NASZ MODEL PROGRAMOWANIA

W jaki sposób najlepsze pomysły są dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw

Jump to section

OTWARTE INNOWACJE

Tworzenie lepszych technologii za pomocą oprogramowania open source

Innowacje nie dokonują się przez przypadek. Są wynikiem sprawdzonego procesu. Model programistyczny Red Hat® zaczyna się w społeczności open source liczącej tysiące członków, a kończy na gotowych produktach, które są sprawdzone, przetestowane i godne zaufania.

OD SPOŁECZNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORSTWA

Budujemy rozwiązania open source dla przedsiębiorstw

development model

Otwarty model programowania łączy inżynierów Red Hat ze społecznościami open source. Członkowie społeczności współpracują ze sobą nad identyfikowaniem i rozwijaniem najlepszych pomysłów, a my wspieramy ich poprzez pomoc w budowie kodu i tworzenie produktów na podstawie projektów oddolnych.

development model

Uczestniczymy w pracach wielu społeczności open source, budując i doskonaląc technologie, które składają się na obecne środowiska informatyczne. Tworzymy otwarte rozwiązania dla przedsiębiorstw — od systemu operacyjnego aż do automatyzacji, oprogramowania warstwy pośredniej i kontenerów.

BEZPIECZEŃSTWO

Więcej par oczu, większe bezpieczeństwo

Model programowania „od społeczności open source do przedsiębiorstwa" często owocuje bardziej bezpiecznym oprogramowaniem. Dlaczego? Ponieważ gdy każdy ma dostęp do kodu, luki w zabezpieczeniach mogą być wykrywane i usuwane o wiele szybciej. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, Red Hat dodatkowo testuje i udoskonala oprogramowanie open source oraz udziela do niego wsparcia, tak aby każdy klient cieszył się spokojem ducha.

sheild icon

KOSZT

Oczywiste — i mniej oczywiste — oszczędności

Oprogramowanie open source jest oparte na dystrybucji open source i nie wymaga opłat licencyjnych, co może przynieść znaczne oszczędności podczas wdrażania rozwiązań. Ponadto skalowalność i wsparcie techniczne zapewniane przez otwarte projekty — w tym te dostępne w naszym modelu subskrypcji — pomagają klientom oszczędzić cenny czas.

hourglass with coins

INNOWACJE

Ochrona projektów open source

Ponieważ naszym zdaniem patenty na oprogramowanie mogą zniechęcać do innowacji, a społeczności open source powinny mieć swobodę tworzenia innowacji bez barier w postaci patentów, opracowaliśmy politykę patentową, która chroni te projekty. Uważamy, że takie podejście obronne przynosi korzyści całej społeczności open source.

lightbulb

DŁUGOWIECZNOŚĆ

Kod, który się nie starzeje

W przeciwieństwie do zastrzeżonych rozwiązań nie istnieje ryzyko, że kod oprogramowania open source nie będzie już kontynuowany. Nawet jeśli dany dostawca przestanie dystrybuować dany program, kod będzie nadal dostępny i będzie można go używać i doskonalić.

screens icon