Abonnez-vous au flux

Han inledde sin IT-karriär för över 20 år sedan med att installera modem som supporttekniker hos en internetleverantör. Idag är Nima Ashaier CIO på Poolia och Uniflex där han dagligdags fungerar som en brygga mellan bolagets tech-avdelning och ledningsgrupp: “Jag får en annan trovärdighet eftersom jag förstår och kan tala båda språken”, säger han.

Nima Ashaier

Som CIO är man alltid i händelsernas centrum. Med teknik som ständigt utvecklas blir också kraven på olika typer av informationsflöden högre. Efter IT-kraschen runt millennieskiftet valde Nima att förkovra sig i projektledning och försäljning parallellt med studier på Uppsala universitet - något som i kombination med hans brinnande IT-intresse banade vägen för en karriär på Uniflex. 2018 skedde en fusion mellan Uniflex och Poolia, det var också samma år som Nima tillträdde rollen som CIO. Det innebar att han snabbt fick sätta sig in i allt vad en sammanslagning mellan två bolag innebär:

- Uniflex och Poolia verkade inom samma bransch, men hade två helt olika inriktningar. Min första utmaning handlade om att ta fram en tydlig kravspecifikation, dels på grund av olikheterna mellan bolagen. Sen finns det en utmaning i att teknikerna och ledningsgruppen pratar helt olika språk. Mitt ansvar ligger i att se till att de kan förstå varandra.

Förutom att jobba med att reducera olika informationsglapp som kan uppstå är det också viktigt att som CIO hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen. Nima brinner för teknik och gör vad han kan för att hålla sig uppdaterad. I botten finns en strävan efter att alltid lära sig nya saker, och han märker att beteenden hos personalen förändras i takt med den tekniska utvecklingen: 

- Framförallt så förväntar sig personalen mycket mer. Man behöver ha en tydlig strategi för att ta ut informationen på rätt sätt. Hos oss satsar vi mycket på till exempel interaktiva utbildningar för att våra medarbetare hela tiden ska känna sig “up to date”.

Open source gör det lätt att felsöka

Hur kan man då säkerställa att man inom organisationen håller rätt utvecklingstempo? Enligt Nima är det viktigt att vara lyhörd för att kunna fånga upp beteenden och potentiella problem som kan dyka upp: 

- Man måste lära känna sina kunder. IT är en drivkraft, men kan också bli en motståndskraft om du inte jobbar med det på rätt sätt. Det gäller att veta vad man behöver, och för att veta det måste man lära känna sina kunder. Om tempot är bra eller inte säkerställs genom att jobba med uppföljning på daglig basis.

Nima ser med tillförsikt fram emot en utveckling där vi kan förvänta oss samma prestanda i mobilen som på kontoret. Han tror starkt på att 5G-nätet och WiFi 6 kommer att göra oss ännu mer mobila:

- Tänk dig att du har samma kraft på fickan som på din arbetsplats. Även AI och machine learning kommer att påverka oss mer, fast kanske snarare indirekt. Jag tror även att teknologi som idag är dyr kommer att göras mer tillgänglig och paketeras på ett sätt som gör den både säkrare och billigare. Titta på Linux som exempel. Det var inte direkt gjort för “daglig användning”, utan vände sig till personer med ett starkt teknikintresse. Idag hittar du Linux teknologi i allt från bilar till TV-apparater. När man jobbar med open source kan man dessutom göra ganska stora förändringar med små resurser, och det är enkelt att felsöka med öppen källkod.


UI_Icon-Red_Hat-Close-A-Black-RGB

Parcourir par canal

automation icon

Automatisation

Les dernières nouveautés en matière d'automatisation informatique pour les technologies, les équipes et les environnements

AI icon

Intelligence artificielle

Actualité sur les plateformes qui permettent aux clients d'exécuter des charges de travail d'IA sur tout type d'environnement

open hybrid cloud icon

Cloud hybride ouvert

Découvrez comment créer un avenir flexible grâce au cloud hybride

security icon

Sécurité

Les dernières actualités sur la façon dont nous réduisons les risques dans tous les environnements et technologies

edge icon

Edge computing

Actualité sur les plateformes qui simplifient les opérations en périphérie

Infrastructure icon

Infrastructure

Les dernières nouveautés sur la plateforme Linux d'entreprise leader au monde

application development icon

Applications

À l’intérieur de nos solutions aux défis d’application les plus difficiles

Original series icon

Programmes originaux

Histoires passionnantes de créateurs et de leaders de technologies d'entreprise