Account Log in

Kiedy kontenery linuksowe po raz pierwszy pojawiły się jako koncepcja architektury do budowania i pakowania aplikacji, otworzyły one programistom drzwi do zupełnie nowego świata. Szybko pojawiła się platforma zarządzania tym środowiskiem - Kubernetes - co umożliwiło przedsiębiorstwom pełniejsze wykorzystanie możliwości kontenerów poprzez zaspokojenie potrzeby zarządzania środowiskami kontenerowymi w dużej skali. W rezultacie nastąpiła całkowita zmiana w sposobie myślenia o chmurze.

Aby lepiej zrozumieć wpływ kontenerów i Kubernetes na dzisiejszych programistów, na zlecenie Red Hat firma CCS Insight zbadała obecny stan wykorzystania kontenerów – w tym korzyści, wyzwania, popularność i zastosowania technologii kontenerowej. Badanie swoim zasięgiem objęło firmy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (region EMEA). Poniżej przedstawiamy wyniki tych badań, które oparte są na opiniach setek specjalistów IT, zarówno na stanowiskach technicznych, jak i biznesowych. Wszyscy respondenci są zaangażowani w tworzenie, rozwój i wdrażanie kodu aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi.

Aplikacje stają się coraz bardziej złożone, a zapotrzebowanie na szybsze ich tworzenie stale rośnie. Aby lepiej reagować na dzisiejsze szybko zmieniające się potrzeby, przedsiębiorstwa zmieniają sposób projektowania, tworzenia i wdrażania aplikacji, używając architektur chmurowych opartych na kontenerach. Oczekuje się, że ten trend będzie się stale utrzymywać. Według firmy IDC, zajmującej się analizą branży IT, „do 2024 roku 75% przedsiębiorstw będzie traktować priorytetowo sprawność infrastruktury i wydajność operacyjną, co doprowadzi do 5-krotnego wzrostu wykorzystania architektur chmurowych dla podstawowych aplikacji biznesowych". Odzwierciedla to wyniki naszego własnego badania, w którym wdrożenie chmury (33%), skalowalność operacji (30%) i zwiększona produktywność (29%) znalazły się wśród najważniejszych korzyści biznesowych wskazanych przez respondentów w związku z używaniem kontenerów.

W świetle tego nie jest zaskoczeniem, że programowanie oparte na kontenerach zostało uznane za wysoki lub ważny priorytet dla aż 91% respondentów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w rozwój i wdrażanie aplikacji. Spośród tych, którzy uznają programowanie oparte na kontenerach za wysoki lub ważny priorytet, 30% kieruje się potrzebą dostarczania nowych typów usług aplikacyjnych, podczas gdy kolejne 19% zwraca się ku kontenerom jako sposobowi na lepsze wsparcie działów biznesowych w swojej organizacji. Ze względu na szerokie zastosowanie kontenerów w całej branży IT technologia ta stanowi również szansę rozwoju zawodowego dla programistów. 40%  respondentów wskazało na rozwój kariery zawodowej, jako kluczowy czynnik decydujący o korzystaniu z nich.

Kluczowe znaczenie partnerów

Wraz ze wzrostem wykorzystania kontenerów wzrasta także  zapotrzebowanie na funkcje, które wspierają ten wzrost. Platformy takie jak Kubernetes, które pomagają koordynować i automatyzować kontenery oraz zarządzać nimi, są niezbędne, aby umożliwić zastosowanie tej technologii w środowisku korporacyjnym. Respondenci zdają sobie z tego sprawę – 61% przyznaje, że potrzebuje usług koordynacji kontenerów, jednak 19% z nich uważa je za zbyt skomplikowane do samodzielnego wdrożenia. W związku z tym ponad połowa respondentów spodziewa się, że rozwój kontenerów w ich organizacji będzie prowadzony w całości przez zewnętrznego dostawcę usług (24%) lub poprzez połączenie usługodawcy i zasobów wewnętrznych (32%).

Wśród respondentów, którzy są decydentami lub mają wpływ na wybór technologii programowania opartych na kontenerach, użyteczność usług narzędziowych (37%) oraz reputacja i zaufanie (44%) są dwoma głównymi wymaganiami decydującymi o wyborze dostawcy, który będzie wspierać ich cele związane z aplikacjami opartymi na kontenerach. Ci, którzy zachowają równowagę pomiędzy rozwijaniem i angażowaniem personelu wewnętrznego, a współpracą z zewnętrznymi partnerami, powinni być dobrze przygotowani do wykorzystania rosnących możliwości związanych z chmurą. Według IDC „ekosystem firm technologicznych pomagających klientom migrować do środowisk chmurowych, tworzyć innowacje w chmurze i zarządzać ich rozwijającymi się środowiskami chmurowymi umożliwi przedsiębiorstwom dotrzymanie napiętych harmonogramów przejścia do chmury".

W ujęciu ogólnym wykorzystanie kontenerów jest wysokie wśród organizacji reprezentowanych w badaniu: 71% respondentów wskazuje, że aktywnie wykorzystują technologię w jakiejś formie, czy to w szerokiej produkcji (22%), ograniczonej produkcji (26%) lub w projektach pilotażowych (23%).

Kontenery jako najwyższy priorytet w zakresie oprogramowania

Istnieje duże zapotrzebowanie na kontenery, które odzwierciedla dążenie do modernizacji, a także poprawy jakości, wydajności i bezpieczeństwa aplikacji. 46% respondentów, którzy są zaangażowani w tworzenie kodu aplikacji lub wdrażanie usług aplikacyjnych, uznało aplikacje oparte na kontenerach za główny priorytet rozwoju oprogramowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Na kolejnych miejscach znalazły się: poprawa jakości, wydajności i bezpieczeństwa (43%), usprawnienie procesów ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD) (32%), poprawa przenośności (29%) oraz migracja do operacji w chmurze (27%).

Chmura hybrydowa jako kluczowy czynnik zwiększający wykorzystanie kontenerów

34% respondentów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w tworzenie kodu aplikacji lub wdrażanie usług aplikacyjnych i mają bezpośrednie doświadczenie w programowaniu i rozwoju kontenerów, wskazało wsparcie dla hybrydowych operacji IT jako kluczową korzyść rozwojową i operacyjną wynikającą z zastosowania kontenerów. Chmura hybrydowa to codzienność w przedsiębiorstwach pod wieloma względami – infrastruktury, narzędzi i aplikacji. Wymaga ona wieloaspektowej, otwartej platformy i usług pomocniczych zdolnych do ograniczenia wpływu złożoności na produktywność i szybkość działania. Wyniki badania pokazują, że respondenci widzą w kontenerach zarówno korzyści techniczne, jak i biznesowe, które potwierdzają ich rolę w umożliwieniu przenoszenia aplikacji i spójnego modelu wdrażania dla hybrydowych operacji IT. Spośród 524 respondentów 43% z nich stwierdziło, że dominującymi typami aplikacji opartych na kontenerach, które są tworzone i wdrażane w przedsiębiorstwach, są te, które upraszczają integrację i zapewniają spójność wewnętrznych systemów i komponentów.

Nadrzędnym trendem, który dostrzegamy w tym badaniu jest to, że kontenery są czymś więcej niż tylko miłym dodatkiem. Stanowią one ważny element zrównoważonego rozwoju i sukcesu współczesnych przedsiębiorstw. Wraz z rosnącą świadomością korzyści biznesowych, a także możliwości IT, trwa wyścig o wykorzystanie kontenerów w celu uzyskania większej przewagi nad konkurencją. Nasze dane wskazują również na wiele dodatkowych korzyści.

Metodologia

Red Hat zlecił firmie CCS Insight przeprowadzenie ankiety wśród specjalistów IT pełniących zarówno funkcje techniczne, jak i biznesowe w przedsiębiorstwach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Badanie zostało zakończone w marcu 2021 roku i przeprowadzone online oraz telefonicznie. W badaniu wzięły udział pięćset siedemdziesiąt cztery (574) osoby. Respondenci nie byli zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie.


About the author

Markus Eisele is a Developer Adoption Program Lead in EMEA at Red Hat. He is also a JavaTM Champion, former Java EE Expert Group member, founder of German JavaLand and a speaker at Java conferences around the world.

Read full bio
Red Hat logo LinkedInYouTubeFacebookTwitter

Products

Tools

Try, buy, sell

Communicate

About Red Hat

We’re the world’s leading provider of enterprise open source solutions—including Linux, cloud, container, and Kubernetes. We deliver hardened solutions that make it easier for enterprises to work across platforms and environments, from the core datacenter to the network edge.

Subscribe to our newsletter, Red Hat Shares

Sign up now

Select a language

© 2022 Red Hat, Inc. Red Hat Summit