Inscreva-se no feed

I denne artikkelen:

Se hvordan CIA triad, DevSecOps-tilnærming, og en enhetlig automatiserings strategi kan hjelpe deg med å implementere en sikkerhetsfokusert  hybrid cloud.

Lær hvordan produkter som Red Hat Enterprise Linux og Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes kan hjelpe deg med å minimere operasjonell risiko.


Uansett hvor langt du har kommet på din hybrid cloud reise, er sikkerhet svært viktig å tenke på. I denne artikkelen ser vi på hvordan du kan enkelt kan forbedre sikkerheten, slik at du er bedre rustet til å unngå dataangrep. 

Hvilke sikkerhetsutfordringer finnes i hybrid cloud miljøer: 

Dette kan være noen av sikkerhetsutfordringer i hybrid cloud miljøer:

 • Sikring av dine egne data: Siden de samme data enten kan være i bevegelse, eller i ro på forskjellige tidspunkter (og ligge på ulike steder), kan dataangrep være en sikkerhetsutfordring i hybrid cloud miljøer. 
 • Team som ikke fungerer: Når utviklings-, drifts- og sikkerhetsteam ikke har en felles metode for sikkerhet i hybrid cloud miljøer, kan det resultere i sikkerhetshull, dobbeltarbeid og andre ting som kan være en risiko for sikkerheten. 
 • Strømlinjeforming av ansvar og styring: Manuell implementering av regulatoriske sikkerhetskrav og forberedelser for ettersyn av disse kan i et distribuert miljø koste mye tid og penger.  

Å henge etter på noen av disse områdene, kan gjøre det mulig for uautoriserte brukere å bryte seg inn, å få tilgang til sensitiv data og intern informasjon.

¨Så hva kan vi gjøre?

3 tips for å skape en sikkerhets fokusert hybrid cloud

1. Pass på at dine data følger CIAs triade

I hybrid cloud-miljøer ligger ikke data bare i ro, men er også i bevegelse i ditt lokale datasenter, på tvers av en eller flere public clouds. Dette gjør det enda vanskeligere og mer komplisert å sikre dataene dine.

Vi kan forbedre datasikkerhet ved å følge det vi kaller en CIA triade, de tre viktigste aspektene for datasikkerhet: 

 • Konfidensialitet: Begrens datatilgangen slik at kun de som er autorisert til å bruke den har tilgang. 
 • Integritet: Sikre at data ikke har blitt endret eller slettet av en uautorisert bruker.
 • Tilgjengelighet: Sikre at data er tilgjengelig når den trengs. 

Men hvordan ser CIAs trade ut i hybrid cloud miljø? 

Den vil se annerledes ut avhengig av hvor dataen er i livssyklusen. Ta data som ligger i ro for eksempel. Sikre konfidensialitet i data ved å kryptere dataene dine, og integritet kan sikres ved å verifisere de krypterte dataene. Tilgjengelighet kan kan for eksempel være å sørge for at dataen din er sikkerhetskopiert. 

Red Hat kan hjelpe deg med CIA triade. Våre produkter er laget fra Red Hat Enterprise Linux (RHEL) har noen av de samme funksjonene som standardiserte krypto policyer og Security-Enhanced Linux (SELinux). 

For eksempel Red Hat Openshift Data Foundation, vår hybrid cloud storage platform for Red Hat OpenShift, utnytter den sertifiserte og  uavhengige validerte kryptografien som benyttes i RHEL for å tillate deg å kryptere data som ligger i ro eller er i bevegelse i din hybrid cloud. 

2. Sørg for sikkerhet på tvers av organisasjonen ved å bruke DevSecOps-tilnærming 

DevSecOps handler om og gjøre sikkerhets-, utviklings- og driftsteam felles ansvarlig for å integrere sikkerhet gjennom hele IT-livssyklusen. DevSecOps er viktig for å skape sikkerhet for applikasjoner og infrastruktur fra starten. 

DevSecOps hjelper deg med å implementere en security-focused hybrid cloud, men hvordan bør DevSecOps implementeres i hybrid cloud environments? 

Når det gjelder DevSecOps er kulturen og samarbeide svært viktig. Noen aspekter ved en god DevSecOps-kultur i hybrid cloud environments inkluderer:

 • Opplæring: Å lære utviklere å kode på en sikker måte.
 • Åpenhet: Eliminere siloer og gi synlighet til Ops tools. 
 • Delte mål: Definere og måle KPIer gjennom hele pipelinen.
 • Sikkerhets automatisering: Automatisering av sikkerhet i hver del av livssyklusen.

Samtidig som kultur er viktig, bør du også sørge for at din hybrid cloud teknologi forenkler DevSecOps så mye som mulig. 

Dette betyr at siden containere og Kubernetes er det som muliggjør mange hybrid clouds i dag, trenger du en sikkerhetsplattform som både beskytter hele Kubernetes-miljøet og gjør DevSecOps enklere.

Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes, vår Kubernetes-native container security solution, integreres med DevOps og sikkerhetsverktøy for å hjelper deg med å redusere trusler og håndheve sikkerhetspolicyer som minimerer operasjonell risiko for applikasjonene dine. 

Et annet Red Hat produkt som kan forenkle en DevSecOps-tilnærming er Red Hat OpenShift Platform Plus, som hjelper deg å samle verktøyene du trenger for å administrere flere clusters i et  hybrid cloud environment.

3. Implementere automatiserings strategi for kontroll og styring

Automatisering hjelper deg med å redusere risikoen forbundet med menneskelige feil, bidrar til å bygge inn sikkerheten fra starten, og tillate alt-som-kode. Med automatisering kan du strømlinjeforme ansvar og styring via:

 • Sporbarhet og repeterbarhet for utføring av oppgaver.
 • Konsekvent konfigurasjon og administrasjon på tvers av multi leverandør miljøer.
 • Automatisert utrulling av policy, systemoppdateringer og brannmurer over hele nettverket.

I en ideell verden vil du hatt et felles automatisering språk for hybrid cloud, et språk som var enkelt for dine DevSecOps-team og nyansatte å lære seg. Å ha et felles automatiserings språk gir et felles grunnlag for forståelse og gjør det enklere for alle IT-teamene å samarbeide.

Med Red Hat Ansible Automation Platform, har du en ledende plattform for  automatisering med moduler, roller og håndbøker til å hjelpe deg med å håndtere sikkerhetstrusler.  

Les mer om hvor enkelt klargjøring av skyinfrastrukturer med Ansible kan være.

Konklusjon 

Uansett hvor langt du har kommet på din hybrid cloud reise er sikkerhet en stor utfordring. Å praktisere  hybrid-cloud security er viktig for å kunne respondere når det dukker opp sårbarhet i programvare.

Uansett om det handler om å sikre data, koble sammen team eller effektivisere kontroll og styring, kan det være utfordrende å bruke hybrid-cloud security på en god og sikker måte, men Red Hat hjelper deg med dette.

Vi har flere eksempler på hvordan Red Hat Openshift Data Foundation, Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes, og Red Hat Ansible Automation Platform kan hjelpe deg med å skape en hybrid cloud med fokus på sikkerhet. 

Lær mer om sikkerhetsutfordringer med hybrid cloud og hva man kan gjøre for å løse disse utfordringene på Security Symposium 2021, nå også tilgjengelig på stream. 


Sobre o autor

Bill Cozens is a recent UNC-Chapel Hill grad interning as an Associate Blog Editor for the Red Hat Blog.

Read full bio
UI_Icon-Red_Hat-Close-A-Black-RGB

Navegue por canal

automation icon

Automação

Últimas novidades em automação de TI para empresas de tecnologia, equipes e ambientes

AI icon

Inteligência artificial

Descubra as atualizações nas plataformas que proporcionam aos clientes executar suas cargas de trabalho de IA em qualquer ambiente

open hybrid cloud icon

Nuvem híbrida aberta

Veja como construímos um futuro mais flexível com a nuvem híbrida

security icon

Segurança

Veja as últimas novidades sobre como reduzimos riscos em ambientes e tecnologias

edge icon

Edge computing

Saiba quais são as atualizações nas plataformas que simplificam as operações na borda

Infrastructure icon

Infraestrutura

Saiba o que há de mais recente na plataforma Linux empresarial líder mundial

application development icon

Aplicações

Conheça nossas soluções desenvolvidas para ajudar você a superar os desafios mais complexos de aplicações

Original series icon

Programas originais

Veja as histórias divertidas de criadores e líderes em tecnologia empresarial