Du kan ikkenå målet, kun ved å trykke på en magisk knapp. Cassandra Cederblad i Red Hat forteller hvorfor det er viktig å få med seg både ledergruppa og organisasjonen på endringsprosessen. 

“Vi vil kjøpe denne teknologien nå med en gang! Hvordan går vi fram?”. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt denne setningen, og hvor mange ganger jeg har anbefalt kunden å vente. 

Ikke alle har kunnskap til å kjøpe den teknologien som kreves for å starte et prosjekt, men mange har det som trengs. Færre kan lede en fremgangsrik forandringsprosess helt alene, uten en sterk og erfaren partner ved sin side. 

Målet kan være å øke digitaliseringen gjennom å effektivisere prosessen og produksjonen, med hjelp av nye, moderne applikasjoner. Men mange går glipp av det som skjer på veien, mellom punkt A og punkt B: selve reisen! Dessverre kan man ikke bare trykke på en magisk knapp og transportere seg til målet.

Det er en endringsprosess for teknikk og harde verdier, men også for bedriftens ansatte. Det kan være utfordrende for en person å sette seg inn i nye prosesser, eller en ny kultur, hvis personen ikke er motivert. Bedrifter som ikke har fått med seg alle ansatte på endringsprosessen, bruker oftest lengre tid på nye IT-prosjekt. 

Direktør, CIO, CTO - samle ledelsen

På arrangementet Red Hat Forum år 2019, ba en av foredragsholderne alle i salen om å reise seg opp, og bytte plass med en annen. Så fortsatte forelesningen i ti minutter, før foreleseren spurte “hvem ble irritert da jeg ba dere om å bytte plass?”. Nesten alle i salen rakk hånden i været. Hvis vi blir så frustrerte bare av å bytte plass, hvordan kan vi da forvente at endringer av system, arbeidsmetoder og prosesser skal være enkelt?

En endringsprosess krever et sterkt lederskap. Som direktør, CIO eller CTO må du bygge tillit for å få igjennom prosessen. Det gjelder både i ledergruppen og blant de ansatte i bedriften. Start prosessen med å sikre at hele ledergruppen er med på opplegget, og har samme forventninger til prosessen. 

La dine ansatte få tillit til deg, og engasjer deg i dine ansatte. Slik at de blir mer positive til de forandringene du presenterer for dem. 

Ta deres uro, spørsmål og kanskje til å med motvilje på alvor. Ikke undervurder å kommunisere gjennom nøkkelpersoner, som er viktig for å få igjennom endringene. Kommunikasjon er viktig. Hold informasjonsmøter og lag mindre interne grupper, som forsiktig, men bestemt fører organisasjonen gjennom prosjektet.

Finn en trygg co-pilot

Finn en partner som kan hjelpe bedriften hele veien. Fra planlegging til implementering. En partner som skyver bedriften framover, også etter endringsprosessen. Let etter en leverandør som kan åpen kildekode; som holder løpende dialog med 16 millioner utviklere, som utgjør samfunnet for åpen kildekode. 

Når du velger din fremtidige leverandør, bør du vurdere den ut fra tre kriterier: kultur, teknologi og prosesser. Dette er områder som bedriften vil trenge support på, men også det som definerer en god partner.

Finn en leverandør som er motivert og sulten på nye utfordringer. Red Hat lever for å forankre framtiden i nåtiden. Vi følger med på teknologi og prosjekter som vi tror - og vet - at bedrifter vil trenge om tre, fem og ti år. Vi tester teknologien for å sikre at den er trygge og klare for deg, når du er klar for den.


About the author

Cassandra Cederblad er Mid Market Sales Representative i Red Hat. Hun har jobbet sju år i IT-bransjen. I løpet av disse årene har hun vært med på den digitale forandringen nordiske bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter har vært gjennom. Med en sterk drivkraft for å skape reell forretningsverdi for sine kunder, og et tydelig fokus på rådgiving, introduserer hun åpen kildekode for nordiske aktører.

Read full bioIcon-Red_Hat-Directional-A-Black-RGB