Mats Löfström, forfatter med over 40 års erfaring fra IT-bransjen, om fordelene med åpen kildekode, hvorfor et robuste IT-system er avgjørende og hvordan svensk e-helse skal bli best i verden. 

Med bakgrunn fra IT-bransjen som strekker seg tilbake til 1970-tallet, har Mats sannsynligvis en av IT-bransjens lengste CVer. I starten av karrieren jobbet han med det han selv kaller “datidens Google”, altså søkemotorer. Senere jobbet han med Riksdagen i Sveriges “kontorautomatisering”, som det ble kalt på 80-tallet. Han avsluttet karrieren med den framgangsrike digitaliseringen av det svenske konsernet Boliden. Mats mener avgjørelser om nye IT-system og plattformer ofte tas på feil grunnlag. Det er et problem: 

– Man må starte i rett ende. Står du overfor en omfattende digitalisering må du alltid ta utgangspunkt i bedriftens krav. Du må ha riktig kompetanse i teamet, og eksperter på den teknologien som skal brukes. Mange bedrifter og organisasjoner innfører nye systemer av helt feil årsaker. Økonomiske eller internpolitiske årsaker, er eksempel på dette. Det er aldri en god strategi  – bedriftens krav skal alltid styre.  

Nå pågår det store endringer i det svenske helsevesenet. Man snakker om den nasjonale e-helse, og at Sverige skal bli best i verden på digital helse. For å kunne utvikle et informasjonssystem som tar Sverige dit, er det ifølge Mats minst tre viktige faktorer som spiller inn og må overholdes av Sveriges fylker:

– Skal man utvikle et nytt informasjonssystem, må pasienten stå i sentrum. Man må ta utgangspunkt i pasientenes journaler. Da må lovene om personvern og pasientsikkerhet overholdes. Om loven strider med det man ønsker å gjøre, må man se på om den kan endres. Som pasient skal man aldri behøve å være urolig for at helsedata havner på avveie. Det er også avgjørende at systemene er svært robuste og skalerbare.

Fordelene med åpen kildekode

Når det kommer til skalerbarheten gir åpen kildekode fordeler i implementeringen av containerplattformer, mener Mats: 

– Åpen kildekode er en allment anerkjent teknologi, som har fordelen av at den vedlikeholdes av et stort antall mennesker. Det viktigste for et system som skal brukes av helsevesenet er at det er robust og lett å vedlikeholde. Med tanke på dette fungerer åpen kildekode svært bra. 

Hva bør man tenke på når man skal velge en leverandør for containerplattformer, til et teknologisk skifte, slik som fylkene i Sverige nå står overfor?

– Man trenger et team som kjenner til både bedriften og teknologien. Systemer for helsevesenet er utrolig diversifiserte, både når det kommer til informasjon og prosesser. Man trenger et system man kan stole på. Kanskje er åpen kildekode løsninger ettersom det er så fleksibelt, men det er vanskelig å si nå. Man skal huske at det kreves et enormt apparat for å få alle bitene på plass.