フィードを購読する

Edge computing eli reunalaskenta on tiedon käsittelyä, joka tapahtuu datan keräyspisteessä tai sen lähellä.

Sijoittamalla laskentapalvelut lähelle, käyttäjät hyötyvät nopeammista ja luotettavimmista palveluista ja yritykset hyötyvät avoimen hybridipilven joustavuudesta ja ketteryydestä.

Reunalaskennan haasteet

Laitteiden ja palveluiden räjähdysmäisesti kasvanut määrä lisää perinteisen toimintaympäristön ulkopuolella hallinnoitavan datan määrää. Alustoja laajennetaan datakeskusten ulkopuolelle, laitteiden määrä moninkertaistuu ja käyttöalueet laajenevat, ja on-demand-sovellukset ja -palvelut toimivat mitä moninaisimmissa ja etäisimmissä sijainneissa.

Kehittyvä IT-ympäristö luo yrityksille uusia haasteita:

 • Organisaatioiden on varmistettava, että niillä on riittävät taidot kehittyvien edge-infrastruktuurien vaatimusten huomioimiseksi.
 • Organisaatioiden on rakennettava valmiuksia, joilla asioihin voidaan reagoida turvallisesti ja luotettavasti minimaalisella inhimillisellä työpanoksella.
 • On  varmistettava tehokas skaalaus niin, että laitteiden ja päätepisteiden jatkuvasti lisääntyvä määrä otetaan huomioon.

[Lue myös: Top considerations for building a modern edge infrastructure]

Edge-automaation hyödyt

Edge-toimintojen automatisointi voi vähentää monimutkaisuutta, joka liittyy hybridipilvi-infrastruktuurin laajentamiseen. Näin reunalaskennasta saatava hyöty paranee.

Edge-automaatio auttaa :

 • Lisäämään skaalautuvuutta – määrityksiä voidaan käyttää säännönmukaisemmin koko infrastruktuurissa ja edge-laitteita voidaan hallita tehokkaammin.
 • Tehostamaan ketteryyttä – mukautuminen muuttuviin asiakastarpeisiin ja reunaresurssien käyttö vain tarvittaessa.
 • Keskittymään etätoimintojen turvallisuuteen – päivitykset, korjaustiedostot ja vaaditut huollot voidaan suorittaa automaattisesti niin, että teknistä asiantuntijaa ei tarvitse lähettää paikan päälle.
 • Vähentämään häiriöaikaa – verkonhallinta yksinkertaistuu ja  inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee.
 • Parantaa tehokkuutta – suorituskyky paranee automaattisen analyysin, tarkkailun ja hälytysten avulla.

7 esimerkkiä edge-automaatiosta

Seuraavassa esittelemme muutami aedge-automaation käyttötapauksia teollisuudesta:

1. Liikenne ja kuljetuspalvelut

Kun monimutkaiset manuaaliset laitemääritykset automatisoidaan, kuljetusyritykset voivat hyödyntää ohjelmisto- ja sovelluspäivitykset tehokkaasti junissa, lentokoneissa ja muissa ajoneuvoissa merkittävästi pienemmällä inhimillisellä työpanoksella. Näin voidaan säästää aikaa ja eliminoida manuaalisesta määrityksestä johtuvat virheet samalla, kun tiimit voivat keskittyä strategisimpiin, innovatiivisempiin ja tärkeämpiin projekteihin.

Manuaaliseen lähestymistapaan verrattuna laitteiden automaattinen asennus ja hallinta on useimmiten turvallisempaa ja luotettavampaa.

2. Vähittäiskauppa

Uuden myymälän perustaminen ja digitaalisten palveluiden saaminen verkkoon voi olla monimutkainen prosessi, johon kuuluvat verkkolaitteiden määrittämisen hallinta, määrityksen auditointi ja laskentaresurssien asennus koko myymälään. Kun myymälä on valmis ja avattu yleisölle, IT:n huomio kiinnittyy nopeuden ja skaalauksen sijaan yhdenmukaisuuteen ja luotettavuuteen.

Edge-automaation avulla myymälät voivat ottaa käyttöön ja hallita uusia laitteita nopeammin ja yhdenmukaisemmin ja vähentää samalla manuaalisia määritys- ja päivitysvirheitä.

3. Teollisuus 4.0

Öljy- ja kaasujalostamoista älytehtaisiin ja toimitusketjuun teollisuus 4.0 mahdollistaa teknologiaintegraatiota, joissa esineiden internet (IoT), pilvilaskenta, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen (AI/ML) otetaan osaksi teollisia valmistuslaitoksia ja toimintoja.

Edge-automaatio tuo lisäarvoa esimerkiksi valmistavan teollisuuden teollisuus 4.0 -sovelluksiin. Visualisointialgoritmien avulla edge-automaatio voi auttaa havaitsemaan valmistettujen komponenttien virheet kokoonpanolinjalla. Se voi myös parantaa tehdastoimintojen turvallisuutta tunnistamalla vaaralliset olosuhteet tai kielletyt toimet ja hälyttämällä niistä.

[Lue myös: Automating the last mile: Ensuring consistency and scalability at the edge]

4. Tietoliikenne, media ja viihde

Edge-automaation hyödyt palveluntarjoajille ovat moninaiset, ja yksi niistä on asiakaskokemuksen selkeä parantuminen.

Edge-automaatio voi muuttaa edgelaitteiden tuottaman datan arvokkaaksi tiedoksi, jonka avulla voidaan parantaa asiakaskokemusta esimerkiksi ratkaisemalla yhteysongelmat automaattisesti.

Uusien palveluiden toimittamista on mahdollista tehostaa edge-automaatiolla. Palveluntuottaja voivat lähettää asiakkaan kotiin tai toimistolle laitteen, jonka hän kytkee kiinni ja ottaa käyttöön niin, että paikalle ei tarvitse lähettää teknistä asiantuntijaa. Palvelutoimituksen automatisointi parantaa asiakaskokemusta, luo tehokkaamman verkonhallintaprosessin ja mahdollisia kustannussäästöt.

5. Pankki- ja vakuutusalan palvelut Asiakkaat vaativat yhä henkilökohtaisempia pankki- ja vakuutussalan palveluja ja työkaluja, joihin pääsee käsiksi missä vain, myös mobiililaitteilla.

Jos pankki julkaisee itsepalveluratkaisun, joka auttaa asiakkaita löytämään oikean tuotteen, kuten uuden vakuutuspaketin, asuntolainan tai luottokortin, edge-automaatio voi auttaa pankkia skaalaamaan uuden palvelun ja takaa samalla automaattisesti, että se täyttää alan tarkat turvallisuusstandardit asiakaskokemusta heikentämättä. 

Edge-automaatio voi auttaa tarjoamaan asiakkaiden vaatiman nopeuden ja saatavuuden sillä luotettavuudella ja skaalautuvuudella, jota talousalan palveluntarjoajat tarvitsevat.

6. Älykaupungit

Palvelujen parantamiseksi ja tehostamiseksi monet kunnat ottavat käyttöön reunateknologioita, kuten IoT:n ja AI:n/ML:n, joiden avulla ne voivat seurata yleiseen turvallisuuteen, asukastyytyväisyyteen ja ympäristön kestävyyteen liittyviä haasteita ja vastata niihin.

Varhaisten älykaupunkihankkeiden rajoitteena oli sen ajan teknologia, mutta 5G-verkkojen (ja tulevien tietoliikenneteknologioiden) käyttöönotto lisää tiedonsiirtonopeuksia ja mahdollistaa yhä suurempien laitemäärien yhdistämisen. Jotta valmiudet voidaan skaalata tehokkaammin, älykaupunkien on automatisoitava reunatoiminnot, kuten datan keruu, käsittely, seuranta ja hälytykset.

7. Terveydenhuolto

Terveydenhuolto on jo kauan sitten alkanut siirtyä sairaaloista kohti etähoitovaihtoehtoja, kuten avohoitokeskuksia, klinikoita ja itsenäisiä päivystyspoliklinikoita, ja uudet teknologiat ovat kehittyneet ja levinneet näiden uusien ympäristöjen tueksi on kehitetty ja lisätty uusia teknologioita. Myös kliinistä päätöksentekoa voidaan parantaa ja yksilöllistää puettavien laitteiden ja monien muiden lääkinnällisten laitteiden tuottaman potilastietojen  perusteella.

Automaation, reunalaskennan ja analytiikan avulla lääkärit voivat muuntaa tämän uuden datavirran tehokkaasti arvokkaaksi tiedoksi, joka parantaa hoitotuloksia ja tuottaa sekä taloudellista että toiminnallista lisäarvoa.

Red Hat Edge

Red Hat Edgen tukemat nykyaikaiset laskenta-alustat voivat auttaa organisaatioita laajentamaan avoimia hybridipilviään reunalle. Red Hat Edge edustaa Red Hatin kollektiivista pyrkimystä integroida reunalaskenta kaikkialle avoimeen hybridipilveen. Red Hatin laaja ja kasvava kumppanien ja avointen metodologioiden ekosysteemi tarjoaa organisaatioille joustavuutta niiden rakentaessa alustoja, joilla voidaan vastata nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin ja luoda eriytettyjä ratkaisuvalikoimia.

Red Hat Edge koostuu valikoimasta luotettavia yritystason avoimen lähdekoodin ohjelmistoja – esim. Red Hat Enterprise Linux ja Red Hat Ansible Automation Platform – joiden avulla toteuttaa kerroksittaisia suojausratkaisuja voit riskinhallinnan parantamiseksi paikan päällä, pilvessä ja reunalla. 

Red Hat Edge -teknologioita käyttävät asiakkaat voivat hyödyntää Red Hatin avoimen lähdekoodin alustoja ja laajaa kumppaniekosysteemiä joustavien ratkaisujen luomiseksi seuraaviin tarpeisiin:

 • Entistä turvallisuuslähtöisemmän ja skaalautuvamman nykyaikaisen infrastruktuurin toimittaminen reunalta ytimeen ja pilveen saakka.
 • Reunalaskennan haasteiden ratkaiseminen ja innovatiivisten käyttötapausten tukeminen.
 • Yhden toimittajan loukkuun jäämisen välttäminen ja kestävämmän alustan luominen.
 • Ketterän, markkinoiden vaatimuksiin mukautuvan reuna-alustan luominen.
 • Mukautuminen markkinatilanteeseen ja kilpailuetujen kehittäminen.

Lataa Automation at the edge: 7 industry use cases and examples


執筆者紹介

Deb Richardson joined Red Hat in 2021 and is a Senior Content Strategist, primarily working on the Red Hat Blog.

Read full bio

チャンネル別に見る

automation icon

自動化

テクノロジー、チームおよび環境に関する IT 自動化の最新情報

AI icon

AI (人工知能)

お客様が AI ワークロードをどこでも自由に実行することを可能にするプラットフォームについてのアップデート

open hybrid cloud icon

オープン・ハイブリッドクラウド

ハイブリッドクラウドで柔軟に未来を築く方法をご確認ください。

security icon

セキュリティ

環境やテクノロジー全体に及ぶリスクを軽減する方法に関する最新情報

edge icon

エッジコンピューティング

エッジでの運用を単純化するプラットフォームのアップデート

Infrastructure icon

インフラストラクチャ

世界有数のエンタープライズ向け Linux プラットフォームの最新情報

application development icon

アプリケーション

アプリケーションの最も困難な課題に対する Red Hat ソリューションの詳細

Original series icon

オリジナル番組

エンタープライズ向けテクノロジーのメーカーやリーダーによるストーリー