피드 구독

Het spoor, het financiële stelsel, het energienet – vitale infrastructuren worden complexer, met alsmaar meer micro-onderdelen. Dat heeft al snel geleid tot Internet of Things-implementaties (IoT), waarbij de digitale componenten op afstand met een centraal infrastructuurbeheer ‘praten’. Maar IoT-devices zijn eigenlijk nogal dommig: ze hebben zelf geen rekenkracht en zijn dus afhankelijk van een internetverbinding met de ‘centrale’ om data te verwerken. De volgende evolutie van IoT neemt deze beperkingen weg: edge computing. ‘Edge’ betekent kort gezegd dat rekenkracht wordt ingebed in ieder IoT-apparaat – dus letterlijk aan de ‘randen’ van een netwerk. Hiermee kun je verbonden IoT-netwerken slimmer maken dan ooit.

De softwareontwikkelaars bij IT22 doen dit voor warmtenetten. Met hun softwareplatform monitoren en beheren zij tienduizenden slimme meters die het beheer van deze warmtenetten slimmer, efficiënter en veiliger maken.

Intelligente warmtenetten dankzij edge computing

De slimme meters zijn ontwikkeld door Fortes Energy Systems, een toonaangevende speler in collectieve warmte- en koudesystemen. Deze kastjes fungeren als een soort modem tussen het afleverpunt in de woning en het softwareplatform van IT22. Ze bevatten sensoren om tal van datapunten te meten én hebben de benodigde rekenkracht om zelf diagnostiek te kunnen draaien. Het platform van IT22 brengt al deze data bij elkaar op één plek, zodat de meters centraal kunnen worden uitgelezen en aangestuurd.

“De diagnostische mogelijkheden bieden overduidelijke efficiëntievoordelen”, vertelt Kevin Kannegieter, CTO bij IT22. “Stel dat een huishouden problemen heeft met de verwarming. Normaliter moet een monteur langskomen om te kijken wat er mis is. Als er een component beschadigd is, is de kans groot dat de monteur deze niet bij zich heeft. Dan zijn er al twee ritjes nodig om een defect te verhelpen. Met de edge-oplossing die we hebben ontwikkeld met Fortes, kun je al precies uitlezen wat er mis is voordat de monteur op pad gaat. Bovendien heb je op het platform ook direct toegang tot alle technische tekeningen en informatie ter voorbereiding. Een monteur hoeft dus alleen maar de juiste component mee te nemen en op locatie te vervangen.” Het kan ook zijn dat een monteur helemaal niet op pad hoeft: “We kunnen heel veel op afstand testen. Als een klant de kraan openzet, kun je bijvoorbeeld testen of het een sensorprobleem is of dat er een probleem is met de warmteflow.”

Naast onderhoud, versimpelt het platform het beheer van warmtenetten in het algemeen. Zo zijn warmteleveranciers beter in staat om leveringsovereenkomsten voor bepaalde temperaturen na te leven, en wordt de facturatie versimpeld omdat ze het verbruik automatisch kunnen verwerken. “Het platform biedt bovendien proactieve notificaties, zodat beheerders op ieder moment weten wat de status is van alle meters in hun portfolio.”

Open en gestandaardiseerde technologie

Het platform is in razendsnel tempo ontwikkeld. “We hebben de software in anderhalf jaar met een team van slechts vijf man van de grond af opgebouwd”, zegt Kannegieter. “Bij dit soort trajecten is dat best een topprestatie te noemen.” Kannegieter verklaart zijn snelheid door hun lean-and-mean werkwijze. “Grote infrastructuurbeheerders zijn doorgaans logger, met veel tragere processen. Wij zijn meer een speedboot die tussen die olietankers doorvaart.”

Er is nadrukkelijk gekozen voor zakelijke open source-oplossingen van Red Hat. “Je weet met open source-software altijd precies hoe het werkt”, zegt Kannegieter. “Bovendien kun je terugvallen op een grote en innovatieve community waar je mee kunt sparren en die de software doorontwikkelt. Red Hat is in de community een gevestigde naam. Dat biedt vertrouwen in de veiligheid en continuïteit van de softwareontwikkeling. Bovendien bieden Red Hat-oplossingen ingebakken functionaliteit die je anders zelf zou moeten opzetten, waardoor we sneller kunnen werken.”

Het platform van IT22 bevat meerdere Red Hat-componenten, maar is primair gebouwd op Red Hat OpenShift. OpenShift is een uitgebreid platform waarmee ontwikkelaars eenvoudig en snel nieuwe applicaties kunnen bouwen, uitrollen en beheren zonder zich zorgen te hoeven maken over onderliggende technische complexiteit.

Veiligheid is essentieel in edge-netwerken. Met duizenden verbonden apparaten stijgt ook het aantal inbraakmogelijkheden. “Om de beveiliging van het netwerk te borgen, hebben we twee omgevingen opgezet”, legt Kannegieter uit. “De ene omgeving bevat alle aangesloten edge-apparaten, de andere het centrale platform. Zo kunnen we al het dataverkeer goed in de gaten houden en zijn we beter in staat beveiligingslekken te voorkomen. Verbindingen met derden verzorgen we puur via beheersbare API-koppelingen die beperken wat mogelijk is via zo’n verbinding.”

De twee netwerkomgevingen zijn aan elkaar gekoppeld met behulp van Red Hat Enterprise Linux (RHEL), het besturingssysteem van Red Hat. Waar OpenShift een geavanceerde omgeving biedt voor het efficiënt ontwikkelen, implementeren en beheren van moderne applicaties, biedt RHEL de operationele basis en stabiliteit voor deze applicaties. Daarnaast wordt Red Hat Ansible Automation Platform ingezet om monitoring en beheertaken in de andere componenten te automatiseren.

De keuze voor Red Hat's open source-componenten heeft bijgedragen aan de ontwikkelsnelheid. “Developers vinden het ontzettend leuk om zelf dingen te bouwen,” zegt Kannegieter, “maar proberen daardoor steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Dat zit standaardisatie in de weg en vertraagt de doorlooptijd van projecten. Bovendien kost het ontzettend veel geld om alles helemaal zelf te bouwen.”

De toekomst van infrastructuur is edge

Nu beperkt deze edge-oplossing zich nog tot warmtenetten. Maar Kannegieter ziet potentie voor ieder type infrastructuur, mits ze met gestandaardiseerde communicatieprotocollen werken – zoals MODBUS/M-BUS in het geval van warmtenetten. Dat kan ontzettend veel efficiëntie, veiligheid en kostenbesparingen opleveren voor grote delen van de Nederlandse economie. “Stel dat straks blijkt dat beheerders de helft of zelfs zeventig procent minder monteurs nodig hebben, omdat ze sneller en effectiever kunnen werken. Dat gaat een enorme impact hebben. We kampen immers met een aanhoudend tekort aan technici. Met edge en automatisering kun je ervoor zorgen dat dit tekort er niet toe leidt dat projecten stilvallen.”

Ontdek hier meer over Red Hat's oplossingen op het gebied van edge computing.


UI_Icon-Red_Hat-Close-A-Black-RGB

채널별 검색

automation icon

오토메이션

기술, 팀, 인프라를 위한 IT 자동화 최신 동향

AI icon

인공지능

고객이 어디서나 AI 워크로드를 실행할 수 있도록 지원하는 플랫폼 업데이트

open hybrid cloud icon

오픈 하이브리드 클라우드

하이브리드 클라우드로 더욱 유연한 미래를 구축하는 방법을 알아보세요

security icon

보안

환경과 기술 전반에 걸쳐 리스크를 감소하는 방법에 대한 최신 정보

edge icon

엣지 컴퓨팅

엣지에서의 운영을 단순화하는 플랫폼 업데이트

Infrastructure icon

인프라

세계적으로 인정받은 기업용 Linux 플랫폼에 대한 최신 정보

application development icon

애플리케이션

복잡한 애플리케이션에 대한 솔루션 더 보기

Original series icon

오리지널 쇼

엔터프라이즈 기술 분야의 제작자와 리더가 전하는 흥미로운 스토리