Iniciar sesión / Registrar Cuenta

Som en del av Red Hats arbete och innovation inom IT-branschen pratar vi med många IT-ledare från olika branscher, för att få deras perspektiv på teknik, open source, kultur och mycket mer. Vi begränsar inte våra samtal vill våra kunder! Vi strävar efter att lära oss av ledare i varierande branscher för att förstå deras utmaningar och hur vi bättre kan lösa dessa problem. Utifrån en innovativ open source-modell, ger vi dig en inblick i spännande samtal och observationer från branschledare. Till exempel, Robert Börjesson är en Produktägare på Arbetsförmedlingen och vi pratade nyligen med honom om hans tankar om implementeringen av ny teknologi.

Arbetsförmedlingens nya molntjänster är numera en förutsättning för att myndighetens avdelningar ska kunna samarbeta. Men implementeringen av den nya teknologin skedde inte över en natt och anpassningen har stundtals varit smärtsamt. Det berättar Robert Börjesson, produktägare på Arbetsförmedlingen. 

Robert Börjesson är produktägare för CI/CD DevOps vid Arbetsförmedlingen i Stockholm. Han och hans kollegor ger stöd åt de agila utvecklings-teamen i allt som gäller den automatiserade leveranskedjan och de senaste tre åren har de i samarbete med Red Hat implementerat en helt ny molnbaserad plattform.

– När jag påbörjade arbetet hade jag en klar idé kring vilka förändringar vi behövde göra och det blev snabbt tydligt att Red Hat kunde förse oss med de lösningar och den support vi behövde. De har gjort rätt åtgärder vid rätt tidpunk och lagt ned mycket tid på att förstå oss och våra behov. Det har varit som att att gå till doktorn. Får man förtroende för sin läkare kan man vara helt ärlig, ja då får man också den allra bästa medicinen. Så har vårt samarbete med Red Hat sett ut. 

Robert Börjesson har arbetat med IT på Arbetsförmedlingen sedan 2013 och fått långtgående inblick i de utmaningar som funnits bland medarbetarna. 

– Det har funnits en frustration, framförallt bland programmerarna som upplevde sig sakna förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi hade andra digitala lösningar än de som efterfrågades och det inte sällan kunde utvecklarna och vår infrastrukturavdelning oavsiktligt missförstå varandra. Svaret hittade vi i containerteknologin som abstraherar bort utvecklare från infra i de vanligaste frågorna. 

Den nya teknologin möjliggör att olika avdelningar och deras behov kan mötas utan konflikt. Men förändringarna skedde inte över en natt och har inte varit friktionsfritt.

– Implementeringen har gjort extremt ont på många sätt. Jag överraskades över hur svår förflyttningen upplevdes, speciellt med tanke på att den ursprungliga idén kom från våra utvecklingsteam. Såväl individers som grupperingars och avdelningars självbild har rubbats och förändringarna har väckt frågor kring varför man finns och vad man förväntas göra. Allas arbete har förändrats på en grundläggande nivå och en mängd nya moderna processer har ersatt de gamla. 

En av nycklarna för att framgångsrikt implementera förändringarna har varit att få alla att förstår varför och få svar på frågan "what’s in it for me". 

– Vi har infört en sak i taget, i minsta möjliga enheter. I första steget var det en anorektiskt liten del av miljön som implementerades. På så sätt kunde vi påvisa hur värdefullt det var för några utvalda team. Därefter skalade vi upp de lokala molnlösningar som Red Hat byggt och kunde få med fler team på resan. Det tredje steget, där vi är just nu, är att flytta över fler team och deras befintliga system och virtuella servrar till den nya containermiljön. 

Idag är majoriteten av Arbetsförmedlingens utvecklingsteam på väg till den nya plattformen och det finns en stor förståelse mellan utvecklingsteam och CI/CD DevOps-teamet. 

– Idag vet vi att vi har lyckats, de team som kommit över är väldigt nöjda med friheten och de nya möjligheter som Red Hats lösningar bidragit till. Produktägare har fått en förståelse på gruppnivå och alla inblandade upplever att den nya miljön är enklare att hantera.

Råd till organisationer som behöver göra samma resa?

– Tveka inte! Om du tvekar förlorar du tid som ni inte har. Agera och gör det fort. Under processens gång bör du kontrollera och mäta resultaten och förstå utmaningarna. Utmaningarna kommer från håll du inte är förberedd på, men lägg inte kraft på att försöka förutse det, utan parera dem när de kommer. 

Missa inte årets främsta händelse i open source-communityn - Red Hat Forum Virtual Experience Nordic & Baltic track! Välj ut sessioner med några av världens främsta open source-experter och Red Hat-kunder eller se hela sändningen live den 3 november 2020. Anmäl dig här!