피드 구독

For mange bedrifter er automasjon noe som tilhører fremtiden – slik den ideelle IT-infrastrukturen burde se ut og føles. En undersøkelse finansiert av Red Hat og gjennomført i samarbeid med Harvard Business Review viste at 80 % av lederne i IT-bransjen mener at en enhetlig automasjons strategi for hele bedriften er en forutsetning for å lykkes. Dette viser at det eksisterer en berettiget etterspørsel etter løsninger som tilgodeser behovene for automasjon på en helhetlig måte.

Samtidig kan det by på utfordringer å integrere gammel infrastruktur med moderne prosesser som for eksempel automasjon. Her må man huske hvilken gevinst dette gir totalt sett, samt hvilke muligheter som oppstår når man har et blomstrende økosystem av forhandlere og partnere som samarbeider om å realisere potensialet som ligger i disse løsningene.

Automasjon gir bedriftene verktøy og ressurser til å utvikle applikasjoner og utforske nye markeder og vekstmuligheter. Organisasjoner både i EMEA-regionen og i resten av verden har stor nytte av automasjon, enten den brukes for å optimalisere eksisterende arbeidsprosesser eller for å oppgradere datainnsamling og analyser. 

Med Red Hats initiativ Leading with Automation støtter vi partnere som strekker seg et hakk lenger med bruk av Red Hat Ansible Automation Platform, for å bringe seg selv og kundene inn i fremtiden.

Automasjon i stor skala

På grunn av de unike behovene hos hvert enkelt selskap og frykt for forstyrrelser kan det å innføre en samlet automasjons plattform høres uoverkommelig ut, men det ligger styrke i standardisering, særlig når den aktuelle plattformen støttes av forhandlere som kan bidra til vekst og innovasjon. Red Hat Ansible Automation Platform kan tilby automatiserte prosesser til alle IT-avdelinger hele veien fra infrastruktur til programvareutvikling og drift.

Ifølge en undersøkelse av forretningsverdien til Red Hat Ansible Automation Platform, gjennomført i 2021 av Red Hat og IDC, var beregnet gjennomsnittlig investeringsavkastning (ROI) for deltakerne 667 % i løpet av fem år, og investeringen i plattformen var inntjent etter cirka 10 måneder. I tillegg viste rapporten at deltakerne hadde 30 % høyere produktivitet i administrasjonen av IT-infrastrukturen, samt 39 % bedre ytelse hos nye applikasjoner.

Basert på denne dokumentasjonen og effekten presenterer Red Hat noen eksempler på bruk av Ansible Automation Platform i det nylig lanserte Leading with Automation-initiativet. Red Hats partnere i EMEA som er med i dette initiativet, vil dra nytte av satsingen på Red Hat Ansible Automation Platform på en rekke områder. Leading with Automation ønsker å hjelpe, støtte og belønne partnerne våre i arbeidet med å oppnå økte marginer og å motvirke risiko og overflødighet i hele selskapet, oppnå raskere leveranser og mer tilfredse kunder.

Rigge partnerne for suksess

ansible-image

I en tid der mange virksomheter ønsker å ta i bruk automasjon i stor skala, er vi i Red Hat der for å hjelpe partnerne våre. Partnersamarbeid står sentralt når det gjelder å hjelpe både oss selv og andre med å vokse, med en helhetlig tilnærming til arbeidet med å bygge omfattende, åpne løsninger.

Red Hats partnere som deltar i Leading with Automation utvikler et nytt og spennende fellesskap som dekker flere bransjer, og som kjennetegnes av tjenester av høy kvalitet og tett samarbeid med kundene. Partnere som er kvalifisert for og som blir en del av initiativet, får følgende fordeler:

  • Anerkjennelse som Automation Platform Specialist med offisielt Red Hat-merke
  • Økte marginer i ny virksomhet (i tillegg til fordelene med Red Hat Opportunity Reward Program) med fokus på mulighetene som ligger i Red Hat Ansible Automation Platform
  • Tilgang til utvalgt innhold og verktøy for å styrke fagkunnskapen
  • Eksklusiv tilgang til egne Ansible-aktiviteter og arrangementer i løpet av året.

Samarbeidets og fellesskapets kraft

Åpen kildekode er en verden kjennetegnet av samarbeid og vidtrekkende bruksområder, noe som illustreres av skalerbarheten hos plattformer som Red Hat Ansible Automation Platform og mottakelsen den har fått blant partnerne.

Swisscom automatiserer store deler av IT-infrastrukturen med Red Hat Ansible Automation Platform. Den sveitsiske leverandøren av telekommunikasjon og IT-tjenester så en økende etterspørsel etter IT-automasjon og bestemte seg for å investere i promotering av Ansible Automation Platform med en go-to-market-strategi for sine egne kunder. “Tilbudet i Red Hat Ansible Automation Platform innen parallelle rådgivningstjenester danner grunnlaget for neste generasjons portefølje av tjenester. Å bli med i “Leading with Automation” er den manglende brikken i puslespillet for å få fart på den digitale transformasjonen hos kundene våre“, sier Georg Schlüter, Product Manager i Swisscom. 

Morten Fredsø, Account Executive hos Red Hats partner Miracle, forteller hvordan plattformen spiller en avgjørende rolle i virksomheten: “Red Hat Ansible Automation Platform tilfører en åpenbar verdi, med verktøy for både innholdsproduksjon og administrasjon parallelt med økonomi og analyse. Som et ledd i vår langsiktige strategi for vekst og kunde retensjon er plattformen en viktig komponent for fremtidig vekst i automasjons segmentet.”

Red Hat Ansible Automation Platform viser også hvilken kraft som ligger i fellesskapet. Ved å ha en åpen innstilling til teknologi, prosesser og kultur kan Red Hats partnere løfte salgs ekspertisen og den tekniske kompetansen til neste nivå.

SVA, en annen av Red Hats partnere, bruker Red Hat Ansible Automation Platform for å hjelpe kundene med bedre organisering og optimalisering av arbeidsprosessene. “Automasjon er utgangspunktet når man skal sørge for rask standardisering i et miljø," sier Thomas Bludau, Head of Competence Center Infrastructure as Code. “Når vi presenterer Ansible for kundene våre, samarbeider vi med dem for å utvikle et komplett konsept som er basert på vellykkede kundeprosjekter. Vi støtter også arkitektur nivået i det nye eller det eksisterende miljøet når det gjelder å få på plass et “staging-konsept” og bruke det til å utarbeide en løsning basert på programvareutvikling og drift.”

Les mer om Leading with Automation her og gi kundene fordelene med automasjon støttet av Red Hat. 


UI_Icon-Red_Hat-Close-A-Black-RGB

채널별 검색

automation icon

오토메이션

기술, 팀, 인프라를 위한 IT 자동화 최신 동향

AI icon

인공지능

고객이 어디서나 AI 워크로드를 실행할 수 있도록 지원하는 플랫폼 업데이트

open hybrid cloud icon

오픈 하이브리드 클라우드

하이브리드 클라우드로 더욱 유연한 미래를 구축하는 방법을 알아보세요

security icon

보안

환경과 기술 전반에 걸쳐 리스크를 감소하는 방법에 대한 최신 정보

edge icon

엣지 컴퓨팅

엣지에서의 운영을 단순화하는 플랫폼 업데이트

Infrastructure icon

인프라

세계적으로 인정받은 기업용 Linux 플랫폼에 대한 최신 정보

application development icon

애플리케이션

복잡한 애플리케이션에 대한 솔루션 더 보기

Original series icon

오리지널 쇼

엔터프라이즈 기술 분야의 제작자와 리더가 전하는 흥미로운 스토리