Account Log in

Jyväskylä University (JAMK) erbjuder sina 8 500 studenter utbildning med hög kvalitet, utvecklad för att möta arbetsmarknadens behov. 

Det är fördelaktigt både för studenter och arbetsmarknaden i regionen att studenternas kunskap och kompetens motsvarar arbetskraven. Cirka 86 procent av studenterna i datavetenskap vid JAMK anställs efter studierna, och JAMK har goda relationer med lokala företag och organisationer. Både JAMK:s fakultet och personal menar att det är viktigt att lyssna till vilka krav som finns på framtida experter. Här visar sig öppen källkod vara på frammarsch.

I Jyväskylä finns många framstående företag och organisationer inom ICT-sektorn. Folkpensions­anstalten, FPA, är bland de största och administrerar välfärdstjänster nationellt, allt från familjeförmåner och studiebidrag till pensioner. Många mjukvaru– och konsultföretag har även valt att etablera sig i Jyväskylä de senaste åren. I takt med den växande arbetsmarknaden söker företagen allt fler talanger med kunskaper inom Red Hats teknologier. 

Hur ska arbetsgivarnas behov mötas?

– Genomförbara idéer uppstår ofta ur ett behov, säger Teemu Pölkki, föreläsare vid JAMK. I vårt fall handlade det om att FPA, som använder teknik från Red Hat sedan tidigare, hade ett växande behov av experter inom Red Hat OpenShift. Kunde de hitta dessa experter vid JAMK? FPA tipsade oss om Red Hat Academy. 

JAMK:s Teemu Pölkki menar att det var en enkel sak att gå med i Red Hat Academy. Utbildningsprogrammets hjälpresurser och tydliga instruktioner under introduktionen gjorde det lätt att starta utbildningssamarbetet. Det var också tydligt vad som förväntades av JAMK och vad de skulle få när de gick med i Red Hat Academy.

Avsikten är att främja framtida samarbeten med företag och att skapa utbildningar som fyller partnerföretagens behov. Målet är att rekrytera fem till tio ekonomi- och ingenjörsstudenter per år till utbildningar som liknar denna.  

De första studenterna har slutfört sina kurser vid Red Hat Academy

Två studenter studenter i datavetenskap vid JAMK, Sasu Salonen och Mika Tonteri, valdes ut eftersom de var starkt motiverade att slutföra utbildningar som erbjöds vid Red Hat Academy. En särskild utbildningsmodul skräddarsyddes till dem. Utbildningen inkluderar även en praktik vid FPA och möjligheten att slutföra en doktorsavhandling där. 

Tillsammans ska de utveckla en REST-baserad applikation utifrån plattformen Red Hat OpenShift. I projektet ansvarar Sasu Salonen för front-end och Mika Tonteri för back-end. Applikationen kommer att tas i drift på plattformen Red Hat OpenShift. Målet är att både Salonen och Tonteri ska fortsätta arbeta vid FPA efter studierna vid Jyväskylä University.

När de fick frågan om vad de tyckte om kursen dök några intressanta ämnen och även tekniska utmaningar upp. Under open source-utbildningen vid Red Hat väcktes Sasu Salonens intresse särskilt för Java EE. Medan Mika Tonteri, som slutförde spåret till systemadministratör, fann kunskaperna i DevOps mest användbara inför framtiden. Båda studenterna tyckte att några av de virtuella miljöerna var utmanande, men när de fördjupade sig mer så lärde de sig snart hur de skulle hantera dem.  

Mika Tonteri, Teemu Pölkki,  Sasu Salonen

Mer information om Red Hat Academy hittar du på: Red Hat Academy.

Se alla blogginlägg på svenska/finska/danska/norska här.


About the author

Leila Heijola is a Program Marketing Manager based in Finland.
Read full bio
Red Hat logo LinkedInYouTubeFacebookTwitter

Products

Tools

Try, buy, sell

Communicate

About Red Hat

We’re the world’s leading provider of enterprise open source solutions—including Linux, cloud, container, and Kubernetes. We deliver hardened solutions that make it easier for enterprises to work across platforms and environments, from the core datacenter to the network edge.

Subscribe to our newsletter, Red Hat Shares

Sign up now

Select a language

© 2022 Red Hat, Inc. Red Hat Summit