje digitaliseringsmål stiller mindst lige så høje krav til regionerne. Vi er nødt til at støtte vores kunder for at hjælpe dem med at sikre, at de kan opfylde disse krav. Det er en afgørende faktor og vores mål, at vi kan levere relevante og skalerbare softwareløsninger oftere og med en mindre påvirkning af den daglige drift. Containerplatforme og arkitekturmønstre for microservices er vigtige værktøjer, der understøtter dette mål.

Red Hat logoLinkedInYouTubeFacebookTwitter

产品

工具

试用购买与出售

沟通

关于红帽

我们是世界领先的企业开源解决方案供应商,提供包括 Linux、云、容器和 Kubernetes。我们致力于提供经过安全强化的解决方案,从核心数据中心到网络边缘,让企业能够更轻松地跨平台和环境运营。

订阅我们的新闻稿 Red Hat Shares

立即注册

选择语言