Iniciar sesión / Registrar Cuenta

Som en del av Red Hats arbeid og innovasjon i IT-bransjen snakker vi med mange IT-ledere fra forskjellige bransjer, for å få deres perspektiv på teknologi, åpen kildekode, kultur og mye annet. Vi begrenser ikke samtalene kun til våre kunder, men forsøker hele tiden å lære av ledere i ulike bransjer. Dette gjør vi for å forstå deres utfordringene og hvordan vi kan løse deres problemer på en bedre og enklere måte. Basert på en innovativ åpen kildekode modell, gir vi deg innblikk i spennende samtaler og observasjoner fra ledere i ulike bransjer. For eksempel Robert Börjesson er Produkteier ved Arbetsförmedlingen (Sveriges svar på NAV) og vi har nylig snakket med ham om hans tanker om implementeringen av nye teknologier. 

Nye skytjenester hos Arbetsförmedlingen (Sveriges svar på NAV) har blitt en forutsetning for samarbeid mellom etatens avdelinger. Men implementeringen av den nye teknologien skjedde ikke over natten. Det har tatt tid og vært svært utfordrende, forteller Robert Börjesson, produkteier ved Arbetsförmedlingen. 

Robert Börjesson er produkteier for CI / CD DevOps hos Arbetsförmedlingen (Sveriges svar på NAV) i Stockholm. Börjesson og hans kolleger er fornøyde med utviklingsteamets arbeid med automatisering av prosesser i forsyningskjeden. De siste tre årene har etaten jobbet tett med Red Hat for å implementere en helt ny skybasert plattform. 

– Når jeg startet arbeidet hadde jeg en klar idé om hvilke forandringer vi måtte gjøre. Det ble raskt klart at Red Hat kunne tilby oss løsningene og den hjelpen vi trengte. De gjennomførte de riktige tiltakene, på riktig tidspunkt, og brukt mye tid på å forstå våre behov. Det kan sammenlignes med å gå til legen. Om man er helt ærlig, får man den beste medisinen. Slik har vårt samarbeid med Red Hat vært. 

Robert Börjesson har jobbet med IT ved Arbetsförmedlingen siden 2013. Han har fått god innsikt i utfordringene ansatte har opplevd i etaten. 

– Det har vært frustrasjon, spesielt blant programmererne som følte at de manglet forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb. Vi brukte andre digitale løsninger enn de som ble forespurt. Ofte var det misforståelser mellom utviklerne og infrastrukturavdelingen. Vi fant svaret i containerteknologi. 

Den nye teknologien gjør det mulig å møte avdelingene og deres ulike behov, uten konflikter. Men overgangen skjedde ikke over natten, og prosessen har vært vanskelig. 

Implementeringen har vært ekstremt utfordrende på mange måter. Jeg er overrasket over at endringer kan oppleves så vanskelige, spesielt med tanke på at ideen kom fra vårt utviklingsteam. Det har påvirket selvbildet til enkeltpersoner, grupper og avdelinger. Endringene har reist spørsmål om hva det forventes at man skal gjøre, og frykt for å bli overflødig. Jobben til alle våre ansatte ble endret på et grunnleggende nivå, og en rekke nye moderne prosesser har erstattet de gamle.

En av nøklene til å lykkes med implementeringen, har vært å få ansatte til å forstå hvorfor vi må gjøre dette. Alle må få svar på spørsmålet "what’s in it for me?". 

– Vi har introdusert en ting av gangen, i minst mulig enheter. I første del av arbeidet ble en veldig liten del av miljøet implementert. På denne måten kunne vi vise hvor verdifull denne implementeringen var for den utvalgte enheten. Så skalerte vi opp de lokale skyløsningene som Red Hat hadde laget. Det gjorde at vi kunne la flere enheter ta del av implementeringen. Nå flytter vi flere enheter og deres eksisterende systemer og virtuelle servere til det nye containermiljøet. Dette er det tredje trinnet i prosessen. 

I dag er et flertall av Arbetsförmedlingens utviklingsteam i gang med å ta i bruk den nye plattformen. Det er god forståelse og et godt samarbeid mellom utviklingsteamet og CI / CD DevOps-teamet.

– I dag vet vi at vi har lykkes, enhetene som har tatt i bruk de nye løsningene er veldig fornøyde med friheten og de nye mulighetene som Red Hat har bidratt til. Produkteiere har fått forståelse på gruppenivå, og alle involverte føler at det nye miljøet er lettere å administrere.

Råd til organisasjoner som skal gjennom samme prosess

– Ikke utsett dette! Hvis du tviler, mister du tid du ikke har. Handle og gjør det raskt. I løpet av prosessen bør du kontrollere og måle resultatene, og forsøke å forstå utfordringene som dukker opp. Utfordringer kan komme fra kanter du ikke er forberedt på, men bruk ikke tid på å prøve å forutse dette, ta utfordringene når de komme. 

Gå ikke glip af årets vigtigste begivenhed i Open Source communitiet  -  Red Hat Forum virtuel experience Nordic & Baltic track. Vælg sessions med nogle af verdens førende Open Source eksperter og Red Hat kunder eller se hele begivenheden live den 3. November 2020 tilmeld dig her.