Enkelt sagt er “edge computing” databehandling som skjer hos eller i nærheten av enten brukeren eller kilden til dataene som behandles, for eksempel en enhet eller en sensor.

Når databehandlingstjenestene plasseres nærmere disse stedene, får brukerne raskere, mer driftssikre tjenester, og bedriftene drar nytte av fleksibiliteten og agiliteten i den åpne hybridskyen.

Utfordringer ved edge computing

Når antall enheter og tjenester i nærheten av den faktiske kilden hele tiden øker, blir det imidlertid stadig mer å administrere utenfor det tradisjonelle driftsmiljøet. Plattformene strekker seg langt utenfor datasenteret, det blir stadig flere enheter fordelt på stadig større områder, og on-demand-applikasjoner og -tjenester kjøres på helt ulike og avsidesliggende steder.

Det fremvoksende IT-landskapet medfører nye utfordringer for bedriftene, blant annet når det gjelder å:

 • forsikre seg om at de har den nødvendige ekspertisen for å utvikle en infrastruktur tilpasset edge-teknologiens krav
 • sørge for rutiner som kan ta høyde for minimal menneskelig interaksjon på en tryggere og sikrere måte
 • skalere effektivt på edge med stadig flere enheter og endepunkter å ta hensyn til.

Det er selvsagt store utfordringer som må løses, men mange av dem kan overvinnes med edge-automasjon.

[Relatert lesning: Top considerations for building a modern edge infrastructure]

Fordeler ved edge-automasjon

Ved å automatisere driften på edge kan man redusere mye av kompleksiteten som oppstår ved utvidelser av hybridsky-infrastrukturen, slik at det blir enklere å utnytte fordelene ved edge computing.

Edge-automasjon kan hjelpe bedriften med å:

 • øke skalerbarheten ved å bruke konfigurasjoner mer konsekvent i hele infrastrukturen og administrere kantenhetene mer effektivt
 • styrke agiliteten gjennom tilpasninger til endrede kundebehov og ved å bruke edge-ressursene bare når det er nødvendig
 • fokusere på sikkerhet og trygghet ved fjerndrift ved å kjøre oppdateringer, patcher og nødvendig vedlikehold automatisk uten å måtte sende ut en tekniker
 • redusere nedetiden ved å forenkle nettverksadministrasjonen og redusere risikoen for menneskelige feil
 • forbedre effektiviteten ved å øke ytelsen med automatiske analyser, overvåkning og varsling.

7 eksempler på edge-automasjon

Her er noen bransje spesifikke caser og eksempler som illustrerer verdien av edge-automasjon.

1. Transportbransjen

Ved å automatisere komplekse manuelle konfigurasjon prosesser for ulike enheter kan transportselskapene effektivt installere oppdateringer av programvare og applikasjoner på tog, fly og andre transportenheter med betydelig mindre menneskelig innsats. Dette kan spare tid og bidra til å eliminere menneskelige feil under konfigurering, slik at man frigjør arbeidskraft til mer strategiske, innovative og verdiskapende prosjekter.

Automatisk installasjon og administrasjon av enhetene er generelt tryggere og mer driftssikkert enn å gjøre dette manuelt.

2. Detaljhandelen

Å etablere en ny butikk og lansere de digitale tjenestene på nettet kan være en kompleks oppgave som innebærer konfigurering av nettverksenheter, gjennomgang av konfigurasjonene og å sette opp databehandling ressurser i hele butikken.  Og når butikken er på plass og åpen for offentligheten, endres IT-fokuset fra hurtighet og skalerbarhet til ensartethet og pålitelighet.

Edge-automasjon gir detaljforhandlerne mulighet til å sette opp og vedlikeholde nye enheter raskere og mer enhetlig, samtidig som det reduserer de menneskelige feilene ved konfigurering og oppdatering.

3. Industry 4.0

I alt fra olje- og gass raffinerier til smarte fabrikker til forsyningskjeder sørger Industry 4.0 for at teknologi som tingenes internett (IoT), skytjenester, analyser og kunstig intelligens / maskinlæring (AI/ML) integreres i produksjonsanlegg og i hele organisasjonen.

Et eksempel på hva edge-automasjon i Industry 4.0 kan tilføre, finnes på produksjons gulvet. Støttet av visualisering algoritmer kan edge-automasjon bidra til å avdekke mangler i de produserte komponentene på samlebåndet. Det kan også bidra til tryggere produksjon ved å avdekke og varsle om farlige forhold eller ulovlige handlinger.

[Relatert lesning: Automating the last mile: Ensuring consistency and scalability at the edge]

4. Telekommunikasjon, medier og underholdning

Edge-automasjon kan ha en rekke fordeler for tjenesteleverandørene og bety klare forbedringer i kundeopplevelsen.

Edge-automasjon kan for eksempel omgjøre dataen som produseres i kantenhetene, til verdifulle innsikter som kan brukes til å gi kundene en bedre opplevelse, for eksempel ved å løse tilkoblingsproblemer automatisk.

Levering av nye tjenester kan også strømlinjeformes med edge-automasjon. Tjenesteleverandørene kan sende kunden en enhet enten hjemme eller på kontoret som kunden ganske enkelt kan plugge inn og bruke, uten hjelp av tekniker. Å automatisere tjenesteleveransen gir ikke bare en bedre kundeopplevelse, det skaper en mer effektiv prosess for nettverks vedlikehold, noe som potensielt kan redusere kostnadene.

5. Økonomiske tjenester og forsikring

Kundene krever mer personlig tilpassede økonomiske tjenester og verktøy som de har tilgang til praktisk talt overalt, også fra egen mobil.

Hvis en bank for eksempel lanserer et selvbetjenings verktøy for å hjelpe kundene med å finne det riktige tilbudet – som en ny forsikringsavtale, et lån eller et kredittkort – kan edge-automatisering hjelpe banken med å skalere den nye tjenesten og samtidig oppfylle bransjens strenge sikkerhetsstandarder uten at det går på bekostning av kundeopplevelsen.  

Edge-automasjon kan gjøre det enklere å tilby den hastigheten og tilgjengeligheten kundene ønsker, med den påliteligheten og skalerbarheten leverandørene av finanstjenestene trenger.

6. Smarte byer

For å kunne levere bedre og samtidig mer effektive tjenester tar mange kommuner i bruk edge-teknologi som IoT og AI/ML for å overvåke og respondere på problemer knyttet til offentlig sikkerhet, innbyggertilfredshet og bærekraft.

De første smartby-prosjektene var begrenset av datidens teknologi, men utrullingen av 5G-nettet (og nye kommunikasjonsteknologier vi ennå ikke kjenner) øker ikke bare datahastigheten, men gjør det mulig å koble til flere enheter. For å utnytte mulighetene mer effektivt må smarte byer automatisere databehandlingen hos brukerne, noe som omfatter både datainnsamling, behandling, overvåkning og varsling.

7. Helsesektoren

Helsesektoren har for lengst begynt å bevege seg bort fra sykehus og i retning av løsninger for fjernbehandling, som polikliniske sentre, klinikker og frittstående akuttmottak, og teknologien har blitt utviklet og utvidet for å støtte de nye miljøene. De kliniske beslutningene kan også bli bedre og mer individuelt tilpasset når de baseres på data som genereres i utstyr som pasienten bærer på seg, samt en rekke andre medisinske enheter.

Ved å bruke automasjon, edge computing og analyser kan legene effektivt omgjøre denne strømmen av nye data til verdifulle innsikter som bidrar til bedre utfall for pasienten, samtidig som det gir både økonomisk og driftsmessig verdi.

Red Hat Edge

Moderne compute platforms drevet av Red Hat Edge kan hjelpe organisasjonene med å få forlenge den åpne hybridsky-løsningen helt til kanten. Red Hat Edge representerer Red Hats kollektive arbeid for å integrere edge computing i hele den åpne hybrid skyen. Red Hats store og voksende økosystem av partnere og åpne metoder gir organisasjonene den fleksibiliteten de trenger for å bygge plattformer som kan tilpasse seg raskt skiftende markedsforhold og skape differensierte tilbud.

Red Hat Edge består av en portefølje av programvare med åpen kildekode — blant annet Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Ansible Automation Platform — som kan hjelpe dere med å få på plass en lagvis sikkerhetsløsning for bedre risikostyring lokalt, i skyen og på kanten. 

Ved å ta i bruk Red Hat Edge-teknologien kan kundene bruke Red Hats portefølje av åpne plattformer og deres omfattende partner økosystem for å få på plass fleksible løsninger, slik at de kan:

 • levere en mer sikkerhetsfokusert og skalerbar, moderne infrastruktur hele veien fra kanten til kjernen til skyen
 • løse utfordringene med edge computing og støtte innovativ bruk
 • unngå at forhandleren blir låst og bygge en mer bærekraftig plattform
 • bygge en fleksibel edge-plattform som er i stand til å tilpasse seg skiftende markedskrav
 • tilpasse seg markedets vilkårene og utvikle konkurransedyktige fordeler.

Last ned Automation at the edge: 7 industry use cases and examples